Látogassa meg Nagyváradot a Google Street Viewen '

Látogasson Nagyváradra a Google Street Viewen ' Kezdje a Borsi úton. Kattintson a linkre a instantstreetview.com-ra '

2016. június 29., szerda

Az Erdélyi Magyar Néppárt közleménye

Romániában június 5-én tartották a helyhatósági választásokat 
Romániában június 5-én tartották a helyhatósági választásokat 

„Az erdélyi magyar közösség politikai képviselete akkor lehet igazán reprezentatív és erős, ha elsősorban nem a pártérdek, hanem a közösségi érdek érvényesítése a cél a parlamenti választások során.” - olvasható a közleményben.

Teljes közlemény : 
2016. június 28-án Kolozsváron ülésezett az Erdélyi Magyar Néppárt országos elnöksége. Az önkormányzati választások eredményeinek értékelése során az elnökség megállapította, hogy a négy évvel ezelőtt elért kétszázharminc tanácsosi mandátum megtartásán túl az öt, néppárti támogatással megszerzett polgármesteri mandátum jó alapot szolgáltat a következő négy évben az önkormányzati építkezéshez. Az eddigi százöt önkormányzathoz képest a Néppárt most száznyolc önkormányzatban van jelen, ami lehetőséget ad arra, hogy az elkövetkezendő négy évben megjeleníteni és képviselni tudjuk a helyi közösségek érdekeit.
Az őszi parlamenti választásokra való felkészülés jegyében az elnökség tagjai áttekintették a választásokon való indulás lehetséges módozatait. Tekintettel arra, hogy az idei helyhatósági választásokon a magyar szavazóbázis tovább fogyott, hiszen a legutóbbi választásokhoz képest mintegy százhétezer magyar szavazattal kevesebb gyűlt be az erdélyi magyar pártok listáira, az elnökség megállapította, hogy az erdélyi magyar képviselet csakis úgy lehet teljes értékű, ha a Néppárt által támogatott és annak értékrendjét, céljait megjelenítő jelöltek is megméretkeznek. Az erdélyi magyar közösség politikai képviselete akkor lehet igazán reprezentatív és erős, ha elsősorban nem a pártérdek, hanem a közösségi érdek érvényesítése a cél a parlamenti választások során. Ezért az elnökség szorgalmazza, hogy induljon párbeszéd a választásokon indulni kívánó erdélyi magyar pártok között.
Fegyelmi ügyek
A beérkezett fegyelmi ügyek rendjén az elnökség megtárgyalta a Néppárt jelöltjei ellen kampányoló Gergely Balázs, a marosvásárhelyi magyarokat és a Néppárt jelöltlistáját visszalépésével cserbenhagyó Portik Vilmos, a nyilvánosság előtt valótlanságokat állító Hargita megyei Sorbán Attila, valamint a titkos háttértárgyalásokon az RMDSZ listájára testületi jóváhagyás nélkül felkérezkedő brassói Toró Tamás ügyét. Az elnökség tagjai egyöntetű szavazással megállapították, hogy a kampányban, az azt megelőző, illetve az azt követő időszakban az említett személyek megnyilvánulásai egyértelműen ártottak politikai közösségünk ügyének. Ezért az elnökség megvonja tőlük a politikai bizalmat, nem jeleníthetik meg és nem képviselhetik semmilyen kérdésben a Néppárt hivatalos álláspontját. Az alapszabályzat rendelkezései értelmében tagsági viszonyukról és a Néppárt szervezetén belüli szerepükről az illetékes területi testületek fognak dönteni.
A továbbiakban az elnökség meghatározta az Országos Önkormányzati Tanács megújításához szükséges menetrendet, munkacsoportot hozott létre az újonnan megválasztott önkormányzati képviselők szakmai munkájának segítésére, illetve előkészítette az Országos Választmány július közepén sorra kerülő ülését.
Kolozsvár, 2016. június 28.
Az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóirodája

Forrás : erdon.ro

Tőkés László nyilatkozata a Királyhágómelléki Református Egyházkerület helyhatósági választásokkal kapcsolatos szereplése, valamint titkosszolgálati átvilágítása tárgyában

Tőkés László nyilatkozata a Királyhágómelléki Református Egyházkerület helyhatósági választásokkal kapcsolatos szereplése, valamint titkosszolgálati átvilágítása tárgyában 
 © Plenary Session

"Május folyamán egy-egy sajtóértekezleten, illetve nyilatkozatban foglalkoztam az idén sorra kerülő választások (1), valamint az egyházi titkosszolgálati átvilágítások (2) kérdésével. " - olvasható Tőkés László levelében.

Teljes levél : 
(1) Miként akkor, utólag is csak megismételni tudom, mennyire méltatlan, hogy jobb sorsra érdemes egyházkerületünk a júniusi helyhatósági választások alkalmával valóságos pártegyházként tolta a szekerét az RMDSZ-nek. És ezzel a történetnek még nincsen vége. Minekutána huszonhat évvel a rendszerváltozás kezdete után az ország újból „bevörösödött”, az egyeduralmát megőrző RMDSZ Erdélyt is „bepirosítva”, begyűjtött szavazatait alkalmi pártpolitikai alkuk pillanatnyi előnyeire váltva, Bihar megyében a posztkommunista szociáldemokratákkal kötött titkos paktum oltárán kész feláldozni a magyar érdekeket, csúfos nagyváradi vereségéről ezúttal nem is szólva.
Akár gratulálni is lehet az RMDSZ-nek. Közel 100 ezer szavazattal ugyan kevesebbet kapott, de országos szinten hozta a papírformát, szemben az Erdélyi Magyar Néppárttal, melynek sajnos nem sikerült áttörést elérnie. A korrupt román hatalmi rendszerbe beágyazódott RMDSZ-szel szemben viszont még ha kevesen is vagyunk, akkor is igazunk van. Ennek tudatában kérjük és várjuk el megválasztott helyi magyar képviselőinktől, hogy a hatalmi, anyagi és pártérdekeken felülkerekedve és az összefogás útját keresve vállalkozzanak a hiteles és hatékony nemzeti érdekérvényesítés felelős munkájára.
Átvilágítás
(2) Az Egyház titkosszolgálati átvilágítása kérdésében is csak megerősíteni tudom az egy hónappal ezelőtt mondottakat. Egyházi és nemzeti létérdekünk, Egyházunk megújulásának pedig nélkülözhetetlen előfeltétele, hogy az elhúzódó, illetve szándékosan késleltetett átvilágítást továbbvigyük, és több mint két évtized után egyházi életünket végre ténylegesen megtisztítsuk és megszabadítsuk a kommunista múlt nyomasztó és visszahúzó örökségétől. Erre nézve a közzétett kimutatások tanulságai változatlanul érvényesek. Az előttünk álló egyházi és országos választások az átvilágítás következetes véghezvitelét egyaránt szükségessé teszik.
Említésre érdemes, hogy a választásokra és a titkosszolgálati átvilágításra vonatkozó megnyilatkozásaimra „a legjobb védekezés a támadás” elve jegyében, nemtelen módon vágtak vissza – mások mellett – Csűry István püspök, Varga Attila törvényellenesen választott egyházkerületi főgondnok és Lakatos Péter, az Állami Számvevőszék tagja. A figyelemelterelés módszerét alkalmazva a felvetett kérdések – úgymint a korrupció és a Securitate-kollaboráció – megválaszolása helyett célzatos támadást intéztek szerény személyem ellen. (Csűry István „Reagálás: Tőkés László előző püspök” című írásának szerzője egyébként nagy valószínűséggel nem az aláíró.)
Lakatos Péter korrupcióban részes RMDSZ-pártember „rendhagyó körlevelében” attól sem riad vissza, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel takarózzék és próbálja igazolni „Csűry István püspök tevékenységét”. Nem kétséges, hogy ez alkalommal is a hatalomhoz való dörgölőzés egy olyan sajátos esetéről van szó, melynek révén az MSZP-útitárs bihari RMDSZ vezető figurája köpönyegforgató módon a Fidesz-KDNP-kormánynál keres magának legitimációt.
Ugyanebbe az irányba mutat Csűry Istvánnak „a küszöbön álló népszavazást” népszerűsítő – amúgy vélhetően szintén nem maga által megfogalmazott – írása (Bihari Napló, 2016. június 23.), mely más hasonló megnyilvánulásaival együtt szintén Orbán Viktornál és kormányánál igyekszik piros pontokat gyűjteni. A Fidesz-KDNP színeiben európai parlamenti mandátumot szerzett képviselőként jól érzékelem, miként próbálnak éket verni a Nemzet miniszterelnöke és szerény személyem közé.
Csűry István nem válogatós. Annak idején nekem volt egyik leginkább lojális munkatársam: püspökhelyettesem. Helyembe lépvén a Medgyessy-Gyurcsány-barát RMDSZ oldalára igazolt át, velük együtt pedig utóbb Orbánék zsoldjába igyekszik szegődni. Mindig az éppen aktuális hatalomban találja meg a gazdáját. Vélhetően azonban még ennél is régebbre nyúlik vissza a román titkosszolgálathoz fűződő viszonya, melyről a mellékelt Feljegyzés tanúskodik. (A szóban forgó, Feljegyzés Csűry István püspök titkosszolgálati múltjáról című dokumentumot Molnár János jegyzi, szerk. megj.).
Nagyvárad, 2016. június 27.
Tőkés László

Forrás : erdon.ro

Diktatúra a demokráciában: Tőkés László kampány-ármányára való válasz

Diktatúra a demokráciában: Tőkés László kampány-ármányára való válasz 
"Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.(2Tim 1,7) Tőkés elnök úr és képviselő érezhető indulattal és fékezhetetlen dühvel támad rá többek között az aláíró püspök utódjára, aki a partiumi magyarság nehéz helyzetében keresni merészelte munkatársaival a járható utat, hogy a helyi önkormányzatokban mégis megvalósulhasson, amennyire lehet, a magyarok térfoglalása." - olvasható a református püspök levele a Bihari Naplóban.

Teljes levél : 

Ebben az értelemben az általa pártegyháznak megbélyegzett egyházkerület választáson való részvételre szólította mind az Erdélyi Néppárt, mind az RMDSZ tagjait és a velük rokonszenvet érező polgártársakat.
Az egyházak felkérése ellenére is a választásokon való részvétel drámaian alakult. A Részeken és Erdélyben a választásra jogosultak több mint fele nem élt sorsbefolyásoló lehetőségével, inkább otthon maradt. Ebben a küzdelemben az abszolut vesztes a Tőkés László fővédnöksége alatt vitézkedő Erdélyi Néppárt. Az RMDSZ eredménye sem nevezhető sikernek, de mégis lett Szatmár megyében, Biharban megyei tanácselnök. Visszaszerezhettük a szatmárnémeti polgármesteri tisztséget. Temesvárnak alpolgármestere lett, hogy csak néhány sikert emlegessek azokon a helyeken, ahol éltek testvéreink a választás lehetőségével. A Néppárt sajnos újból megbukott, még akkor is így van ez, ha zavart keltő ködösítéssel azt halljuk, hogy nem sikerült a remélt áttörést vérehajatani. Megbukott a választásra jogosultak több mint fele, de mentségükre szolgál az, hogy ilyen árokásó politikával manipuláló emberek nyomán, mint Tőkés és elvbarátai, nem akartak megnyilvánulni.
Tőkés László, mint az autonómia harcosa leleplezte magát, amikor a helyi önkormányzatokba, jelenlegi adott helyi “autonóm” testületekbe bekerült személyeket letámadja, verbális agresszióval bírálja. Erdély nem azért “pirosodik be”, mert valaki is óhajtja a jelenlegi győztes román pártok ölelését, hanem azért, mert nincs más. A politikai prérin sehol sem látszanak az önmagukat nemzetinek és keresztyénnek meghatározó alakulatok. Joggal vádolhatjuk az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács vezetőségét azzal, hogy eredeti küldetésének megfelelően, nem tudta a Romániába szorult magyar nemzetrészt egyesíteni, sőt egyetlen párthoz elszegődve, a felszabdalódásunkat támogatta. Jelenleg tisztázás folyamata, hogy mennyire gonosz szándék áll a történtek hátterében, vagy csupán a hatalom miatti hajsza vakította el a főszereplőket.
A nemzetrész felszeletelése mellett állandó támadás érte az egyházakat, különösen a királyhágói református egyházkerületet és annak püspökét. A titkosszolgálattal való együttműködés vádja éppen egy évtizeddel ezelőtt éledt. Tőkés László által vezényelt átvilágítás igen szelektív módon jelentkezett. A hivatalos folyamatot megelőzte egy úgynevezett tudományos kutatás, amelynek anyaga részben könyvek formájában meg is jelent. Részben nem jelentek meg anyagok, vagy kísérlet történt arra nézve, hogy fontos személyek esetében elnézéssel legyenek a dossziék kezelői. Vannak személyek, akik akkor is elmarasztalhatóak, mint a jelenlegi püspök, ha csak közvetetten ráutaló iratok feltételezhetőek. Tőkés leleplező buzgalmában le is írja, hogy ezek nem bizonyítékok, de azért fogadjuk el, mert az ő véleménye mindenek feletti. A szelektív emlékezet elfeledteti, hogy ő személyesen általunk is látott két alkalommal kötelezte el magát a szolgálatoknak, ugyanakkor két esztendő hiányzó dokumentuma mellett sikerült igazolania ügynöki fedhetetlenségét.
Tőkés László elismerést érdemlő forradalmi tevékénységét követően érthetetlen módon lesz folyamatosan mélyülő formában méltatlan azokra a tisztségekre, amelyeket betöltött és amelyeket betölt. (Eltekintünk ezen írásban foglalkozni az egyházkerület immár lerendezett adóságával, vagy a Partiumi Keresztyén Egyetem botrányával.) Diktatúra van az általa hirdetett demokráciában, ameddig választott vezetőket támad ki. Királyhágómelléki Egyházkerület jelenlegi püspökét kétszázezer ember képviselete választotta meg 80 százalék feletti arányban. Diktatúra van abban a világban, amelyben a demokratikus egyházi választás után olyanoknak a hangja és szerepe nő meg, akik hatalmat kapnak, vagy szereznek arra, hogy egy közösség fejlődését akadályozzák, esetleg a legitim vezetőket hazugságaikkal bemocskolják.
Tisztelettel kérem a FIDESZ-KDNP nemzeti kormány felelőseit, hogy az általuk nevünkben delegált EU-képviselő munkáját és káros tevékenységét vizsgálják meg közelebbről. Alázattal kérem a nemzeti stratégiát szervező és irányító testületeket, hogy elemezzék körültekintőbben az anyaország határain kívül rekedt nemzetrészek sorsát. Várjuk a magunk munkájának a felülvizsgálatát, terveink megtárgyalását. Szóbeszéd és hamis információ nem buktathatja meg kórházépítő vállalásunkat, nem fékezheti itthontartó szolgálatunkat.
Tőkés Lászlót felkérjük, hogy igyekezzen valódi közösségi lekületet gyakorolni. Közelgő nyugdíjazásáig törekedjen Isten útján járni. Félelme nincs azoknak, akik erőt és szeretetet hordoznak az éberség világosságában.
Nagyvárad, 2016. június 29.
A békesség kötelékében!
Csűry István püspök

Koncz Zsuzsa és Bródy János elvarázsolta a váradiakat

koncz Zsuzsa es Brody 
"A nagyváradi Szent László Napok utolsó estéjén a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas  előadóművész, énekesnő, érdemes művész, Koncz Zsuzsa lépett fel a várbéli nagyszínpadon. Azonban nem egyedül érkezett a bihari megyeszékhelyre, vendégeként az ugyancsak számos rangos elismerést magáénak tudó énekes, gitáros, zeneszerző, szövegíró Bródy János is vele tartott." - írja B. B. a Reggeli Újságban. 

Fotók 
Sok ezer ember gyűlt össze vasárnap este a nagyváradi várban a két zenészóriás koncertjére
Sok ezer ember gyűlt össze vasárnap este a nagyváradi várban a két zenészóriás koncertjére
Koncz Zsuzsa korát meghazudtoló módon rendkívül energikus módon, máskor pedig megható finomsággal énekelt.
Koncz Zsuzsa korát meghazudtoló módon rendkívül energikus módon, máskor pedig megható finomsággal énekelt.
Bródy János a nagyváradi színpadon, a várban.
Bródy János a nagyváradi színpadon, a várban.
Koncz Zsuzsa és zenésztársai. Fantasztikus fellépéssel tették emlékezetessé a Szent László Napokat.
Koncz Zsuzsa és zenésztársai. Fantasztikus fellépéssel tették emlékezetessé a Szent László Napokat.
Koncz Zsuzsa fehér nadrágkosztümben kezdte koncertjét, majd az est leszálltával feketébe öltözött.
Koncz Zsuzsa fehér nadrágkosztümben kezdte koncertjét, majd az est leszálltával feketébe öltözött.
Két Liszt Ferenc- és Kossuth-díjas előadóművész ugyanazon a pódiumon.
Két Liszt Ferenc- és Kossuth-díjas előadóművész ugyanazon a pódiumon.
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

RMDSZ-es polgármesterek nyilatkozata: Építkezni, összefogni!

Az önkormányzati választások nyomán kialakult helyzettel kapcsolatosan fogalmazták meg véleményüket az RMDSZ-es polgármesterek 
Az önkormányzati választások nyomán kialakult helyzettel kapcsolatosan fogalmazták meg véleményüket az RMDSZ-es polgármesterek 

„Nekünk, a 23 önkormányzati vezetőnek és szerintünk egész Bihar megyének fontos lenne, hogy ne alakuljon ki olyan helyzet, amiben a mi véleményünk nem számít, még akkor is, ha elhangzik.” - írja a Bihari Napló.

Részlet a cikkből : 
"Bihar megye RMDSZ-es magyar polgármesterei: Bátori Géza (Bors), Nyakó József (Érmihályfalva), Balazsi József (Érsemjén), Nagy István (Érkörtvélyes), Béres Csaba (Székelyhíd), Nyíri Sándor (Kiskereki), Pocsaly Zoltán (Margitta), Beke László (Érszőlős), Mados Attila (Bihardiószeg), Kelemen Zoltán (Biharfélegyháza), Matyi Miklós (Paptamási), Barcui Barna (Vedresábrány), Török László (Nagyszalonta), Bordás Károly (Értatrcsa), Horváth Béla (Szalacs), Kócza István (Érbogyoszló), Nagy Gizella (Bihar), Bónisz Sándor (Hegyközcsatár), Somogyi Lajos (Hegyközpályi), Nagy Miklós (Szalárd), Kosztandi Mihály (Vámosláz), Vincze Nándor (Tóti), Sorbán Levente (Alsólugas) "
Teljes cikk : erdon.ro

A választások utáni helyzetről

Csomortányi István és Zatykó Gyula 
Csomortányi István és Zatykó Gyula

"Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vezetősége, Zatykó Gyula országos alelnök és Csomortányi István Bihar megyei elnök a helyhatósági választások eredményeinek és tanácsalakulásainak tükrében elemezték a kialakult nagyváradi és megyei helyzetet." - írja Szamos Mariann a Reggeli Újságban.
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

2016. június 28., kedd

Mit tervez Bolojan? Útépítések jönnek Váradon

Mit tervez Bolojan? Útépítések jönnek Váradon  
"Legújabb terveiről számolt be hétfőn a városházán Ilie Bolojan nagyváradi polgármester. Számos utcát aszfaltoznak, Püspökiben is, másutt is. De más, nagyobb projekt miatt." - írja Szeghalmi Örs a Bihari Naplóban.

Teljes cikk : 

"Több útépítés és útfelújítás indul nemsokára Váradon. Ezt a tájékoztatón jelentette be Ilie Bolojan polgármester, aki szerint „most már stabilizálni kell a város irányítását, és munkához látni”. Megkezdik egy összekötő út létesítését a Suisului és a Bihari út között. Ez a Püspökiben lévő Real bevásárlóközpontig tart majd, Bolojan szerint „Püspöki mögött fut az útvonal”. Jelezte: az abba majd betorkolló püspöki utcákat is leaszfaltozzák, de példának csak a Canteretuluit említette. Ősztől indul a projekt, 2 év a határidő. Nemsokára indul a területet kisajátítása, amelyekére a város összes 400 ezer eurót fog fizetni, bár a polgármester úgy véli „az öntudatos állampolgár maga is felajánlhatná a területet ilyesmikre”. Az útépítés 8,9 millió euróba került majd, TVA-val együtt, 3 kilométeres lesz a szakasz.
Egy másik projekt új szakaszába lép. A Körös áruház előtti tér augusztusig le lesz járólapozva – akkortól a Dunarii utca után lévő személynyilvántartó épületéig kezdik meg az átalakítást. Bővíteni fogják a részt, egy kerékpárúttal és teljesen felújítják az egész szakaszt. Arra a kérdésünkre, hogy ehhez ott is kivágják-e a fákat, Bolojan azt mondta, nem, sőt, talán még újakat is ültetnek. Ezek a munkálatok 700 ezer eurónyi lejbe kerülnek, TVA-val. A polgármester hozzátette: új, de retró közvilágítási oszlopok is lesznek ott, „a város régi címerével”.
A Stefan Odobleja, a George Emil Palade, a Gábor József utcákat javítják a közeljövőben a váradi Europa lakónegyedben. Ilie Bolojan polgármester elmondta: az első utca aszfaltozása, a kiegészítő munkálatokkal valamivel több mint 280 ezer euróba kerül, a másodiké 300 ezer euróba, a harmadiké 21 ezerbe. Két hónap a határidő az első kettőnél, az utolsónál egy. Pe4rsze nem azonnal látnak hozzá, hátra vannak még a formaságok, köztük a közbeszerzés, a kivitelezők kijelölésére, még eleve az is, hogy a tanács jóváhagyja ezeket. Bár ez utóbbi biztos, a PNL többsége miatt. Ez utóbbi adminisztratív lépések persze a cikkünk elején közölt projektekre is érvényesek.
Ugyancsak ott olvashatnak a Püspökit is érintő tervről. Erről a polgármester még elmondta: az az új út szerinte lazítani fog a Magheru zsúfoltságán, és a dombokon lakók számára megkönnyíti majd, hogy Szatmár irányába, vagy onnan erre közlekedjenek autóval, illetőleg ugyanez igaz Magyarország viszonylatában is. Az új út csak könnyű járműveké lesz, a teherautók ki lesznek tiltva. Hozzátette: a dombokról az új útba torkolló utcákat is leaszfaltozzák."
Forrás : erdon.ro


Giccsekre van,kanalizálásra nincs pénz?

 
 VIITURA. Năvălind din canalizarea depăşită de debitul mare al ploilor, apa a inundat puncte critice precum dealul Păcii, strada Olimpiadei şi locuinţe din strada Gheorghe Doja
Fotó : ebihoreanul.ro  

Június 19-e bevonul Nagyvárad történelmébe a nagy esőzés miatt.Nagyon sok utcában a fenti fotón látható állapotok uralkodtak.Személyesen tapasztaltam a nagy esőzés,vihar hatásait.A Püspöki/Stefan cel Mare úton nem lehetett az egyik oldalról a másikra menni a nagy víz miatt. Mindenki  előtt nyilvánvaló lett,hogy Nagyvárad kanalizálási rendszerét ki kell cserélni.26 év alatt szinte alig cserélték ki az elavult csöveket. 50-60 előtt még megfelelő volt,mert sokkal kevesebben laktak Váradon. 2016-ra megváltozott a helyzet.Nem akarom dramatizálni a helyzetet,de nézze meg az alábbi néhány fotót ' 
 
SUB APE. Apele au umplut pasajul subteran de lângă magazinul Crişul, nivelul depăşind aici un metru în câteva minute. Proprietarii şi-au văzut magazinele distruse. "Din cauza presiunii au plesnit toate geamurile, au început să plutească aparatele, frigiderele... Nu se mai poate recupera nimic", s-a plâns o patroană.Fotó:ebihoreanul.ro 
  
 
 
Fotók : ebihoreanul.ro 

Miért nem lehet kicserélni az elavult csöveket a csatornahálózatban?Mert, NINCS PÉNZ' Új giccses központra és egyebekre van és lesz,de létfontosságú  dolgokra nincs és nem is lesz 2020-ig.A nagyváradiak 70%-a Ilie Bolojanra és a PNL-re szavaztak,remélve, jobb lesz. Tévedtek.Igaz,Bolojánnék mindent megígértek,amit szeretek hallani a váradiak,de a valósággal szembesülni kell.Miért?Mert a város költségvetésében kevés a pénz.Az ígéret szerint az EU hamarosan kifizeti a városnak a nagy projektekre szánt összeget,melyből az önkormányzat vissza fizetheti a CEC-től felvett 100 milliós hitelt.Ezután lesz jó világ Váradon,ígérte Bolojan.Lehet neki lesz igaza,de lehet nem.2017-ben több adat fog rendelkezésünkre állni,melyből megtudhatjuk mi az igazság.

