Látogassa meg Nagyváradot a Google Street Viewen '

Látogasson Nagyváradra a Google Street Viewen ' Kezdje a Borsi úton. Kattintson a linkre a instantstreetview.com-ra '

2019. április 17., szerda

Történelmi fordulat Váradon: 1919.április 20.- Mi kezdődött el 100 éve??

 

 1919. május 23-án I. Ferdinánd román király és felesége, Mária királyné érkeztek Nagyváradra, hogy birtokba vegyék a várost.Forrás : Bihari Napló

 

 

"Egy város életében vannak események, amik hosszú időre meghatározzák történeti fejlődésének menetét. Ilyen sorsfordító esemény volt Váradnak az 1919 áprilisában végbement úgynevezett impériumváltás."- írja Dr. habil. Fleisz János cikksorozatának második részében.Kijózanító a cikk mondanivalója.Nem lehet megváltoztatni a történelem menetét.Idézet a cikkből : "A román királyi hadsereg bevonulásával Nagyvárad helyzete teljesen megváltozott. A város ugyan megszabadult a proletárdiktatúrától, megmenekült a pusztításoktól és visszatérhetett a polgári élethez, viszont a román katonai bevonulás egyben a magyar fennhatóság elvesztését is magával hozta. Teljesen eltérő volt a magyar és a román lakosság hangulata is. Míg a románok kitörő örömmel fogadták a kialakult helyzetet, a magyarok csak ideiglenesnek tekintették és abban reménykedtek, hogy a békeszerződés által a város visszakerül a magyar állam kereteibe. Ez is vezérelhette döntésében Nagyvárad elismert polgármesterét, amikor féltve szeretett városát, elébe ment az Antant nevében a bolsevizmus ellen fellépő román katonaságnak és lényegében átadta nekik a város vezetését. A királyi Románia vezetése és társadalma viszont véglegesnek tekintette a város birtokba vételét, az sem zavarta őket, hogy Nagyvárad addigi több mint 830 éves története során sohasem tartozott a román állam fennhatósága alá, a város lakosságának (1910-ben) pedig 91 százaléka volt magyar anyanyelvű és mindössze 5,6% román! A román csapatok a román egyesülés ismert jelszava mellett, fellépésüket akkor a proletár diktatúra elleni harccal is indokolták, ami akkor híhetőnek tűnt, azonban bő 25 évvel később, 1944. október 12-én a szovjet csapatok éppen a románok segítségével foglalják el Nagyváradot, hogy aztán röviddel később a hosszú kommunista rendszert kényszerítsék a város lakosságára." 

Olvassa el a teljes cikket a Bihari Naplóban. Ha tudja ,tegye a könyvjelzők közzé,mert ha kérdése van,a cikksorozatban választ kaphat. 


Mi kezdődött el 100 éve?A cikkben olvashatjuk a választ : 


"Az alig berendezkedett új hatalom 1919 szeptemberében megindította az offenzívát a város teljes elrománosítása érdekében. Nagyvárad város térparancsnoksága nevében Boerescu térparancsnok körrendeletet bocsátott ki, amelynek szövege kifejezte a jövőbeli szándékot: „Az érvényben lévő haditörvények értelmében a magyar nemzeti színek viselése Nagy-Románia területén tiltva van. Ezen rendelethez képest elrendelem és felhívom Nagyvárad lakosságának figyelmét arra, hogy az ellenszegülőket, kik a magyar nemzeti színeket ezután is viselni fogják, azonnal tartóztassák le, és állítsák elő ezen parancsnokságnál.” A lakásrekvirálások is elkezdődtek, az esküt nem tett tisztviselők lakásait, illetve a négyen felüli szobákat vették hatóságilag igénybe. Külön rendelet utasított a román nyelvű cégfeliratok 1919. október 1-től való kitevésére." 


Ez a folyamat nem fejeződött be,talán ezután következik a csúcspontja.Mit tehetnének a váradi magyarok?A válasz egyszerű, sajnos pontosan ezt nem teszik ...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése