Látogassa meg Nagyváradot a Google Street Viewen '

Látogasson Nagyváradra a Google Street Viewen ' Kezdje a Borsi úton. Kattintson a linkre a instantstreetview.com-ra '

2016. december 31., szombat

Átalakítják a Partium Rádiót - Megszűnik az egyetlen magyar adó?

atalakitjak 
"Tulajdonosváltás történt a nyáron az egyetlen Bihar megyei magyar rádió, a Nagyváradon és Margittán, illetve ezek vonzáskörzetében sugárzott Partium Rádiót működtető cég élén. A napokban olyan információk jutottak el szerkesztőségünkbe, hogy szilveszterkor megszűnik a rádió, míg mások szerint csak átalakul. Tegnap megtudtuk, a híresztelések nem alaptalanok."- írja Borsi Balázs a Reggeli Újságban.A hallgatókat teljesen váratlanul érte a hír,mert Nagyvárad és Margitta vonzáskörzetéhez tartozó magyarok hallgatták elsősorban a Partium Rádiót.Borsi Balázs cikkéből sokat nem tudhatunk meg,mert minden részlet homályos.Egy biztos : 2016-ban tulajdonosváltás történt,mely azt jelenti,Kiss Sándor eladta a rádiót.Fellehetünk készülve, hogy megszűnik az egyetlen magyar adó?Igen,erre is készülhetünk.Az ügy hátterét nem ismerjük.Olvassuk el a teljes cikket ' 

"Formálisan december 31-én éjfélkor megszűnik a Partium Rádió mint brand, és amíg a tulajdonos vállalkozás az Audiovizuális Tanácstól nem kapja meg az engedélyeket a névváltoztatáshoz és az új műsorrácshoz, nagyrészt konzerv tartalmakat, vagyis korábban már leadott, de ma is aktuális, érdekesnek ítélt műsorokat sugároz majd a rádió.
A tulajdonos kérésére sem a cég adminisztrátora, sem a rádiónak az új műsorterv kialakításával és a szerkezeti átalakítással megbízott főszerkesztője nem nyilatkozott, így azt sem tudni, mi lesz a rádió új neve. Ugyanakkor azt megtudtuk, az engedélyeztetési folyamat lezárultával kiállnak majd a nyilvánosság elé és hivatalosan is bejelentik a változásokat.
Megtudtuk azt is, hogy az átalakítás személyi változtatásokat is takar, vannak, akik önszántukból elhagyják a rádiót, melynek vezetősége ugyanakkor új munkatársakat is toboroz a feladatok elvégzésére."
Forrás : reggeliujsag.ro 
Partium Rádió Online : partiumradio.ro

2016. december 29., csütörtök

„Az építészet szépséges ékszerdoboza”

Ramona Novicov, Mihai Vieru és David Indig 

"Különleges együttműködés eredményeként jelent meg egy rendhagyó kötet Nagyváradról. A könyv a város történelméből ragad ki beszédes építészeti emlékeket, igyekezvén közelebb hozni az olvasókat a város izgalmas múltjához. A kétnyelvű, Oradea. Imagini posibile/Nagyvárad. Tünékeny képek című kötet egy művészetkritikus, egy költő és egy kulturális egyesület vezetőjének közös munkájaként született meg." - írja Szamos Mariann a Reggeli Újságban.

"A nagyváradi székhelyű Gheorghe Şincai Bihar Megyei Könyvtár első emeleti amfiteátrumában mutatták be Ramona Novicov művészettörténész és Mihai Vieru költő Oradea. Imagini posibile/Nagyvárad. Tünékeny képek című kötetét. A szerzőket és az érdeklődő közönséget Ligia Mirişan, a megyei könyvtár vezetője köszöntötte, aki a kötetet ajándéknak, Nagyváradot pedig „az építészet szépséges ékszerdobozának” nevezte. Az Ars Nobilis kulturális egyesület Az 1000 arcú város nevet viselő projektjeként a kötet a Bihar Megyei Tanács Gyermekvédelmi és Szociális Főigazgatóságának támogatásával jelent meg, és mint ahogy azt Ramona Novicov elmondta, egyfajta tiszteletadás jeleként azok irányában, akik a múlt században Nagyváradon éltek, és az akkori teljes pompájukban töltötték meg a mára megkopott épületeket. Ezzel kapcsolatosan Mihai Vieru kifejtette, hogy a kötet általuk felkutatott, kiválasztott és megírt történetei a benne szerepelő épületekhez köthető mesék által azt hivatottak bebizonyítani, hogy ez a csodálatos város gazdag örökséggel bír, és tele van élettel.

A bemutatón családi mitt Rodica Indig, az Ars Nobilis egyesület elnöke nem tudott jelen lenni, üzenetét azonban fia olvasta fel.

Az esemény egy, a Nagyvárad központjában magasodó csodás épületekről (például a régi Royal Kávéházról) szóló kisfilm levetítésével és dedikálással zárult."
Forrás : reggeliujsag.ro 

Ars Nobolis fotói 
  Ars Nobilis fényképe. Ars Nobilis fényképe. 
Ars Nobilis fényképe. 
 Ars Nobilis fényképe. 
Ars Nobilis fényképe. 
 Ars Nobilis fényképe. 
Ars Nobilis fényképe. 
 Ars Nobilis fényképe. 
Ars Nobilis fényképe. 
 Ars Nobilis fényképe. 
Ars Nobilis fényképe. 
 Ars Nobilis fényképe. 
Ars Nobilis fényképe. 
 Ars Nobilis fényképe. 
Ars Nobilis fényképe. 
 Ars Nobilis fényképe. 
Ars Nobilis fényképe. 
 Ars Nobilis fényképe. 
Ars Nobilis fényképe. 
 Ars Nobilis fényképe. 
Ars Nobilis fényképe. 
Teljes album : Ars Nobilis Facebook


Ledöntötték a kéményt

Ledöntötték a kéményt 
"Szerda délután 15:40 perckor robbantották fel az egykori 2-es számú nagyváradi hőerőmű kéményét." - írja a Bihari Napló.


"Az eseményre nagyon sokan voltak kíváncsiak, autókkal jöttek ki az emberek és parkoltak le a körgyűrűn, hogy lássák a látványos eseményt. Sőt, sokan fényképezőgépekkel, kamerákkal felszerelkezve érkeztek, hogy meg is örökítsék ezt a történést. A program szerint a robbantás délután fél négy és négy óra közöttre volt meghirdetve. Ennek az idősávnak az első tíz percében semmi sem történt, de 15:39 perckor kis tűzijátékokkal jelezték a robbantás lebonyolítói, hogy hamarosan megkezdődik a művelet, és valóban: 15:40 perckor egy meglepően halk robajlás hangja mellett a kémény lassan, méltóságteljesen dőlni kezdett déli irányba, és tíz másodperc múlva már nem látszott semmi belőle, csak a dőlés után felszálló por és korom jelezte, hogy néhány pillanattal korábban ott még egy százhatvan méter magas kémény magasodott. A dőlés után néhány perccel a bámészkodók, a fotósok, videósok elhagyták a helyszínt, miközben az épp véget ért kéményrobbantásról beszéltek." 
Forrás : erdon.ro


2016. december 28., szerda

Szilveszter a főtéren

"Idén nem lép fel semmilyen együttes vagy énekes szilveszterkor a váradi Szent László téren – tájékoztatta a Bihari Naplót a Polgármesteri Hivatal kommunikációs osztálya. Csupán helyi lemezlovasok zenélnek, illetve éjfélkor tűzijáték lesz." - írja a Bihari Napló.
Forrás : Bihari Napló/pressdisplay.com

U.I.
Az időjárási előrejelzések szerint hideg lesz szombat éjszaka : - 7,-8 Celsius fok körül lesz a hőmérséklet ' A huzatos Szent László téren hidegebb lesz ' Jó szórakozást '

2016. december 26., hétfő

2016. december 24., szombat

Jézus születésének a története

Egymilliárd keresztény ünnepli december 25-én Jézus Krisztus születését. Tény ,az első keresztények nem ünnepelték meg Jézus születését,mert a legfontosabb ünnepük Jézus halála volt.A Wikipédia szerint a nikaiai zsinaton döntötték el,hogy december 25-e Jézus születése napja lesz.350-ben I. Gyula pápa december 25-ét nyilvánította a Megváltó születésnapjává.A keresztények milliói ragaszkodnak a karácsony ünnepéhez.Milliók ünneplik Jézus születését templomokban.Mi Jézus születésének a története?

Lukács 2. fejezet 1-20. versig olvasható a Károli fordításban :1
És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék.
2
Ez az összeírás először akkor történt, mikor Siriában Cirénius volt a helytartó.
3
Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába.
4
Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt;
5
Hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül, és várandós vala.
6
És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai.
7
És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.
8
Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett.
9
És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének.
10
És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:
11
Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
12
Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.
13
És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent dícsérik és ezt mondják vala:
14
Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!
15
És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk.
16
Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala.
17
És ezt látván, elhirdeték, ami nékik a gyermek felől mondatott vala.
18
És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nékik mondottak.
19
Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala.
20
A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dícsérvén az Istent mind azok felől, amiket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott. 
 
Forrás : biblia.hit.hu

A Metropol Budapesten

"A váradi Metropol Group lemezbemutató koncertet ad december 27-én egy neves budapesti helyszínen, a Muzikumban. Bemutatják azokat a dalaikat, amelyeket a kommunista időkben rögzítettek, ám zárolták azokat ideológiai okokból. Jegyek a helyszínen válthatóak elővételben (1000 Ft.) vagy a koncert napján (1500 Ft.), cím: Muzikum Klub&Bisztró, Bp., Múzeum u. 7." - írja a Bihari Napló.
Forrás : Bihari Napló/pressdisplay.com

Térkép 

Orvosi ellátás, ügyelet a téli ünnepek alatt

 
Az ünnepek idején is a közkórházakban állandó ügyeletet biztosítanak, az ügyeletes orvosok beosztásának megfelelően.Forrás : Bihari Napló

"A téli ünnepek alkalmával, 2016. december 24–26., illetve december 31. és 2017. január 2. között az orvosi ellátást az állandó munkaprogrammal működő egységek biztosítják Bihar megyében. Több váradi gyógyszertár az ünnepekkor is éjjel-nappal nyitva lesz." - írja a Bihari Napló.

 

"Állandó ügyeleti központok (CP): C.P. Gh. Doja: Nagyvárad, Dózsa György utca, 99/F szám, tel. 0359411.331; C.P. Leagănului: Nagyvárad, Leagănului utca, 13/A, tel. 0359-438.125; C.P. Vlădeasa: Nagyvárad, Vlădeasa utca, 70., tel. 0359415.315; C.P. Medena: Nagyvárad, Anton Bacalbaşa utca, 2., tel. 0259-221.122; C.P. Nufărul: Nagyvárad, Grigore Moisil utca, 7., tel. 0359-454.496; C.P. Cantemir: Nagyvárad, Kiev utca, 3., tel. 0259-471.824; C.P. Olimpiadei: Olimpiadei utca 5. szám, tel. 0775-303.808, 0359-404.444; C.P. Rovine: Rovine utca 117. szám, tel. 0359-462.124; C.P. Biharia: Bihar, Trandafirilor utca, 35., tel. 0259-342.770; C.P. Bratca: Barátka 124. szám, tel. 0259-473.341; C.P. Brusturi: Tataros 166/A szám, tel. 0259-326.835; C.P. Cefa: Cséffa 1. szám, tel. 0359-170.615; C.P. Ceica: Magyarcséke, 4. szám, tel. 0259- 324.472; C. P. Ciuhoi: Berettyócsohaj, 205. szám, tel. 0259-328.821; C.P. Câmpani: Felsőmezős, 88/A, tel. 0359-175.253; C. P. Cociuba Mare: Alsókocsoba, 83. szám, tel. 0359-405.393; C.P. Dobreşti: Bihardobrosd, 267/A, tel. 0732-718.337; C.P. Drăgeşti: Drágcséke 183. szám, tel. 0359-462562; C.P. Holod: Pusztahollód, 238. szám, tel. 0259-311.777; C.P. Lugasu de Jos: Alsólugas 175/A. szám, tel. 0359-190.959; C.P. Mişca: Micske, 380. szám, tel. 0359174.090; C.P. Olcea: Olcsa, 70. szám, tel. 0359-450.500; C.P. Pomezeu: Kispapmező, 80. szám, tel. 0259-322.967; C.P. Răbăgani: Robogány, 29/A szám, tel. 0259-324.900, 0259-324.846; C.P. Săcădat: Mezőszakadát, 180. szám, tel. 0259-458.248; C.P. Săcuieni: Székelyhíd, Libertăţii utca, 28., tel. 0259-352.655; C.P. Sălacea: Szalacs, 319. szám, tel. 0766-486.957; C.P. Sârbi: Alsótótfalu, 547. szám, tel. 0359-445.811; C.P. Sântandrei: Szentandrás 526. szám, tel. 0359-190.778; C.P. Suplacu de Barcău: Berettyószéplak, Crinului utca, 16., tel. 0259-368.352; C.P. Vadu Crişului: Rév, 772. szám, tel. 0259/443.020; C. P. Valea lui Mihai: Érmihályfalva, Republicii utca, 29., tel. 0755-088.131; C. P. Vaşcău: Vaskoh, Unirii utca, 75., tel. 0720645.501. Az állandó ügyeleteken dolgozó egészségügyi személyzet (háziorvosok és asszisztensek) az ügyeletre érkezőket részesítik sürgősségi ellátásban.  

Mentőszolgálati program
A Megyei Mentőszolgálatot, illetve a SMURD rohammentőket orvosi-sebészeti sürgősségi esetekben az ünnepek ideje alatt is, december 24. és január 2. között ingyen hívhatják bármelyik vezetékes vagy mobiltelefonhálózatról a 112-es segélyhívó számon. A Pelican mentőszolgálatát is lehet hívni sürgősségi esetben a 0259-962-es telefonszámon.

Ügyelet a kórházakban
A Bihar Megyei Közegészségügyi Igazgatóság közleménye szerint az ünnepek idején, vagyis december 24. – január 2. között a közkórházakban állandó ügyeletet biztosítanak, az ügyeletes orvosok beosztásának megfelelően. Az ünnepek alatt ingyenes sürgősségi fogászati ellátást a Dr. Gavril A Bihar Megyei Közegészségügyi Igazgatóság állandó szolgálata december 24. és 26. között, valamint december 31. és 2017. január 2. között naponta 9–17 óra között tart nyitva. A speciális közegészCurteanu városi kórház szakambulanciáján nyújtanak, Corneliu Coposu utca, 12. szám.

Éjjel-nappali patikák
Az ünnepek alatt is éjjelnappal nyitva tartó váradi és Bihar megyei gyógyszertárak a következők: Fontana (Transilvaniei utca 6., U1 tömbház, tel. 0259443.779), Farmimpex (Fő utca 26., tel. 0259-314.018), Procardia (Ezredévi emléktér/Libertăţii tér 4., tel. 0259-418.242), Suflet Farm (Körös/Tudor Vladimirescu utca 4., tel. 0359-800.910), Medifarm (Ialomiţei utca 1. szám, AN3 tömbház, tel. 0259-433.192), Concordia (Bukarest tér 2–4., tel. 0757-063.589), Farma Impex egészségügyi problémákat a fentebb megadott munkaprogram során az igazgatóság székhelyén (Ezredévi emléktér/Libertăţii 34. szám) vagy a 0259/418–639 telefonszámon jelenthetik be. (Belényes, Horea utca, 26., tel. 0359-431.133), Biovita (Nagyszalonta, Republicii utca, 40., tel. 0259-374.034).

Igazságügyi orvostani labor
A Bihar Megyei Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) tájékoztatása szerint a december 24. és január 2. közötti időszakban a nagyváradi igazságügyi orvostani laboratórium folyamatosan működni fog az ünnepek alatt is, a törvényszéki orvosok felváltva biztosítják a terepmunkát és az igazolások kiadását valamennyi specifikus probléma esetében (véralkoholszint megállapítása, erőszak, rablás stb.). Az orvostani labor a 0259419.740 számon hívható.
Forrás : Bihari Napló/pressdisplay.com

Hasonló információ : reggeliujsag.ro
 

2016. december 21., szerda

Robbantják a kéményt

Robbantják a kéményt 
" December 5-én az arra kijelölt cég megkezdte az előkészítési munkálatokat a nagyváradi 2. számú hőerőmű (CET II.) kéményének lebontására." - írja a Bihari Napló.

"Ez robbantást jelent, amelynek időpontját december 28-án, szerdán 15.30 – 16 órára állapították meg. A kémény 160 méter, a ledőlés irányát előre megtervezik, a vonatkozó előírások szerint. A környéken leállítják a forgalmat a CET II.-t behatároló biztonsági gyűrűn belül.
A CET II.-t 2015-ben vette meg egy cég árverésen, majd 2016 januárjában állapodott meg a tulajdonos és a város vezetősége a bontásról, a terület újrahasznosításáról, utóbbi ipari park létesítését is jelenti, amivel befektetőket tudnak kiszolgálni."
Forrás : erdon.ro


Volt egyszer egy Kis Pipa

 
"Hajdanán Nagyvárad egyik emblematikus kisvendéglője a Szent János utca 5. szám alatti Kis Pipa volt. Hírnevét, közkedveltségét nem az elegáns berendezése, hanem a kifogástalan kiszolgálás, a jó és olcsó ételek és italok adták." - írja Péter I. Zoltán a Biharországban.


"A Kis Pipa első bérlője Fülöp Katalin volt, ő 1895. szeptember 1-től egészen 1904. december végéig vezette a kisvendéglőt. A fiatal bérlőnő igyekezett változatos menüvel csábítani a vendégeket. Talán az ő ötlete volt először a városban 1896 nyarán, hogy „halestélyt” rendezzen – amit később a legtöbb vendéglős átvett tőle. Ez kitűnően elkészített szegedi halászlét jelentett, mellé Rácz Jóska bandája húzta a hallgatókat. Novembertől viszont disznótort rendezett friss hurkával, kolbásszal és finom érmelléki karcossal. Az előzékeny kiszolgálásról, a szíves vendéglátásról a bérlő asszony kezeskedett.
Nemcsak ízletesek, hanem igen olcsók is voltak az itteni ebédek. Emiatt sok újságíró is törzsvendégnek számított. Ahogy a Tiszántúl 1901. július 31-i számában egy Kóby név alá rejtőző újságírója írta: „Hogy milyen jól megy ennek a kis mulatóhelynek, élénken illusztrálja azt egy dolog, hogy ide járnak leginkább kosztolásra az újságírók és – kibírják…”
Nagy Endre is meg lehetett elégedve, amikor azt írta: „Itt húsz krajcárért nagyszerű főzeléket kapni, frissen rásütött pecsenyével és szódafröccsöt saját termésű érmelléki bakatorral…”
Az egyik képen látható kerthelyiséget először 1897. május 1-én nyitotta meg Fülöp Katalin, majd a későbbiekben minden év tavaszán. A vendégek leginkább Varga Lajos zenekarának válogatott nótái mellett szórakoztak.
Dutka Ákos szerint: „A Kis Pipa, Juhász Gyula derűs, boldogtalan szerelmében is életkedvre lobbant váradi három esztendejének egyik kedves esti fészke, a kisvárosi kispolgári étterem és a hortobágyi csárda szerencsés keveréke volt. Hosszú, a telekre befelé nyúló épülete odabújt a Bémer térre nyíló, olaszosan keskeny Pokol [később Szent János, ma Ady Endre] utca módos ipari házai közé. Mindjárt az elején, nem messze a színháztól, három muskátlis, fuksziás ablaka az utcára nézett, kovácsoltvas cégéréből a kapu felett ott lógott a jellegzetesen sárguló gyaluforgács-boglár. Üvegajtós söntésében olcsón mérték a jóízű érmelléki kadarkát.
Beljebb, a hosszú, tágas nagyteremben, a sok apró, fehérre terített asztalon túl, két hosszú kecskelábú asztal nyújtózott. Az egyik a jobb sarokban a színészeké, akik késő este, előadás után jöttek, a másik bal felől, közel az ablakhoz, felette Kossuth Lajos életnagyságú arcképe, alatta a hagyományos nemzetiszín szalagos babérkoszorúval. Ez volt a Lajos asztaltársaság asztala. Ide alkonyatkor »feirand« után ültek be a 48-as kispolgárok.
Sörözni jöttek a jómódú iparosok, de már régen háttérbe szorította őket a sörivó úri elem. Az anekdotázó demokrata értelmiségiek: ügyvédek, mérnökök, városi hivatalnokok. Ültek, és nagyokat húztak a habzó, keserű szőlősi sereskorsókból…”
Dutka úgy emlegette, hogy ő vitte el először Juhász Gyulát ebbe a kisvendéglőbe egy színházi előadás után. Rövidesen a tanár-költő törzshelyévé vált a Kis Pipa, később egyik versében így emlékezett: „Várad: szőlőkoszorús őszöd / Mily tarka pompa tört szememben / S a Kispipában kék ködök közt, / Hány szürke bánatot feledtem, / Mikor az élet öklelőzött / S az évek szálltak már felettem / S én csak daloltam s késve késtem / Aratni jégvert kis vetésem.”
Regényes korrajzában Dutka Ákos így emlékezett barátjának a Kis Pipához való kötődésére, no meg a Sárvári Annához való reménytelen szerelmére: „Ott ült a Pokol [a valóságban Szent János] utcai Kis Pipában, a lefestett, fáradt színészek közt Nyáray Antallal, Gózon Gyulával, Deésy Alfréddel, és nyelte a rostélyost, és itta az érmelléki kadarkát egy koronáért. És verset írt Nyáray Tónihoz. Arcán az életöröm, a kisimult boldogság, az ébredő vágy s ezek fölött egy sötét suhanó árnyék a nagy álmodott, sírig tartó, soha el nem ért szerelem: Anna. »Milyen volt szőkesége, nem tudom már…« – írta a búcsúzó, fáradt és beteg költő, a közelgő halál árnyékából, egyik legszebb, remekbe vésett versében. De én láttam, én látom ma is, olcsó, rikító szőkeségét ráborulni puha, vágy keltő, érzéki arcára. A mindig érvényesülést hiába kereső vidéki segédszínésznő férfit uszító eleganciájában.
Kék szemű, érzéki nő volt, aki izzásba hozta a kicsapott kispap aszkétavágyát, s egy-két találkozás után eltűnt a költő életéből, hogy megnőjön a nő, a szerelem illanó távoli káprázatává, s maradjon a tiszta, örök szerelem bálványa, melyhez a költő 30 év távlatából is, mikor »nem tudja már, milyen volt szőkesége«, még mindig visszasír.
És Anna ment a maga útján. Futó szerelmek homályos ösvényein a Juricskay Barna vagy mások kocsiján, homályos legénylakások pásztoróráira. Mit tudta, mit jelentene Juhász Gyula szerelme az ő számára.
Várad figyelte és féltette a költőt. Az újságírók kávéházi asztalánál sokszor vitte a szót egy tréfákból, élcekből kifogyhatatlan fiatal ügynök, Korda Sándor, aki nagyon szerette és féltette Juhász Gyulát, de tudta azt is, milyen estéken jár előadás után Sárvári Anna a Juricskay Barna lakására. Egy este aztán elcsalta a gyanútlan Juhászt, színielőadás után a színpadi kiskapuhoz, ahol Juricskay Barna már várta szerelmét. Juhász tágra nyílt szemmel látta, hogy beülnek a kocsiba és elhajtatnak. Korda kis kerülővel odavezette a Nagy Sándor utcai lakás ablakához a költőt, ahol még láthatta az imádott Anna szőkeségét.
Egyszerre ott benn kialudt a lámpa, s Juhász a lámpaoszlopot átölelve zokogott az ablak alatt. S Anna meghalt Juhász számára mint élő valóság, hogy megdicsőült árnya végigkísérje az életen.”
A költő 1937. április 6-án öngyilkos lett, veronállal megmérgezte magát. Juhász Gyula halála után Anna így nyilatkozott: „Csak később, soká hallottam, hogy verseket ír hozzám. Boldog voltam, örültem, és az ismerősök lépten-nyomon gratuláltak a versekhez. És csak akkor döbbentem rá nagyon, hogy nekem ezekhez az Anna-versekhez semmi, de semmi közöm. Ezek a csodálatos versek csak a szőke hajamnak, kék szememnek és Juhász Gyula elképzelt ideáljának szóltak, de nem nekem és nem hozzám… a versekhez semmi közöm…”
Egy évvel a költő halála után Sárvári Anna is öngyilkos lett: 1938. július 25-én ő is megmérgezte magát. A 8 Órai Újság szerint: „Az ágy mellett, a földön Juhász Gyula verseskötete feküdt. Ahogy a könyv leesett a földre, éppen az első oldalon nyílott ki: Annának örök szerelemmel, Juhász Gyula – olvasható rajta a költő dedikációja. A szerencsétlen színésznő utolsó pillanataiban is az Anna-verseket olvasta.”
Forrás : biharmegye.ro

Parlamenti együttműködésről állapodott meg az RMDSZ a szociálliberális koalícióval

Parlamenti együttműködésről állapodott meg az RMDSZ a szociálliberális koalícióval 

"Parlamenti együttműködésről szóló megállapodást kötött a kormányalakításra készülő szociálliberális koalíció pártjaival – a parlamenti mandátumok több mint 47 százalékával rendelkező Szociáldemokrata Párttal (PSD) és a hatszázalékos súlyú Liberálisok és Demokraták Szövetségével (ALDE) – a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szerdán." - írja a Bihari Napló.

Teljes cikk : erdon.ro 

Erősödik az RMDSZ-frakció

RMDSZ 

"A legutóbbi, 2012-es választásokhoz képest hárommal több, vagyis harminc törvényhozói mandátumot szerzett a bukaresti parlamentben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) jelöltlistája a vasárnapi választásokon, miközben a parlament létszáma jelentősen csökkent. Bihar megyéből négy magyar képviselő jutott be a törvényhozásba: a szenátori listáról Cseke Attila és Derzsi Ákos, a képviselőiről pedig Szabó Ödön és Biró Rozália." - írja a Reggeli Újság. 

"A Központi Választási Iroda végleges adatai szerint a december 11-ei parlamenti választások után az RMDSZ-nek 21 képviselője és 9 szenátora lesz a parlamentben a következő négy esztendőben. A Szövetségnek a Kárpátokon túl is lesz egy képviselője, Konstanca megyei lista vezetője, a kikötővárosban élő szatmárnémeti származású Antal István-János vállalkozó jutott be a parlamentbe.
További újdonság, hogy az RMDSZ-nek már nem lesz Temes megyei képviselője, Arad, Brassó és Máramaros megyei viszont igen, emellett a Hargita megyei képviselők száma négyről ötre növekedett. A felsőházi képviseletben is változások vannak. A Szilágy megyei magyarok elveszítették a szenátorukat, a Kovászna megyei szenátorok száma kettőről egyre csökkent, viszont a Bihar és Maros megyei magyaroknak a korábbi egy helyett két szenátoruk lesz.
Míg a 2012-ben megválasztott 588 tagú parlamentben az RMDSZ-képviselők és szenátorok aránya 4,59 százalék volt, a vasárnap megválasztott 466 tagú bukaresti törvényhozásban az RMDSZ-frakciók súlya 6,44 százalékos."
Forrás : reggeliujsag.ro

Elvesztette a római katolikus egyház a nagyváradi pénzügyi palotát - Püspökség álláspontja

Archív fotó 
Archív fotó

"A Legfelsőbb Bíróság megváltoztatta a piteşti-i táblabíróság elsőfokú ítéletét, és jogerős ítéletben fosztotta meg a római katolikus egyházat a számára visszaszolgáltatott nagyváradi pénzügyi palotától – közölte pénteken a Bihon.ro portálra hivatkozva az MTI. Még ugyanaznap a tanács is közölte a hírt." - írja a Reggeli Újság.Teljes cikk és a püspökség álláspontja : 

"A Nagyvárad belvárosában álló, eredetileg irgalmasrendi ingatlant 2012-ben kapta vissza a nagyváradi római katolikus püspökség, ám a megyei önkormányzat megtámadta az Országos Visszaszolgáltatási Bizottság határozatát arra hivatkozva, hogy az épület valójában a magyar állam tulajdona volt, amelyet a trianoni döntéssel a román állam vett át.
A visszaszolgáltatási határozat érvénytelenítését a Bihar megyei önkormányzat kérte, a per során azonban a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal is csatlakozott hozzá. A piteşti-i táblabíróság ez év áprilisban kimondott elsőfokú ítéletében elutasította a keresetet, és elismerte az egyház tulajdonjogát az épület fölött. Ezt az ítéletet változtatta meg csütörtökön a Legfelsőbb Bíróság.
Az ítéletre közleményben reagált a váradi római katolikus püspökség, ezt teljes terjedelmében olvashatják alább."

Jogsértő ítélet

Alább a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség álláspontját olvashatják a Legfelső Semmítő- és Ítélőszéknek a nagyváradi Pénzügyi Palota ügyében hozott döntését illetően.
A Legfelső Semmítő- és Ítélőszék 2016. december 15-én kelt 3645-ös számú határozatával kapcsolatban, amely megsemmisítette a nagyváradi Pénzügy Palota visszaszolgáltatási határozatát, úgy véljük, hogy e legfelsőbb igazságszolgáltatási fórum megmagyarázhatatlan könnyedséggel tette túl magát mindazokon a bizonyítékokon, amelyeket a nagyváradi Irgalmas-rend e perben benyújtott, és amelyek minden kétségen túlmenően bizonyítják, hogy az Irgalmas-rend a Pénzügyi Palota építtetője, valamint jogos és telekkönyvezett tulajdonosa, illetve, hogy ezt az épületet a román állam önkényesen sajátította ki a 302/1948-as Rendelet alapján. Az ingatlan eredeti bejegyzésként szerepel a nagyváradi 1607-es számú Telekkönyvben, bekebelezési dossziéja az 1899/19927-es számot viseli.
Az önkényes államosítás, illetve az Irgalmas-rendi tulajdonjog Román Állam által való elismerésének legfontosabb bizonyítékai, a 295533/28.03.1962-es, illetve 18099/13.12.1967-es számú átiratok, amelyek a román állam tulajdonosként való bekebelezésének alapjául szolgáltak, és amelynek képviselői a Felnőtt Járóbeteg Rendelő épületére a román állam tulajdonjogának bekebelezését az előző tulajdonostól, az Irgalmas-rendtől a 302/1948-as államosítási Rendelet alapján kérték.
Bár ezt az ítéletet egy törvényes alapokon álló hatóság hozta meg, maga a döntés alapjaiban igazságtalan, miután ugyanazok a bizonyítékok alapján két alapfokú igazságszolgáltatási testület, a Nagyváradi és Piteşti Ítélőtáblák megállapították a 2634/07.03.2016-os számú visszaszolgáltatási döntés törvényességét és megalapozottságát, majd a bukaresti Legfelső Ítélőszék egyszerűen elveti mindezek a bizonyítékokat és minden jogalap nélkül helyt ad a Bihar Megyei Tanács fellebbezésének.
A legfelsőbb bíróság indoklásának ismerete nélkül nem fogalmazhatunk meg precíz álláspontot, azonban úgy gondoljuk, hogy a Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék olyan döntést hozott, amely súlyosan sérti a magántulajdonhoz való jogot garantáló Európai Jogok Európai Egyezménye Kiegészítő Jegyzőkönyvének 1. cikkelyét.
Nagyvárad, 2016. december 16-án.

Előrehozott polgálgármester választás lesz Hegyközpályiban

Claudiu Pop prfefektus sajtóértekezletén bejelentette, Somogyi Lajos Hegyközpályi község polgármestere elvesztette a fellebezést a bíróságon. Ennek értelmében előrehozott polgármesteri választást írt ki. Mint ismeretes Somogyi Lajos felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A helyhatósági választásokon újraválsztották Somogyi Lajost. Részletek később. Forrás :ebihoreanul.ro

Fenyővásár a Rogériusz piac tetején

"Idén is nagy a kínálat a karácsonyfának való fenyőkből Nagyváradon. Az egyik legforgalmasabb fenyővásár a megyeszékhelyen az új rogériuszi piaccsarnok tetőteraszán van.
Több fenyőfajtát kínálnak itt eladásra, de a kellemes illatú, szúrós lucfenyőt és az ezüstfenyőt vásárolják a legtöbben. Lucfenyőből a kisebb, egyméteres magasságú fa 10–15 lejt kóstál, ugyanekkora méretű ezüstfenyőt 15–20 lejért lehet megvenni az ágak sűrűségétől függően. A nagyobb, impozánsabb fák ára 80–150 lej között mozog, a vásár legszebb és legdrágább karácsonyfának valójáért, egy közel három méteres ezüstfenyőért 300 lejt kértek. Nagy sláger az idei fenyővásáron a földlabdában árusított „minifenyő”, ezeket cserépbe kell plántálni, s ünnepek múltával ki lehet ültetni a kertbe. A mutatós törpefák ára 20–25 lej."-írja a Reggeli Újság. 
Teljes cikk :

Cseke Attila : „A városokban van a tartalék”

„A városokban van a tartalék” 
"Cseke Attilát, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnökét szenátornak választották a december 11-i parlamenti választásokon, és a Szenátusban ő fogja vezeti az RMDSZ-frakciót." - írja Ciucur Losonczi Antonius a Bihari Naplóban.

Teljes interjú :erdon.ro 

Elfogadták Várad jövő évi költségvetését

Elfogadták Várad jövő évi költségvetését 
"Hosszas vita után fogadta el a helyi tanács Várad jövő évi költségvetését, melynek leglényegesebb pontjait Ilie Bolojan polgármester foglalta össze az ülést megelőző tájékoztatón. Az biztos: sok adót fizetnek jövőre a rossz állagú épületek tulajdonosai." - írja Pap István a Bihari Naplóban. Teljes cikk : 

"A keddi helyi tanácsülés előtt tartott sajtótájékoztatón ismertette Ilie Bolojan, a város polgármestere a jövő évi költségvetésre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat. Elmondta többek között azt, hogy a város elmúlt években kidolgozott adófilozófiája nem változik, csak néhány módosulás történik a most véget érő évben érvényes adó- és illetékügyi szabályozásokhoz képest. Változást jelent az, hogy a jogi személyek, amelyek eddig egy százalék ingatlanadót fizettek a nem lakhatásra használt ingatlanuk után, jövőre már csak 0,95 százalékot fizetnek majd. Bolojan kifejtette, hogy ez az egyik legalacsonyabb adószint az ország északnyugati régiójában, így a város versenyképes marad és sikerrel vonzhat ide beruházókat. Ráadásul érvényben marad az ún. minimis rendszer, melynek értelmében ha egy jogi személy legalább 250 ezer eurós beruházást valósít meg a városban és legalább öt munkahelyet teremt, akkor adókedvezményben részesül, és ez a kedvezmény elérheti akár a 95 százalékot is.

Adózási különbségek
Bolojan kifejtette, hogy megtartották a különböző adózási különbségeket a jogi és a magánszemélyek között mind a lakhatásra, mind pedig a nem lakhatásra használt épületek esetében. A nem lakhatásra használt ingatlanok esetében, mint már említettük, jogi személyek 0,95 százalék, a magánszemélyek 0,6 százalékot fizetnek. A lakhatásra használt ingatlanok esetében a cégek 0,3 százalékot, magánszemélyek pedig 0,1 százalékot fizetnek majd. „Azért tartottuk meg ezeket a különbségeket, mert jogi személyek leírhatják egyes költségeiket az adóból, a magánszemélyek viszont nem” – fejtette ki a polgármester.

Tudnivalók
Bolojan felhívta a figyelmet, hogy megmarad az az adónem is, mely szerint a több ingatlannal rendelkező tulajdonosok a második tulajdontól számítva minden ingatlanuk után ötven százalékos többletadót fizetnek majd. A jövő évben a nem megfelelően karbantartott ingatlanok adója száz százalékról négyszáz százalékra módosul. Bolojan ennek kapcsán elmondta, hogy megjelent az épülethomlokzatokra vonatkozó törvény, ami lehetőséget nyújt az önkormányzatoknak arra, hogy kölcsönöket nyújtson ingatlanfelújításra nem műemléképületek tulajdonosainak is. Hozzátette, hogy a város ráadásul öt éves adómentességet biztosít a felújított ingatlanok tulajdonosainak, és e nagy kedvezmények mellett szükséges, hogy legyenek szigorúbb megszorító intézkedések is. Már a tegnapi tanácsülésen döntöttek 248 olyan ingatlanról, amelyeket a helyi rendőrökből és a polgármesteri hivatal urbanisztika osztályának munkatársaiból álló csoport elhanyagolt ingatlanoknak minősített. Ezen ingatlanok tulajdonosai kell majd kifizessék jövőre a 400 százalékos többletadót. Bolojan emlékeztetett arra, hogy a tavaly száznegyven épület tulajdonosai fizették a többletadót, de ezen épületek tíz százaléka esetében később megkezdték a homlokzatfelújítást, ami Bolojan szerint bizonyítja azt, hogy a város által kidolgozott rendszer ösztönzőleg hat az ingatlantulajdonosokra atekintetben, hogy karban tartsák ingatlanukat. Bolojan megítélése szerint a felújítások száma és üteme a jövőben növekedni fog.

Parkolási díjak
Bolojan végezetül megemlítette, hogy a jövő évi költségvetésben módosulás van az idei évhez képest egyes parkolási díjak tekintetében. Bolojan elmondta, hogy csökkennek a kedvezmények a parkolási bérletek kiváltása után: három hónapos kifizetésre öt, hat hónapra tíz, egész évre tizenöt százalék kedvezmény jár a bérletet kiváltónak. Hozzátette, hogy az igazságügyi palota mögötti parkolóházban érvényes parkolási bérlet 65 lejről 70 lejre nő.

Vita a tanácsban
A város jövő évi költségvetés-tervezetét egyébként nagy viták után fogadta el keddi ülésén a nagyváradi helyi tanács, melynek liberális többsége leszavazta mind az RMDSZ, mind pedig a Szociáldemokrata Párt (PSD) módosító javaslatait. Utóbbi párt például javasolta azt, hogy a nem lakhatásra használt ingatlanok adója magánszemélyek esetében legyen a törvény által előírt minimális 0,2 százalék, a parkolási díjszabás legyen egységes az egész városban, szüntessék meg a hotelilletéket, illetve javasolták azt is, hogy a helyi adók megállapításakor vegyék figyelembe a városban élők átlagjövedelmét. A helyi tanács tizenhat jelen lévő liberális tanácsosa módosítások nélkül fogadta el a beterjesztett költségvetés-tervezetet."
Forrás : erdon.ro
 

Tóth István : „Én egy nagyon szerencsés ember vagyok”

Tóth István 
Tóth István

"Nagyvárad fotográfiai múltjának és jelenének említésekor – bárhol és bármilyen környezetben történjen is ez – mindig felbukkan Tóth István neve, aki több mint negyvenéves fotóművészi és kultúraszervező tevékenységével idén örökre beírta magát a város és az ország történelmébe, hiszen egyedülálló fotográfiai kollekció viseli a nevét a jövőben. Múltról, jelenről és az álmok valóra válásáról beszélgettünk Tóth Istvánnal." - írja Szamos Mariann a Reggeli Újságban.Olvassa el a teljes cikket ' 

"A Nagyváradi Tavirózsa Fotóklub és az Euro Foto Art Egyesület alapító elnökeként Tóth István az 1970-es évek második felétől szervezi Nagyvárad kulturális életét egy olyan művészeti ágazatban, amely „okos eszközök” és „jól látó szemek” segítségével fényképeken örökít meg tartalmakat, illetve a világot.
Az idén májusban a nagyváradi önkormányzat által elöljárósági díjjal kitüntetett Tóth István augusztusban ünnepelte 65. születésnapját, ebből az alkalomból a nagyváradi Vár- és Várostörténeti Múzeumának ajándékozta évtizedekig gyűjtögetett fotográfiai kollekcióját. A fejedelmi palotában helyet kapó intézménnyel való együttműködés, illetve az ajándék értékének és az ajándékozó személyének elismeréseként a múzeum Nagyvárad fotográfiai, valamint fotótechnikai és fotóművészeti múltját bemutató tárlata hivatalosan is az ő nevét viseli Ştefan Tóth István formában, mivel pályafutása alatt Ştefan Tóth művésznéven vált ismertté.

Nyomdaipari kezdetek

A Tótiban született fotográfussal, aki a tőle megszokott jókedvvel fogad, a vármúzeumban találkozunk és felsétálunk a második emeletre, ahol a kiállítótér első termében foglalunk helyet, mielőtt körbejárnánk az épületrészt. „Iskolás éveimben szerettem meg a fotografálást, és a vágyam az volt, hogy legyen nekem is egy fényképezőgépem. A szüleim rövid időn belül vásároltak is egy Beirette, német márkájú gépet – meséli a kezdetekről. – Az első képeimet a margittai mesterszövetkezetben nagyíttattam ki, és miután felkerültem Bukarestbe a nyolc elemi elvégzése után, a nyomdaipari iskolában sikerült egy fotókör tagjává válnom. Itt nagyon sok információt kaptam a fényképezésről, és ezzel párhuzamosan felfedeztem a város szívében a Romániai Fotóművészek Szövetségének galériáját. Ez egy csodálatos épület és hely volt, ahol két-három hetente nyitottak meg országos és nemzetközi tárlatokat, amelyeket rendszeresen elmentem megnézni. A hároméves iskola elvégzése után Nagyváradon, a Nyomdaipari Vállalatnál kezdtem el dolgozni mint műkönyvkötő. Ezt követően egy katonai napilaphoz, a Gazeta Trupelor de Securitate nevűhöz kerültem a hivatásos fotóriporter mellé. Ez egy különleges időszak volt, amikor nagyon sokat tanultam, sok minőségi fényképezőgéppel dolgoztam, és így másfél év alatt sokat tapasztaltam. Ebben az időben kezdtem elküldeni első alkotásaimat Románia Nemzetközi Fotóművészeti Szalonjára, és itt fogadtak is el a képeimből.”
En egy nagyon