Az ebihoreanul.ro-n megjelent egy hosszabb cikk,melyben olvashatunk a gondokról és a tervekről.Azt olvashatjuk,hogy 360 km csatornahálózata van Váradnak,melyet sürgősen ki kellene cserélni.Mi az ok? NINCS PÉNZ.Idézetek a cikkből : 
"Directorul tehnic al CAO, Gheorghe Popa (foto), spune că inundaţiile tot mai dese sunt cauzate de urbanizarea dealurilor: "Construirea de case şi betonarea curţilor a crescut cantitatea de apă care ajunge în canalizare, deşi conductele din oraş sunt aceleaşi.
Întrucât oraşul nu are cum înlocui cei 360 kilometri de canalizare pluvială, CAO va apela la soluţii punctuale. Spre exemplu, pentru a proteja casele din strada Gheorghe Doja, unde apa a intrat în locuinţe, vrea să construiască o conductă de colectare, în paralel cu cea existentă, pe tronsonul dinspre strada Graurilor şi bv. Magheru. "Studiul de fezabilitate a fost aprobat de Consiliul Local acum 4 ani, dar aşteptăm finanţarea", spune Popa.
Dacă pe strada Doja inundaţiile au fost provocate de canalizarea veche, în cazul străzii Pasteur de vină este prostia omenească. "Blocurile vechi de la intrarea pe drumul rapid au o centură de drenaj care deversa apa freatică în pârâul Paris. Apele Române vor trebui să verifice dacă nu cumva au uitat s-o lege la întubarea pârâului, pentru că până acum nu au fost probleme acolo", arată Popa."

"Adevărul e că, deşi milionară în planuri, CAO nu are bani pentru lucrări. Finanţările europene ies din discuţie. "UE ne-a impus conectarea tuturor consumatorilor la apă şi canalizare menajeră până în 2038. Până atunci, nu se finanţează investiţii pe canalizarea pluvială", zice Popa. În aceste condiţii, Compania a apelat la municipalitate, care stă la fel de prost cu banii.  "Primăria a finanţat în fiecare an câteva lucrări de urgenţă, care s-au desfăşurat simultan cu reabilitarea unor străzi, dar nu poate mai mult", spune city manager-ul Eduard Florea."

Miért nem lehet nagyobb csöveket letenni? Idézet a cikkből :
"Specialiştii spun că, la ploile de săptămâna trecută, refularea canalizării era inevitabilă, iar CAO nu poate, legal, să pună conducte mai mari. "Nu poţi supradimensiona conductele pentru situaţii de calamitate. Dacă ai conducte prea mari, apa bălteşte şi miroase", explică directorul tehnic Gheorghe Popa. Din acest motiv, pentru evitarea pagubelor, normativele recomandă amenajarea unor bazine în care apa să se scurgă din beciurile blocurilor pentru a fi scoasă ulterior cu motopompe."
Teljes cikk : ebihoreanul.ro

Sok remény nincs a helyzet megoldására,vagy enyhítésére.Mit tehetünk? Imádkozzunk a Teremtőhöz,hogy Váradot elkerülje a nagy esőzés ...


Adóbefizetési határidő

"A váradi önkormányzat arra hívja fel a figyelmet: közeleg június 30-a, vagyis az a határidő, ameddig azok a magán- és jogi személyek, akik/amelyek egész évre befizetik ingatlan-, telek- és/vagy gépjárműadójukat, tíz-, illetve ötszázalékos kedvezményben részesülnek. E terminus után viszont egyszázalékos havi/ frakcióhavi késedelmi kamatot számolnak fel. A gazdasági igazgatóság nyilvántartása szerint 2016. január 1. és május 31. között 51,1 millió lej folyt be a városi költségvetésbe e forrásokból, mely 7 millióval kevesebb, mint tavaly ilyenkor." - írja a Bihari Napló.
Forrás : pressdisplay.com

Dupla váradi szurkolótábor a magyar fináléban,avagy a belgák ellen egy álom véget ért ...

Dupla váradi szurkolótábor a magyar fináléban – képgalériával © Esti ébredés, egy álom véget ért 

"Nem csalódtak a váradi szurkolók sem, ezúttal sem a magyar válogatottban. Mert nem is lehet csalódásnak mondani a mostani Eb-n játszott utolsó meccset sem, a vereség dacára."- írja Szeghalmi Örs a Bihari Naplóban.A belgák elleni vereséggel "egy álom véget ért".Végre emelt fejjel jöhettek haza a fiúk '" 

Teljes cikk : 

"Nem a szomorúság jellemezte a magyar csapat ezen az Eb-n játszott utolsó meccse utáni hangulatot sem, és a közbenit sem. Lelkes tömeg buzdította – immár két helyen is – újra a magyar labdarúgókat Nagyváradon, a kivetítős meccsnézéseken. Az immár megszokott helyen, a Szent László téren ismét sokan gyűltek össze megnézni a válogatott újabb szereplését, ugyanakkor ezúttal meccsnézés volt a hét végén csúcsra járatott Szent László Napokon is. Az utóbbi a várban zajlott, és ott, akárcsak a város főterén ikonikus helyszín magyaroknak szurkolni. Éltek is e lehetőséggel több ezren: megint reménykedve skandáltak, magyar szászlókat lobogtattak. Sőt, a várban a koncerteket is előrébb hozták, hogy ne ütközzenek a mérkőzéssel. A Szent László téren a szokott román nyelvű közvetítés ment, míg a másik helyszínen a színpadi kivetítőn lehetett nézni a Magyarország–Belgium Európa-bajnoki nyolcaddöntős mérkőzést, magyar kommentár mellett (M4) szurkolhattak a nemzeti tizenegynek. A vereség dacára a szurkolók mindkét helyen megtapsolták a magyar válogatottat, megköszönték az így is kitűnőnek mondható szereplést. Ráadásul a jelenleg legjobbnak tartott európai csapattól úgy kaptunk ki, hogy a végeredmény dacára a meccs legnagyobb részében benne volt a magyar egyenlítés és az esetleges továbbjutás is. Értették ezt a szurkolók, akik úgy mentek bele végül a váradi éjszakába, hogy mindenhonnan dícsérő szavakat lehetett hallani tőlük a válogatottra. Sokan úgy vélik, már a világbajnoki szereplés is elérhető közelségbe került, már ha a magyarországi stadionépítések mellett lesz utánpótlás-nevelés és stratégia is."
Forrás : erdon.ro


2016. június 26., vasárnap

Folytatódjon a magyar focicsoda a belgák ellen is

 
 A magyar válogatott eddigi szereplése, minden várakozást felülmúlt /Fotó: AFP

"Folytatódjon a fociálom! A magyar válogatott vasárnap 21 órától Belgium ellen játszik az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében.Bernd Strock (53) szövetségi kapitány együttese minden várakozást felülmúlóan teljesít eddig az Eb-n. Dzsudzsák Balázsék veretlenül, öt ponttal nyerték meg az F csoportot, megelőzte Izlandot, Portugáliát és Ausztriát is." - írja a blikk.hu.

Ne szálljon el az agyunk' A belgák az esélyesebbek,de eddig jó álom volt a magyar válogatott EB szereplése,mert egységessé tette a magyar nemzetet.Nincs külön politikai hozzáállás,csak egyet ismerünk : Hajrá magyarok '

U.I. Nagyváradon nincs híre, se nyoma az esőfelhőknek ' Ez azt jelenti, a várban,a központban óriás kivetítőn nézhető a magyar-belga meccs.

2016. június 24., péntek

Melyik csatornán nézhetjük a magyar-belga mérkőzést?

Mintegy 15 millió magyar készül a vasárnapi magyar-belga meccsre.Este tíz órakor kezdődik a nagyon várt meccs.Nagyon nehéz lesz legyőzni a belgákat,de nem lehetetlen.Eddig a magyar csapat nagy teljesítmény nyújtott az és.Ki gondolta volna,hogy csoportelsők leszünk?

Az örömben,van egy kis üröm. A határon túli magyarok nem nézhetik az M4 csatornát a szerzői jogok miatt.Miért lehetett két meccset nézni?Mert nem volt kódolva.A magyar-portugál mérkőzést már nem láthattuk.Vasárnap kódolva lesz a meccs?Lehet reménykedni.Ami biztos,a Pro Tv egyenes adásban közvetíti a magyar-belga mérkőzést vasárnap este tíz órától.Várjunk még két napot,és mondhatjuk :Hajrá magyarok!!!

2016. június 21., kedd

Gondot okoz a sok eső megyeszerte

Az árkok falát homokzsákokkal magasítják 
Az árkok falát homokzsákokkal magasítják  

"Diószegen, Szalárdon és Székelyhídon is gondot okozott a sok eső. Utóbbi helyeken a tűzoltók is segítenek a védekezésben, szivattyúzzák a vizet." - írja erdon.ro

Sok bevetésük volt a tűzoltóknak

Sok bevetésük volt a tűzoltóknak 
"Úgy tűnik, a váradi csatornarendszer kapacitását messze meghaladta a vasárnapi ítéletidő, több utca a szó szoros értelmében ár alá került, leállt a közlekedés." - írja Neumann Andrea a Bihari Naplóban.
Teljes cikk : erdon.ro

Lebénult Várad tömegközlekedése

A Körös nagyáruház előtt is szinte lehetetlen volt közlekedni. Fotó: Facebook, Info trafic, Alex Dan 
 A Körös nagyáruház előtt is szinte lehetetlen volt közlekedni. Fotó: Facebook, Info trafic, Alex Dan 

"Mennydörgés, villámlások közepette zúdult hatalmas mennyiségű eső Nagyváradra vasárnap este; a tömegközlekedés megbénult a városban." -írja Pap István a Bihari Naplóban.
Teljes cikk : erdon.ro 

Folyóvá duzzadt a Pece-patak

Folyóvá duzzadt a Pece-patak 
"Hétfőn a reggeli órákban folyóvá duzzadt patak benyomást keltette a Pece-patak a Cantemir (Ghilányi) út szomszédságában. Ilyen magas vízállást rég nem tapasztaltak a negyedben élők." - írja az erdon.ro.
Forrás : erdon.ro

MTVA: történelmi megállapodás az olimpiai játékok közvetítéséről

MTVA: történelmi megállapodás az olimpiai játékok közvetítéséről 
"Történelminek nevezte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap az MTI-nek azt a megállapodást, amelynek értelmében a közmédia sugározhatja a nyári és a téli olimpiákat 2018 és 2024 között." - írja az erdon.ro.

Teljes cikk : 
“Az MTVA megszerezte 6 teljes év olimpiai közvetítési jogait, így a 2018 és 2024 közötti időszakban az összes olimpiai játékot a közmédia közvetíti. A megállapodás értelmében 2018 és 2024 között mind a két nyári, mind a két téli olimpiát a közmédia sugározhatja. Bízunk abban, a 2024-es Olimpiát Budapestről adhatjuk majd a világnak” – közölték.
Az MTVA tudatta: a közmédia történetében először sikerült elérni, hogy a Kárpát-medence teljes területén, tehát Magyarországon, Szlovákiában, Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában is magyar nyelven sugározhatja az olimpiákat a kárpát-medencei magyarságnak.
“A külhoni magyarok, éljenek bárhol is a Kárpát-medencében, 2018 és 2024 között most már biztosan magyar nyelven is követhetik az olimpiákat, és együtt szurkolhatnak a magyar sportolóknak a magyarországi magyarokkal együtt” – fogalmaztak.
Idézték Vaszily Miklóst, az MTVA megbízott vezérigazgatóját, aki egyebek mellett közölte: “az is jelentős eredmény a megállapodásban, hogy a közmédia rendelkezni fog az olimpiai közvetítések digitális jogaival is. Napjaink digitalizálódása miatt ez óriási lehetőségeket ad számunkra a felhasználói élmény növelésében.”
Forrás : erdon.ro
 

EURO-2016 – Romániában erős indulatokat váltott ki az Albániától elszenvedett vereség

EURO-2016 – Romániában erős indulatokat váltott ki az Albániától elszenvedett vereség 
"Romániában erős indulatokat váltott ki a labdarúgó-válogatottal szemben a franciaországi Európa-bajnokságon Albániától elszenvedett vasárnap esti 1-0-s vereség, s az ezzel együtt járó kiesés." - írja az erdon.ro.
Teljes cikk : erdon.ro

2016. június 19., vasárnap

Boldog magyarok 1966 -,1972-,2016-ban és boldogtalan magyarok 1978-ban

A mai napig beszélnek az 1966-os angliai világbajnokság egyik kiemelkedő mérkőzéséről, a magyar-brazilról,melyet 3:1-nyert meg a magyar válogatott.Az alábbi fotó kifejezi a magyarok boldogságát.
Az a mágikus gól... Farkas már ünnepel, Gilmar még nem tudja, mi van


Ha elolvassa a Népszabadság cikkét,több információval lehet gazdagabb a nol.hu-n. További információk : magyarfutball.hu


Teljes mérkőzés : youtube.com

 Képtalálat a következőre: „1972 eb” 
Forrás : hatharom.com 

1972-ben megrendezett belgiumi EB nem hozott jó eredményeket,pedig Magyarország Romániát legyőzve jutott a legjobb négy közzé.Negyedik lett a válogatott,de ez is szép teljesítmény volt tőlük.
Bővebben : sport365.hu 

  
 Kleinheisler László (balra) és az izlandi Birkir Saevarsson küzd a labdáért /Fotó: MTI 

Két forduló után a magyar válogatott 4 ponttal vezeti a csoportot.2:0-ra legyőzte Ausztriát,és 1:1 döntetlent ért el Izland ellen a magyar válogatott.Milyen jó ezt leírni.Milyen jó nézni a boldog magyarokat, ünnepelve a magyar válogatottat,mely szinte biztosan tovább jut a csoportból.Mi lesz a következő körben?Nem tudjuk,inkább örvendjünk a sikernek.
  
Antonio Garrido szigorú ítéleteivel tovább mélyítette a magyarok válságát.Forrás : nemzetisport.hu 

Az 1978-as argentin VB nem sikerült a magyar válogatottnak.Három vereség után hazajöttek.Nyilasiéknak nem sikerült semmi.Az argentin meccs vége felé a bíró kiállította Törőcsiket és Nyilasit,mely rátette a bélyegét a válogatott további szereplésére.Nagy reménnyel mentek ki a vébére,szárnyaszegetten jöttek haza.Sok magyar boldogtalan volt,mert jobb eredményt vártak ...
Több információ : hu.wikipedia.org és nemzetisport.hu 

Szent László Napok - Nyitógála: ünnepi beszédek és kulturális program 
Muzsikás együttes.Forrás : muzsikas.hu 

"Helyszín: Nagyváradi Állami Filharmónia koncertterme. Fellép: a Muzsikás együttes és Petrás Mária A mi népzenénk címmel.
Időpont (Hétfő) 7:00 du " 
Forrás : szentlaszlonapok.ro

Nagyjaink sírjainak felkeresése a Rulikowski temetőben

Fotó: szentlaszlonapok.ro

A Szent László Napok egyik eseménye lesz június 24-én délelőtt " Nagyjaink sírjainak felkeresése a Rulikowski temetőben " lesz.Ezt olvashatjuk az ismertetőben:
Helyszín: Rulikowski temető. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a nagyváradi várban található információs pontnál lehet. A tematikus sétát Farkas László vezeti.
Időpont (Péntek) 10:00 de
Forrás : szentlaszlonapok.ro