Az első kiállítások

A szárnybontogatást két egyéni kiállítás hivatalosította, amelyeket 1973-ban és 1974-ben szervezett. „Az első kiállításaim, az első negyven-ötven képpel, szabad témájúak voltak, nagyméretű fotókból, amelyek kézi lenagyítással készültek. Komoly vállalkozás volt, hiszen akkoriban nehezen lehetett megfelelő papírt kapni, és azzal a váradi hat–hét fotográfussal is, akik elszigetelten dolgoztak, nagyon nehéz volt kapcsolatba lépni. Egy trükkel sikerült őket elcsalni a második kiállításom záróünnepségére: beszélgetésre hívtam meg őket. Persze negatívan álltak hozzá az egészhez, hiszen egy ismeretlen valaki két egyéni kiállítással rukkolt elő, de fel voltam készülve rá, hogy támadni fognak. Néhány pohár bor után azonban elbeszélgettünk, hasznos megjegyzések is elhangzottak a kiállításra vonatkozóan, és összebarátkoztunk.” 1976. május 28-án alapította meg a nyomda szakszervezetének keretében a Nagyváradi Tavirózsa Fotóklubot, amelynek jegyzőkönyve és első kiállításának műsorfüzete is megtekinthető a fotográfiatörténeti tárlat anyagai között.
Ekképpen kezdődött egy négy évtizedes időszak, amelyben a nagyváradi fotóklub az ország egyik legrangosabbjává vált. 2008-ban alapította meg az Euro Foto Art Nemzetközi Egyesületet, amely az ország legrangosabb nemzetközi fotósegyesülete, több mint száz tagja van Európa országaiban, az Amerikai Egyesült Államokban, Japánban és Kínában, illetve 31 partnerszervezete, szintén európai és ázsiai országokból. „A stratégiám a négy évtized alatt az volt, hogy tiszteljek és segítsek mindenkit, és hogy mind a két szervezetben egy kimondottan családias hangulat legyen, ahol a humornak nagy szerep jut. Egy közösséget nem lehet fenntartani, a közösségi munkát pedig nem lehet elvégezni humor nélkül. Nagyon sok élményben volt részünk ez idő alatt, a lényeg az volt, hogy a régi rendszerben és most is kellőképpen tudni kellett lavírozni, mindig megértetni az akkori vezetőséggel a rendezvények fontosságát, és azt, hogy ezek miképpen hatnak pozitívan az önkormányzatra, és elsősorban a városra.”
A stúdióterem
A stúdióterem

Egy nagy álma teljesült

Tóth István régi vágya volt a megyeszékhely fotográfiai történetének bemutatása egy állandó kiállítás formájában. „A kétezres évek után éreztem szükségét annak, hogy Nagyváradon alakuljon meg egy fotómúzeum. Őrületes döntés volt az évek alatt összegyűjtött tárgyaknak a felajánlása, de tudom, hogy jó helyen vannak, és nagyon örülök. A múlt év nyarán tudtam meg, hogy megkaptuk ezt a csodálatos hét termet, és leírhatatlan nagy öröm volt, a felhőkben jártam egész nap. És persze őrületes volt a munka is, ami a megvalósítással járt. Meghívtuk az elején a nagyváradi múzeumban dolgozó muzeográfust, Lucia Cornelt, hogy segítsen a berendezés kigondolásában, és ahogy végignézte a termeket, azt kérdezte tőlem nagy komolyan: »Tóth úr, önnek van itt mit kiállítani?« Mondtam, hogy persze, ne aggódjon, nem is lesz elég a terem. Aztán, a szemrevételezés után jöttünk kifelé, és az udvaron még egyszer megkérdezte ugyanezt.” – meséli lelkesen.
„Évtizedekkel ezelőtt kezdtem el gyűjteni, és nagyon sokszor volt szerencsém. Én egy nagyon szerencsés ember vagyok” – nyomatékosít csillogó szemekkel, egyaránt utalva karrierjére és családjára. „Sokan szólítottak le az utcán, és ajánlották fel olcsón a holmijaikat, illetve nagyon sok elhalálozott fotóművész családtagja is megkeresett, hogy át akarják adni a hátramaradt tárgyakat. Több mint 800 darabot sikerült így beazonosítani és méltó helyre szállítani. Nagyvárad fotográfiai múltjával kapcsolatban megkerestem Mezey Lajosnak, a város első fotográfusának az ükunokáját Budapesten, és javasoltam neki, hogy a múzeum számára ideiglenesen adjon át néhány eredeti alkotást. Azt mondta, hogy jó, és még könyvet is ígért, aztán, amikor elmentünk hozzá a lakására, több mint negyven képet ajánlott fel. A megnyitóra is eljött augusztusban, és ezeket a százötven évvel ezelőtt készült képeket nekünk adta.”
Az említett fotókkal és a múlt század elejének hangulatát keltő táskagramofonnal, faasztallal, ernyős lámpával, különleges bőrdíszművel ékesített asztali képállvánnyal, százéves írógéppel, és az egyik legértékesebb tárggyal, egy három lábon álló, fából készült harmonikás stúdió-fényképezőgéppel berendezett első teremben Gyenge Rozália, Nagyvárad első hivatásos női fotográfusának a tevékenységéről tekinthető meg egy anyag. A kiállított fényképezőgépek, amelyek az első terem látványos berendezési tárgyai után fogadják a látogatót, időrendi sorrendben követik egymást. A figyelmet megragadja egy aprócska, a csehszlovák időkből való Mikroma II-es gép, valamint az orosz gyártmányú, mechanikus Zenit szerkezetek, amelyek különböző változatai végigkísérték a múlt századot. A fényképezőgépek számára készült speciális táskák között Tóth István felhívja a figyelmemet a sajátjára, amely körbejárta vele néhányszor a világot.
Polaroid, egyszeri használatos fényképezőgépek, fénymérők, villanólámpák, szűrők, üveglemezek, laboratóriumi kellékek, filmtekercsek, vegyszerek, szárítógépek, másoló készülékek, kézi papírvágók, diavetítők, nagyítógépek, reprodukáló gépek, egy román exponáló óra, egy csehszlovák típusú tájképnagyító gép, retusáló ecsetek (hiúz fülszőrzetéből!), valamint egy berendezett amatőr fénykép-laboratórium mindenféle felszereléssel, illetve egy stúdióterem különféle, évtizedekkel ezelőtt használt kellékekkel.

Két ideiglenes kiállítóterem, valamint több mint kétezer kötettel egy értékes könyvállomány tartozik még a városnak adott ajándékhoz."

Forrás : reggeliujsag.ro

Karácsonyi üzenetek

A római katolikus és a református püspök karácsonyi üzeneteket írtak a híveknek.Íme :

bocskei
„Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta, és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.” (Lk 2, 6-7)

Kedves Ünneplő Testvéreim!
Annak ellenére, hogy a mai világban karácsony ünneplésének egyre erősödő profanizálásával szembesülünk, amikor a külsőségek egyre inkább teret hódítanak a bensőséges és tartalommal telített ünnepléssel szemben, a fent idézett híradás valamiféleképpen mégis megfogalmazódik, kifejeződik és elhangzik nemcsak a megszentelt helyek csendjében, a templomokban felállított jászlak közelében, hanem az ünnepek előtti élet mindennapi tumultusában is, a köztereken és a bevásárlóközpontokban, mindenhol, ahová az ünnep egy új fényt sugároz és egy ellenállhatatlan ragyogást közvetít. Mert valóban a világot megrendítő eseményről van itt szó, amelyről évezredeken keresztül meghittséggel beszéltek az emberek, és amely még most is, a XXI. század elején is mozgásba hozza a célját és boldogulását kereső embert. Olyan ez az esemény, amely egyszerűségében lenyűgöz, és nagyszerűségében kimozdít abból, ami a mai ember számára megszokott és mindennapi szokott lenni.
Lenyűgöző egyszerűsége miatt az ember mintha közelíteni sem mer ehhez az eseményhez, az ünnephez, amely végső soron magáról az emberről szól, akihez Isten elérhető módon közeledik. Mindennapi életstílusunkban mintha már elszoktunk volna az ilyen könnyen érthető és megközelíthető megnyilvánulásoktól, és még az Isten megtapasztalását is a rendkívüliségekben keressük. Az ilyen hozzáállásnak van egy keményebb megnyilvánulása is, amikor azt gondoljuk, hogy Isten megismerése csak a kiválasztottakra tartozik, az úgynevezett átlagember pedig csak távolról érezheti át vagy sejtheti meg azt, amit talán elmosódott vagy beporosodott hitével még magában rejt és hordoz.
Karácsony nagyszerűsége azonban újból és újból azt sugallja, hogy maga az ember és az ő élete sokkal csodálatosabb és értékesebb annál, mint amire a sokféle külső hatásokra hajlamosak vagyunk rábólintani. Mert az egyszerű karácsonyi esemény magában hordozza a titkot: az énhatárokat átlépő életről és találkozásról szól, amelyben most is a kezdeményező a minket szerető Isten. Megjelenik közöttünk Ő, és sorsközösséget vállal velünk, hogy tekintetünket és szívünket mi is merjük a magasba emelni. Mert csak az boldogíthat igazán, ami e találkozásból ered és innen indul kibontakozásnak.
Nagyszerűségében karácsony ünnepe újjászületésünknek az ideje, amikor megnyitom és megtisztítom életemet azért, hogy elfogadhassam Isten ajándékát. Ilyenkor, miközben szeretteinknek készítgetjük ajándékainkat és talán a megszokottnál többet figyelünk egymásra, kicsit megzavarhat bennünket az ilyen megközelítés. De ebben rejlik Karácsony mélységes titka: alkalmasnak és késznek kell lennem elfogadni Isten ajándékát, hogy én is ajándékozhassak, és az én ajándékom is értékes legyen mások számára. Örülnöm kell Isten ajándékának, az Ő Fiának, és akkor én is igazi örömet tudok vinni mások életébe.
Az idézett szentírási híradás mintha az ünnep nosztalgikus hangulatába vezetne bennünket. Legalábbis így érezhetjük első olvasásra. „Mária világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette.” Megállunk, elcsodálkozunk az eseményen, tekintetünkkel a Gyermeket keressük, és még együtt érzők is tudunk lenni Máriával és Józseffel szemben. Majd tovább megyünk, mert szólítanak a kötelezettségek, várnak a vendégek, sürget az idő a szórakozásra és értékes az idő a pihenésre. Sok minden feltornyosul ilyenkor bennünk és körülöttünk, amiért is sokak számára csak ennyiből áll a karácsony. Csendes, nosztalgikus továbbhaladás, de igazi találkozás és az élet feletti mélységes öröm nélkül.
A történet azonban nem csak erről szól karácsonykor. Mária mellé állít bennünket, aki pólyába takarja egyszülött fiát. Karjaiba veszi gyermekét és átöleli benne az Istent. Jászolba fekteti Őt, szegényes és egyszerű jászolba helyezi, és ezzel mindent felajánl neki, amivel rendelkezik. József pedig csendben őrködik fölöttük, mert tudja, hogyan kell ilyenkor helytállni.
Ha igazi karácsonyt akarunk magunknak, akkor időzzünk el mi is a jászol közelében. Áldozzuk fel megszokott kötöttségeinket és engedjünk magunknak időt az elcsendesedésre, a megnyugvásra és a kiengesztelődésre. Ne idegenkedjünk Isten közelségétől, inkább adjunk neki helyet a mi életünkben és hitünkkel álljunk ki mellette. Az ilyen karácsonyt szeressük és engedjük, hogy titka megvalósuljon bennünk és környezetünkben. Ünneplésünk legyen valóban megszentelt idő, amikor az ég találkozik a földdel, Isten az emberrel, angyalok a pásztorokkal, én a felebarátommal – mert Isten itt van közöttünk.
Mindenkinek kegyelmekben gazdag, békés, örömteli karácsonyt kívánok!

Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspöke

Forrás : reggeliujsag.ro

csury istvan puspok 2013
„Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást.” (Péld 29,18)

Karácsony azért lehet a keresztyének kitüntetett ünnepe, mert az addig rejtőzködőnek vélt Isten érinthető közelségbe érkezett. A továbbra is láthatatlant láthatóvá tette, a földre jött anélkül, hogy a mennyet elhagyta volna. Megjelent tökéletes gyermekként, akiben igazolódott, hogy Isten teremtménye, az ember is tökéletes volt, de önmagát ettől az állapottól éppen édeni életében megfosztotta.
Az önmagát megmutató Isten több rendben közeledett a teremtett világhoz. Próféták által szólt, kiválasztottait csodák árján vezette. Krisztus Jézusban testté tette az Igét, és ebből a testből állt elő az egyház. Ezért az egyház-testért halt meg a kereszten, de előbb elrendelte az úrvacsora kenyerében és borában a világ végezetéig tartó részesedést, azaz a közvetlen táplálkozást és élő kapcsolatot Vele és egymással. A keresztség sákramentumával gyűjti a sereget, amelyet megtart önmagának. Látható szent jegyek és pecsétek, látható közösség, érthető üzenet, engedelmes szolgálat, és sok hasonló örökség emlékeztet a kijelentett Istenre, Akinek az akarata ma is az, hogy engedelmesen részesüljünk a Vele való közösségben, és hirdessük másoknak is a megismerhető Urat.
Karácsony nemcsak azt kéri számon, hogy látjuk-e a láthatatlant, hanem azt is, hogy felismertük-e, hogy a kijelentés elhanyagolása ma is a nép elvadulását eredményezi. Mi már nem mondhatjuk, hogy Isten nem jelentette ki magát, hogy rejtőzködik, hogy eltitkolja akaratát. Mi semmit sem mondhatunk Istennek, de annál többet e megveszekedett, elvadult világnak. Bizony, a javító szándékú embereknek, különösen a gyülekezetek tagjainak, kiemelten az imádkozóknak mondaniuk kell, alkalmas és alkalmatlan helyen és időben, hogy a kijelentés kirekesztésével minden szinten erőteljes és gyors lefolyású hanyatlás következik be. Nemzeti, családi vonatkozásban tetten érhető ez a jelenség erkölcsi, gazdasági, szellemi szinten. Kijelentés nélkül az ember elveszíti a tájékozódó képességét a világ bonyolult folyamataiban. Eltévedés és eltévelyedés állapotában az Istentől elszakított ember nem találhat kiutat, hanem fokozza a mélyülést és a süllyedés megállíthatatlanná válik. A gondok növekedésének gyökere Isten megtagadása, amelyen jelentkeznek a vadhajtások mint szemet szúró tünetek. Az elvadult embernek se Istene, se embere, csak ezernyi fájdalma és rágalma. Különösen szívünkben kell hordoznunk azoknak sorsát, akik lassan távolodnak a gyülekezettől. Látnunk kell, sőt szóvá kell tennünk, ha azt észleljük, hogy az istentisztelet tartalma kiürülni látszik vagy a formája eltér az illőtől. A bálványimádás alattomos ravaszsággal oson be a gyülekezeti életbe, és foglalja el azon helyeket, amelyeket üresen hagytunk. Isten választ adott önmagáról a megvadult világban, hogy angyalok hangja keljen a sötétségben, pásztorok új szívvel térjenek vissza a nyájhoz. Korunk karácsonyán hasonló a feladat. Hiányzó őrállókat kell pótolnunk katedrákon és szószékeken, presbitériumokban és szövetségeinkben. Elvadult világunkban szelídítenünk kell az erőszakosokat, az önmagukat törvények fölé helyezőket. Le kell lepleznünk az árulókat és a sorainkba beszivárgó bomlasztókat. Mindent Isten dicsőségére, hogy a közöttünk megéledő istenfélelem valódi kegyességet hozzon közénk.
A fentiek után a kérdező ember keresheti a választ arra is, hogy miként vehetné komolyabban a kijelentés ajándékát, a karácsonyi üzenetet, Isten Fiát. Érdemes az idézett igeszakaszt Károly Gáspár bibliájából is megvizsgálni. „Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul…” A kijelentés helyett „mennyei látásról” van szó ebben a fordításban. Nincs tévedés, csupán egy bennünket is segítő hangsúlyáthelyezés. Ameddig a kijelentés először azt tárja elénk, hogy Isten hogyan láttatja meg önmagát a láthatatlanságból, addig a második esetben az ember mennybe forduló látásáról hoz elénk megválaszolandó kérdéseket. Felemelő és önbizalomerősítő, ha azt halljuk ki, hogy van mennyei látásunk, a kijelentőt felismerjük. Istennek éppen ez az akarata, hogy üzenetére válasz érkezzék, jeleire jelzések következzenek, akcióját reakció kövesse. Az ember kiváltsága nemcsak annyi, hogy lát, és különbséget tud tenni a jó és rossz között, hanem mint teremtmények közül egyik sem, egyenesen a mennybe lát. Látja a mennyeit, a mennyből származót. Az elvadult állapot megalázó láttatása éppen ezért több fokozatú. Az elvadultság feltételezi, hogy a jó és rossz megkülönböztetésének készsége is sérült, a mennyei látás pedig elmarad. Etikai vonatkozásban nem kerülhető el annak megállapítása, hogy ameddig Isten mindent megtett az emberért, az ember gyakran megbukott. Létünk tragédiája az, hogy ameddig Isten a mennyből megrajzolja utunk térképét, elmondja a tudnivalókat, addig az ember megvakul és megsüketül. Isten kijelenti önmagát és akaratát, az ember egyéb ismeretekkel butítja magát.
Karácsonykor megkerülhetetlen számunkra a válasz arra a kérdésre, hogy szabad-e fenntartani a menny nélküli állapotunkat, avagy a mennyei látás elhanyagolását. A kegyes ember istenfélelme, avagy a hitből való élet sohasem csalatkozik. Nincs olyan ínséges idő, hogy ne jutna a mennyei kenyérből (Zsolt 105,40) a vándornak. A mennyei gabona (Zsolt 78,24) kilátástalan helyzetben is ajándékként érkezik. A mennyei jelet (Mt 15,16) nem adja farizeusok hadának, de mindig az őszinte embereknek. Jézus mennyei erővel gyógyít, és adja vissza az egészségét a benne hívőknek. Mennyei hajlékot ígér (1Kor 5,2) azoknak, akik a földi sátorházukba is befogadják Isten Fiát, akit mennyei seregek követik (Jel 19,14) minden útján.
Karácsony az igazi vízió, alkalmazható célra látás, valós célkitűzés, a beteljesült várakozás, a lendületes mennyhez közeledés ünnepe, amit illik nekünk felfedezni és hittel megélni. Az ég és föld érintkezése Isten és a mennyei látású ember együttléte, hadd kívánjunk magunknak és mieinknek ebben kiteljesülő áldott karácsonyt és megszentelt új esztendőt.
A békesség kötelékében,
Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke 

Forrás : reggeliujsag.ro

2016. december 12., hétfő

Bihar megye a választások után : jó eredményt ért el az RMDSZ,PSD megverte a PNL-t

Romániai választások – Kelemen Hunor: megfordult a magyar szavazatok apadási tendenciájaForrás : erdon.ro 

Bihar megyében jól szerepelt az RMDSZ,mely a legfontosabb hír a Bihar megyei magyaroknak a választások után.A nagy meglepetés a PSD győzelme Bihar megyében a PNL felett.Ilie Bolojan nem tudott csodát csinálni a PNL-ben,sem országos,sem megyei szinten.A PSD populista ígéretekkel,nemcsak országos szinten,hanem Bihar megyei szinten meggyőzte a liberális szavazók egy részét,hogy rájuk szavazzanak.