Többet tudhatunk meg a Szent László Napok hivatalos honlapján megjelent cikkből :
"Ahhoz, hogy meggyőződjünk, Nagyvárad lakossága mennyire tiszteli őseit, elég halottak napján kilátogatni a Rulikowski temetőbe. Már rögtön a bejárat mellett, a jobb oldalon mécsesek százai égnek Rulikowski Kázmér síremlékénél, és az elhunyt családtagokra való megemlékezés mellett a szabadságharc hősének is kijut mindig a megemlékezés virágaiból. A világháborús áldozatok emlékművei is hasonló fényben úsznak évről-évre, a váradiak körében ugyanis generációról generációra öröklődik a hagyomány. A város nem felejt.
A Szent László Napok keretében, 2016. június 24-én, pénteken 10 órától és 26-án, vasárnap 12 órától a város történetét igen jól ismerő Farkas László vezeti majd körbe az érdeklődőket, megmutatva, milyen nagy elődeink nyugszanak még a hatalmas sírkertben, hogy idén novemberben már egy-egy gyertyát gyújthassunk azokért is, akik oly sokat tettek Váradért, a magyarságért. A látogatás előzetes regisztrációhoz kötött, egyszerre legtöbb harminc személy vehet részt rajta. Regisztráció előző nap a Recepciónál, a várban.
Az első állomás természetesen a lengyel származású Rulikowski Kázmér lesz, a szabadságától megfosztott nemzet hős fia, aki mint orosz dzsidáskapitány átállt a magyar forradalom mellé, ezért 1849. augusztus 28-án a Bóné kút mellett kivégezték. Ott is temették el, de később a váradiak díszsírhelyre temették az újonnan megnyitott köztemetőbe, ami a nevét is viseli.
Alig valamivel fennebb, átellenben nyugszik Rimler Károly, Várad leghosszabb ideig regnáló polgármestere, aki olyan fejlettségre emelte városát, ami az akkori időkben a monarchia nagy városaival versenyzett.
Sulyok István református lelkészt, egyházi írót háromszor választották meg Trianon után alakult Királyhágómelléki református egyházkerület püspökének (1921, 1926, 1939), a román hatóságok azonban egyszer sem járultak hozzá beiktatásához.
A Rulikowszky temetőben nyugszik Ritoók Zsigmond Széchenyi-díjas magyar klasszika-filológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja is.
A temetőlátogatók megtudhatják ugyanakkor azt is, hol nyerte el végső nyugalmát Soós István, Rimler Károly méltó utóda, aki a gettósítást nem hajlandó megvalósítani, így inkább lemondott.
Tabéry Gézát nem csak a váradiaknak nem kell bemutatni, és Árvay Árpádról is sokan tudják, hogy író, újságíró, országgyűlési képviselő volt, Fény gyúlt a toronyban címmel pedig riportkötetet írt a magyar hatalomátvétel első napjairól Nagyváradon.
Megtudhatjuk még, hogy hol nyugszik Ötvös Béla író, hírlapíró, szerkesztő, lapkiadó, valamint Bölöni Sándor újságíró, műfordító, irodalomszervező.
A lista természetesen igény szerint bővíthető.
Minél többen hajtsunk fejet nagyjaink előtt!" 

Milagro Santana Tribute Band együttes először Nagyváradon

 
 Santana-rajongók, figyelem! Nagyváradon a Milagro Santana Tribute Band.Forrás : szentlaszlonapok.ro 

A Szent László Napok 2016 rendezvénysorozat egyik kiemelkedő koncertje Milagro Santana Tribute Bandé lesz.Ezt olvashatjuk róluk : 
"Carlos Santana 1986-os budapesti koncertjének élménye és a mexikói gitáristen zenéjéből áradó napfény, vidámság, illetve szépség továbbadásának igénye hívta életre 2010-ben a Milagro Santana Tribute Bandet. „Az a tény, hogy egy darab fából, és hat darab drótból mi mindent lehet kihozni, maga volt a csoda. A koncerten pedig azt láttam, hogy ez az ember nem csak játszik a gitárján, hanem az egész lénye benne van a zenében. Akkor értettem meg, hogy a gitár csak egy eszköz arra, hogy átérezzük azt a boldogságot, kiegyensúlyozottságot, harmóniát, ami Carlosban benne van.” – fogalmaz igen meggyőzően a zenekar alapítója.
A banda tagjainak – Csonka Zoltán (gitár), Belicza András (timbales, vokál), Radi Tamás (billentyű), Bakó Árpi (basszus gitár), Zombori Attila (dob), Uzsorás Ádám (vokál), Monori Jani (kongák) – célja, hogy Santana zenéjét szabad értelmezésben élővé tegyék koncertjeiken.
Nagyváradon, a Szent László Napokon először hallhatjuk őket."
Forrás : szentlaszlonapok.ro 
Koncertjük június 24. péntek este 7 órakor a nagyváradi várban lesz.Jó szórakozást ' 

 Lehet sokan alig ismerik a zenekart.Néhány információ róluk : 

Milagro 
Fotó : milagro.atw.hu

"A zenekar ötlete már évekkel ezelőtt felmerült bennünk, de a konkrét megvalósításba csak 2010-ben vágtunk bele. Alapító tagokként (Csonka Zoltán, Belicza András) ekkor kezdtünk a megfelelő társak keresésébe. Tisztában voltunk vele, hogy olyan zenészeket kell találnunk, akik megfelelő szinten urai a hangszerüknek, viszont képesnek kell lenniük arra, hogy hajlandóak legyenek valami egészen újat, szokatlant megtanulni, így figyelmünk a fiatalok felé irányult.
Szerencsénk volt, mert aránylag rövid idő alatt megtaláltuk a megfelelő zenészeket. Mint a dominó, egyik hozta a másikat."
Teljes cikk : milagro.atw.hu

Videó 
 
Csatorna : youtube.com

Gólmámor Nagyváradon. Magyarország – Izland 1:1 - Magyar örömünnep a világon

Gólmámor Nagyváradon. Magyarország – Izland 1:1
Fotó : erdon.ro 

"Újra megtelt főleg magyar szurkolókkal a Szent László-tér Nagyváradon. A magyar labdarúgó válogatott második Eb-meccsét is sokan követték a főtéri kivetítőn." - írja Szeghalmi Örs a Bihari Naplóban.Több mint ezren szurkoltak a magyar válogatottnak.Milyen jó ezt olvasni ' 

"A helyszínen, azaz Marseille-ben  mintegy 21 000 szurkoló támogatta a magyar labdarúgó-válogatottat Izland ellen a franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság második fordulójában, és Várad is kitett magáért, annak ellenére, hogy a kivetítőn a Dolce román nyelvű közvetítése megy mindig. Sőt, a magyar szurkolók között is kialakult már az itteni kemény mag, akik rendszeresen visszajárnak a térre meccset nézni.  A jó hangulat a kritikus pillanatokban is alig hagyott alább, a legreménytelenebb pillanatokban is skandált a tömeg, míg végül az egyenlítés pillanatában zsúfolt stadionokat megszégyenítő hangerővel ugrottak talpra az emberek.".Teljes cikk : erdon.ro 
Nézze meg a fotó albumot Magyarország - Izland 

A magyar szurkolók nagyon ki voltak éhezve a sikerre.1972-ben szerepeltek az EB-n utoljára.És láss csodát ' Magyarország 4 ponttal csoportelső.Még lesz egy nagyon nehéz meccs a portugálok ellen,de szinte biztos,a magyar válogatott tovább jut a következő körbe.Végre összejött valami jó,és mi is örvendhetünk a jó eredménynek.A tudósításokból láthatjuk,hogy szinte minden helyen ahol magyarok élnek,ünnepelték a magyar válogatottat.Bevallom férfiasan,az utolsó sípszóig nagyon feszült voltam,mert sokszor a meccs végén kapott ki,vagy bukta el a továbbjutást a fiúk.Végre jól alakult minden,ha még öngól volt is.Az eredmény volt a fontos.Váradon ünnepeltek a szurkolók,de mi volt Budapesten a meccs után?A Híradó ezt írja :
"Budapest utcáin és országszerte is tömegesen ünnepelték a magyar labdarúgó-válogatottat, amely 1-1-es döntetlent ért el Izland ellen a franciaországi Európa-bajnokságon szombat este."

Jó nézni az MTI fotóit ' 
 
 

Szurkolók a Margitszigeten a franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság F csoportja második fordulójában játszott Izland – Magyarország mérkőzés kezdete előtt 2016. június 18-án.
MTI Fotó: Ruzsa István

  
 
 
Teljes cikk : hirado.hu 
Nagyváradi videók 

2016. június 18., szombat

Magyar-Izland meccs az M4 csatornán '

Szenzáció ' A magyar-izland meccs nézhető az M4 csatornán.Értesítse a rokonait,a barátait,az ismerőseit ' Hajrá magyarok '

Ma este drukkol a magyaroknak a Szent László/Unirii téren?

 
Saját fotó.Készült A Szent László/Unirii téren június 17-én este.

A magyarok milliói készülnek a magyar-izland meccsre világszerte.Az EB egybekovácsolta a magyarokat,mert szenzációs eredményt ért el a válogatott Ausztria ellen.Nem lesz könnyű meccs,de végre van remény.

Kedden este a Szent László/Unirii téren magyar nyelven nézhették a Magyar-Osztrák meccset,mert kódolatlanul sugározta az M4.Az információk szerint sajnos ma este nem lesz így.Nagyvárad főterén a Dolce Sport csatorna fogja közvetíteni a meccset.Sajnos azok akik RDS előfizetők,nem láthatják,csak az interneten.Ha lesz ideje,menjen a főtérre,mert az óriás kivetítőn nézheti a meccset.Tegnap este az eső miatt kihalt volt a főtér,de a mai napra jó időt jósolnak.Mit mondhatunk? HAJRÁ MAGYAROK '
Tegnap este lefedve volt az óriás kivetítő az eső miatt.Saját fotó

Estig még van idő,hogy elolvasson két cikket,mely jobban megmagyarázza a sugárzási európai jogot '

"Miért nem nézhetőek a meccsek magyarul? A televíziós jogok a legtöbb esetben országokra, nem pedig nyelvterületekre vonatkoznak. (Kedves tévénézők, nagyon halkan mondom: a legtöbb magyarul sugárzó, Magyarországról sugárzott csatornának nincs romániai műsorszórási joga.) A jogtalan sugárzás igen komoly büntetéssel jár. A kábelszolgáltató fizet, ha olyan tartalmakat sugároz, amikhez nincs sugárzási joga. A sugárzó, esetünkben az M4, maga kódolja a tartalmakat. Tudom, hogy fájdalmas, de most ez a szabály." Teljes cikk : maszol.ro

"A fene gondolta volna, hogy egyszer a nagy nemzetközi sportszövetségek, az Európai Unió és az MTVA jóvoltából tapasztalom meg, milyen lehetett az élet 1989 előtt, a Ceauşescu-féle nemzetikommunista Románia azon részeiben, ahol nem volt fogható a magyar televízió." Teljes cikk : kronika.ro

A Francisc Hubic Művészeti Iskola nyári programjai

a francisc hubic 
"A nagyváradi Francisc Hubic Művészeti Iskola különböző helyszíneken számos rendezvénnyel és gazdag zenei élménnyel vár mindenkit június második felében. A programokról Marian Boboia, az iskola igazgatója tájékoztatott." - írja Szamos Mariann a Reggeli Újságban.
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

Öt százalék alatt az RMDSZ

Ot szazalek alatt 
"Összevetve a jelenlegi szavazatszámokat a négy évvel ezelőtti eredményekkel azt láthatjuk, hogy a romániai magyar pártok összesen több, mint százötezer vokssal kaptak kevesebbet, ezen belül pedig az RMDSZ szavazatvesztése elérte a nyolcvanezer szavazatot, és ezzel alatta maradt az öt százalékos határnak – írja internetes naplójában Magyari Nándor László politológus." - írja a Reggeli Újság.
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

Kiállítás Erdély püspökéről, Márton Áronról

Marton_Aron_emlekev 
"Márton Áron (1896–1980), Erdély katolikus püspöke olyan kiemelkedő személyisége a magyarság 20. századi történelmének, akinek életműve mindennapjainkban is erőt adó lehet bátor, hitvalló személyiségének, közösségépítő pályájának ismerete. A nép körében igen népszerű püspök egyaránt fellépett a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák súlyos igazságtalanságai ellen. Tiltakozott a zsidók deportálása ellen, és a Ceausescu-diktatúra elnyomása alatt a meghurcoltatást is vállalva állt egyháza népe mellett. Életműve a vallásszabadság, az emberi jogok és a magyar közösség érdekei melletti bátor kiállás példája." - írja a reggeli Újság.
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

Magyar színészóriások a váradi vár nyári színpadán

magyar szinesz 
"Ötödik alkalommal szervezi meg a Nagyváradi Nyári Színházi Fesztivált a Nagyváradi Magyar Diákszövetség közösen a nyíregyházi, idén 25 esztendős Mandala Dalszínházzal és az RMDSZ Bihar megyei szervezetével. Az idei évadban kilenc előadásra várják a színházszerető közönséget a váradi várban lévő nyári színházban" - írja a Reggeli Újság.

"Olyan színészóriások érkeznek Nagyváradra a nyári színházi fesztivál keretében, mint Kern András, Bodrogi Gyula és Voith Ági, Détár Enikő, Győri Péter, Bozsó József, Teremi Trixi, Benkóczy Zoltán, Lukács Sándor, Magyar Attila, Nyertes Zsuzsa, Harsányi Gábor, Cseke Katinka, Mikó István, Bódis Gábor, Kovács Attila, Rozsályi Márkó, Vajnárovics Viktória, Cserjési Beatrix vagy Varga Miklós."
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

A holokauszt áldozataira emlékeztek Nagyváradon

A holokauszt áldozataira emlékeztek Nagyváradon 
"Csütörtök este a Nagyváradi Zsidó Hitközség szervezésében a hetvenkét éve történt holokausztban elhunyt nagyváradi és Bihar megyei zsidók áldozatokra emlékeztek az ortodox zsinagógában." - írja Ciucur Losonczi Antonius a Bihari Naplóban.
Teljes cikk : erdon.ro 

Az egyik mélygarázs elkészül az idén, a másik nem

Az egyik mélygarázs elkészül az idén, a másik nem 
"Ha minden optimálisan alakul, akkor két hónap alatt elkészülhet Nagyváradon a városi kórház mellett épülő mélygarázs." - írja Pap István a Bihari Naplóban.
Teljes cikk : erdon.ro   

Szent László Napok 2016

Szent László Napok 2016 
"Június 18–26. között szervezik meg idén a Szent László Napokat a nagyváradi várban. A rendezvénysorozat részletes programját közöljük." - írja az erdon.ro.