Részletes adat még nincs,de a mai napon kapunk előzetes adatokat. Ilyenkor szokták az írni,hogy a cikk frissül '

2016. december 11., vasárnap

Tarolt a PSD a választásokon

Tarolt a PSD a választásokon 

"Persze még kérdés, hogy ki alakít majd kormányt, viszont az nem kérdés, hogy a PSD nagyarányú győzelme miatt formálhat igényt erre. Főleg, hogy ha bejutott az ALDE is, akkor vele együtt 50%-nál erősebbek lehetnek. Ugyanakkor új erő egyből igen jó eredménnyel jelent meg a parlamentben: a Mentsétek meg Romániát Szövetség, vagyis az USR az. A PSD-vezér Dragnea a választás után egyből be is jelentette, hogy ők akarnak kormányozni – viszont a PNL-társelnök Ghorghiu azt mondta, nem tekintik lejátszott meccsnek ezt, és továbbra is Cioloş miniszterelnöksége mellett állnak ki. Az RMDSZ a vártnál jobban szerepelt. Érdekesség még, hogy a parlamentbe való bejutás és a kívül maradás határán van Băsescu pártja, a PMP." - írja Szeghalmi Örs a Bihari Naplóban.


"A 21 órai urnazárás után közzétett exit pollok szerint a PSD 45% körüli eredményt érhetett el, a PNL 21%-ot, az USR 9-et, az RMDSZ 6-ot, akárcsak az ALDE. Ezek hangsúlyozottan tehát csak becslések, 1% körüli hibahatárral, részeredmények csak hétfőn lesznek, végeredmény még később.
Mindenesetre alacsony volt a részvétel a parlamenti képviselők és szenátorok megválasztásán. 20 óráig országos szinten a szavazásra jogosultak 38,65 %-a adta le voksát. Hargita megyében a szavazati joggal rendelkező lakosság 43,63%-a szavazott, Kovászna megyében 37,43%, Maros megyében 37,44%, Biharban 42,75%, Szatmárban 34,23%, Kolozsban 39,13%, Szilágyban 42,55% járult az urnákhoz 20 óráig. Ekkor is Olt megyében volt a legmagasabb a részvétel (a szavazásra jogosultak 46,55 %-a voksolt), majd Teleorman, Dolj, Hargita és Bihar (42,75%) következett. A legkevesebben Máramaros megyében (30,93 %) járultak az urnákhoz 20 óráig, de gyenge volt a szavazókedv Vaslui, Iaşi, Szatmár és Temes megyében is.

Megint gond volt a külföldön élő itteni állampolgárok voksolásával – bár ezúttal logikus volt az eljárás, mégis sokan elégedetlenkedtek. Ugyanis nem szavazhattak egyszerűen személyivel, hanem lakcímkártyát, vagy más hasonló dokumentumot is kértek tőlük – sokakat nem engedtek voksolni, azzal, hogy akiknek csak személyi igazolványa van, turistának minősül külföldön, szavazásra nem jogosult. Vasárnap 20 óráig 96.874 külföldön élő román állampolgár adta le voksát végül, a több millióból."
Forrás : erdon.ro

A parlamenti választások nagy győztese a PDS,nagy vesztese a PNL,RMDSZ bejutott

 
Forrás : realitatea.net 

Véget értek a parlamenti választások,melynek a nagy győztese a PSD,nagy vesztese a PNL.Harmadik az USR lett,negyedik helyen szorosan az ALDE és az RMDSZ,a PMP úgy néz ki ,hogy bejutott a parlamentbe.A nagy vesztes a PRU lett,mert 2,5 %-kal nem jutott be.A magyaroknak viszont lesznek képviselői,melyhez lehet gratulálni.A hivatalos eredményeket csak a hét közepén ismerjük meg.

Előzetes felmérések : 

2016. december 2., péntek

Félig már elkészült a Moskovits-palota

mosk1 

" Látványos szakaszához ért a Fő utcai Moskovits-palota homlokzati felújítása. Az igazságügyi palota felé vezető utcára néző homlokzat elől már elbontották az állványokat a védőhálóval együtt, s a látvány magáért beszél. Csak dicsérni lehet a kivitelezőt, a példás minőségi munka miatt. Vélhetően előzőleg falkutatást is végzett a tervező, amikor a fal színeit meghatározta. Mert bár a halványkék, a türkiz, a szürke jól harmonizál egymással a falfelületen, s a fehér stukkódíszekkel, de valahogy a régi váradiak kissé idegenkednek a kéktől, bár egy szecessziós épületen ez is elképzelhető. Főleg ha ilyen volt eredetileg is, s akkor nyugodt szívvel mondhatjuk, hiteles lett a homlokzati restaurálás. Már felállványozták, s dolgoznak az épület legdíszesebb sarki részén is, s a Fő utcára néző homlokzat vélhetően jövő év tavaszára marad. " - írja Péter I. Zoltán a Várad folyóiratban.

Jobban érvényesül most a kapubejárat kovácsoltvas díszítése, illetve az üzletek szecessziós ihletésű ablakkeretei is, amelyeket egy évtizede egyetlen hitelesen megmaradt szecessziós vonalvezetésű ablakkeret alapján rekonstruáltak.
Erről az 1905-re elkészült Moskovits-palotáról – mert van még egy a Szent László téren is – mindenképpen el kell mondani, hogy ifj. Rimanóczy Kálmán tervezte a német szecesszió egyik irányzatának szellemében, amely a lilienstillel mutat rokonságot. Váradi viszonylatban újdonságnak számított, hogy itt alkalmaztak először a városban lakóháznál vasbeton szerkezetet. Reméljük, hogy statikai szempontból megfelelő állapotban van a bérház. Talán készült szaktanulmány is ennek igazolására. Száz év elteltével ugyanis általában már nem elégséges a homlokzati kozmetikázás, oda kell figyelni a ház szilárdsági állapotára, sok esetben már fel kell újítani az épületgépészeti és villamossági berendezéseket, vezetékeket is. Sajnos ezekre általában már nem jut pénz, hiszen a homlokzatra is csak alig… "
Forrás : varad.ro

A Szigligeti Színház decemberi műsorrendje

December 2. péntek 19 óra, Szigligeti Stúdió
Leánder és Lenszirom
December 3., szombat, 17 óra, Nagyterem
Máli néni (Tanay Emil-bérlet)
December 4., vasárnap, 17 óra, Nagyterem
Máli néni (Bessenyei György-bérlet)
December 9., péntek, 19 óra, Szigligeti Stúdió
Bányavirág
December 10., szombat, 19 óra, Szigligeti Stúdió
Veszedelmes viszonyok
December 11., vasárnap, 17 óra, Szigligeti Stúdió
Leánder és Lenszirom
December 14., szerda, 17 óra, Nagyterem
Máli néni (Szacsvay-bérlet)
December 15., csütörtök, 17 óra, Nagyterem
Máli néni (Juhász Gyula-bérlet)
December 16., péntek, 19 óra, Szigligeti Stúdió
Hol van az a nyár?
December 17., szombat, 17 óra, Nagyterem
Az én kis hűtőkamrám (Papp Magda-bérlet)
December 18., vasárnap, 19 óra, Nagyterem
Az én kis hűtőkamrám (Halasi Gyula-bérlet)
December 18., vasárnap, 19 óra, Szigligeti Stúdió
Ütközések
December 19., hétfő 18 óra, Árkádia Színpad
1880-2020 (Idő-óda)
December 22., csütörtök, 19 óra, Szigligeti Stúdió
Bányavirág
December 26., hétfő, 19 óra, Szigligeti Stúdió
Hol van az a nyár?
December 31., szombat, 19 óra, Nagyterem
Maya – Bemutató (Szigligeti Ede-bérlet)
Forrás : varad.ro