Teljes program:
Június 18., szombat
9.00 Gyalogtúra és történelmi szerepjáték Bihartól Nagyváradig. Gyülekező 8:30-kor a bihari földvárban.
Június 19., vasárnap
9.30 Szent Lászlótól Szent Lászlóig – két keréken határok nélkül. Biciklitúra Nagyváradról Biharkeresztesig.
18.00 A képíró Zórád – kiállítás Zórád Ernő grafikus irodalmi illusztrációiból. Helyszín: nagyváradi vár, művészeti galéria. A kiállítás a Szent László Napok ideje alatt látogatható: június 20–23. között 15 órától 18 óráig, június 24–26. között 11 órától 18 óráig.
Június 20., hétfő
16.30 Koszorúzás Szent László nagyváradi szobránál. Helyszín: a római katolikus püspöki palota kertje.
17.00 A jövő energiája – Csefkó Pál feltaláló előadása. Helyszín: a nagyváradi vár, Bethlen-terem.
17.30 A Márton Áron püspök életéről szóló kiállítás megnyitója. Helyszín: nagyváradi vár, mesterségek utcája.
19.00 Nyitógála: ünnepi beszédek és kulturális program. Helyszín: Nagyváradi Állami Filharmónia koncertterme. Fellép: a Muzsikás együttes és Petrás Mária A mi népzenénk címmel.
Június 21., kedd
16.00 ARTGENERATOR 2. A PKE képzőművészeti szakos hallgatóinak kiállítása. Helyszín: Zárda (Mihai Viteazul) utcai tanszéki pincegaléria.
18.00 Molnár László József Retrospektív című kiállításának megnyitója. Helyszín: nagyváradi vár, művészeti galéria. A tárlat június 21–23. között 15 órától 18 óráig, június 24–26. között pedig 11-től 18 óráig látogatható.
18.30 Az Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2015-ös kiadványának bemutatása. Helyszín: nagyváradi vár, Bethlen-terem.
Június 22., szerda
19.00 Design-hét – kiállításmegnyitó. Helyszín: nagyváradi vár, kazamata.
19.30 Operettissimo – Revü- és operettest. Helyszín: nagyváradi vár, nyári színház.
Június 23., csütörtök
15.00 Szimpózium: Szent László és kora. Helyszín: nagyváradi vár, konferenciaterem.
18.00 A Lovasíjász – filmbemutató. Helyszín: a Partiumi Keresztény Egyetem díszterme. A belépés felnőtteknek 5 lej, gyerekeknek 3 lej.
20.30 Közönségtalálkozó Kaszás Gézával, A Lovasíjász című film rendezőjével. Helyszín: a Partiumi Keresztény Egyetem díszterme.
Június 24., péntek
10.00–20.00 Hagyományok kézről kézre – kézművesvásár. Helyszín: nagyváradi vár, kézművesudvar.
10.00–13.00, 15.00–18.00 Vizsolyi nyomda. Papírnyomtatás az Iparművészeti Múzeum segítségével megépített, korhű (XVI–XVII. századi) nyomdagépen. Helyszín: nagyváradi vár, Bethlen-terem.
10.00–19.00 Tóth László nagyváradi kaktuszgyűjtő kiállítása. Helyszín: nagyváradi vár, kézművesudvar.
10.00 Nagyjaink sírjainak felkeresése a Rulikowski temetőben. Helyszín: Rulikowski temető. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a nagyváradi várban található információs pontnál lehet. A tematikus sétát Farkas László vezeti.
10.00 Nagyvárad kövei: előadás a város ipartörténetéről, téglagyártásáról. Dr. Fleisz János történész előadása. Komáromi Ernő nagyváradi pecsétestégla-gyűjteményének bemutatása. Helyszín: nagyváradi vár, konferenciaterem.
11.00, 16.00 A Vizsolyi Biblia nyomtatásának hiteles története
Interaktív színházi előadás Daruka Mihály vezetésével. A szereplők maguk a nézők. Helyszín: nagyváradi vár, Bethlen-terem.
11.00–18.00 Kontrasztkiállítás – család- és ifjúságmentő kiállítás 14 éven felülieknek. Helyszín: nagyváradi vár, Királyfia-terem.
12.00 Székelyföldi Legendárium – mesevetítés. Helyszín: nagyváradi vár, Várpince. Levetítik A Likaskő, a Babba Mária, a Rétyi Nyír, a Táltos Asszony meséket. Közönségtalálkozó Fazakas Szabolccsal, a Székelyföldi Legendárium alapítójával.
12.00 Könyvbemutató – meghívott: Benkő László. Benkő László író Szent Lászlóról és koráról szóló regényeinek bemutatója: Szent László – A lázadás parazsán, Szent László – A korona ára. Helyszín: Könyv-Vár, kézművesudvar.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 A nagyváradi vár felfedezése – magyar és román nyelvű vezetéssel.
10.00–13.00, 17.00–20.00 Várad várának regéje Szent Lászlóról – állandó kiállítás. Helyszín: Vártemplom.
16.00 Staféta – diáktudományosság a Partiumban. A könyvet bemutatja: dr. Pálfi József, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora és dr. Szilágyi Ferenc, a Partiumi Kutatóintézet igazgatója. Helyszín: Könyv-Vár, kézművesudvar.
16.00 Mese Mátyás királyról. Interaktív játékos foglalkozás Róka Szabolcs énekmondó közreműködésével. Helyszín: nagyváradi vár, Aranyos-terem.
17.00 Vasparipával a Székelyföldi Legendáriumon. Ismeretterjesztő dokumentumfilm vetítés. Vendég: Fazakas Szabolcs a Székelyföldi Legendárium alapítója. Helyszín: nagyváradi vár, Várpince.
18.00 Múltból élő jelen. Hagyományaink újragombolva. Ruhabemutató. Helyszín: nagyváradi vár, nyári színház.
19.00 Borkóstoló – bemutatkozik a Sauska borászat. Helyszín: nagyváradi vár, Várpince.
19.00 Koncert: Milagro Santana Tribute Band. Helyszín: nagyváradi vár, nagyszínpad.
21.00 Koncert: Ismerős Arcok. Helyszín: nagyváradi vár, nagyszínpad.
Június 25., szombat
09.00–15.00 Magyar ízek kóstolója – össznépi örömfőzés. Helyszín: nagyváradi vár, várudvar.
10.00–20.00 Hagyományok kézről kézre – kézművesvásár. Helyszín: nagyváradi vár, kézművesudvar.
9.00 Jurtaállítás, jurtabemutató. Íjászkodás a jurta mellett a következő időpontokban: 11.00–12.00, 15.00–16.00, 19.00–21.00. Helyszín: nagyváradi vár, várudvar.
10.00–12.00 Kézműves-foglalkozás a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkénteseivel. Helyszín: nagyváradi vár, Aranyos-terem.
10.00–13.00 Kézműves foglalkozás, mesterségbemutató. Helyszín: Aranyos-terem.
10.00–15.00 Népi játszótér. Helyszín: nagyváradi vár, kézművesudvar.
10.00–15.00 Székelyföldi Legendárium társasjáték és hangoskönyv-hallgatás. Helyszín: nagyváradi vár, kézművesudvar.
10.00–13.00, 15.00–18.00 Vizsolyi nyomda. Papírnyomtatás az Iparművészeti Múzeum segítségével megépített, korhű (XVI–XVII. századi) nyomdagépen. Helyszín: nagyváradi vár, Bethlen-terem.
10.30–19.00 Kerekítő baba-mama pihenősátor. Helyszín: nagyváradi vár, Csonka-bástya: 11.00 Kerekítő bábos torna a Nagyváradi Kerekítő Közösség szervezésében; 15.00 Hagyományok és szerepek a szülés körül – előadás a Holdvirág Dúlakör szervezésében.
11.00 Bábelőadás: Az égig érő fa. A Szigligeti Színház Liliput Társulatának bábelőadása. Helyszín: nagyváradi vár, várudvar.
14.00 Székelyföldi Legendárium – mesevetítés. Helyszín: nagyváradi vár, Várpince. Levetítik A Likaskő, a Babba Mária, a Rétyi Nyír, a Táltos Asszony meséket.
10.00 Jubileumi naptárbemutató és kiállításmegnyitó. Balázs D. Attila író 20., saját szerkesztésű naptárának, a 2017-es Nagy Magyarország Anno-nak és a Torockó és környéke régi képeslapokon című kötetének bemutatása, valamint a Szent László és Nagyvárad régi képeslapokon című kiállítás megnyitása. Helyszín: Könyv-Vár, kézművesudvar.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 A nagyváradi vár felfedezése – magyar és román nyelvű vezetéssel.
10.00–20.00 Népgyógyászati sátor – Helyszín: várudvar.
10.00, 16.00 A Vizsolyi Biblia nyomtatásának hiteles története. Interaktív színházi előadás Daruka Mihály vezetésével. A szereplők maguk a nézők. Helyszín: nagyváradi vár, Bethlen-terem.
10.00–17.00 A Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) információs sátra. Helyszín: Várudvar.
11.00–18.00 Kontrasztkiállítás – család- és ifjúságmentő kiállítás 14 éven felülieknek. Helyszín: nagyváradi vár, Királyfia-terem.
11.00–16.00 Vártájfutás. Helyszín: vársánc, Füves kert. Rajtcél: Keleti-kapu.
10.00–13.00, 17.00–20.00 Várad várának regéje Szent Lászlóról –állandó kiállítás. Helyszín: Vártemplom.
12.00 Ilyés Szabó Anna mesél. Helyszín: nagyváradi vár, nyári színház.
12.00 Őseink és leszármazottaink táplálkozása. Előadó: Naomi és Khor. Helyszín: nagyváradi vár, Veres-terem.
12.00 Könyvbemutató – meghívott: György Attila. György Attila író köteteinek bemutatója: Harminchárom, Bestiarium Siculorum. Helyszín: Könyv-Vár, kézművesudvar.
12.00 Látogatás a székesegyház kriptájában.
13.00 Solymászbemutató. Közreműködik: Kisteleki Gergely hivatásos solymász. Helyszín: nagyváradi vár, a nagyszínpad előtt.
16.00 Könyvbemutató – meghívott: Molnár János. Molnár János Most és mindörökké című kötetének bemutatója. Helyszín: Könyv-Vár, kézművesudvar.
16.00–18.00 A Pece-parti Párizs szépségei. Városnézés idegenvezetővel.
17.00 A Tiberius kvartett komolyzenei koncertje. Helyszín: nagyváradi vár, Vártemplom.
17.00–19.00 Élő múlt a nagyváradi Darvas–La Roche villában. Helyszín: Darvas–La Roche-ház.
18.00 Könyvbemutató – meghívott: Csinta Samu. Érték- és lélekmentés: Csinta Samu köteteinek bemutatója. Helyszín: Könyv-Vár, kézművesudvar.
18.00 Kádár János: A magyar pipa története. Vetítéssel egybekötött előadás. Helyszín: nagyváradi vár, Várpince.
19.00 Borkóstoló Alkonyi Lászlóval. Bemutatkozik a tokaji borvidék. Helyszín: nagyváradi vár, Várpince.
19.00 Koncert: Intim Torna Illegál. Helyszín: nagyváradi vár, nagyszínpad.
21.00 Koncert: Republic. Helyszín: nagyváradi vár, nagyszínpad.
Június 26., vasárnap
10.00–20.00 Hagyományok kézről kézre – kézművesvásár. Helyszín: nagyváradi vár, kézművesudvar.
9.00 Jurtabemutató. Íjászkodás a jurta mellett a következő időpontokban: 11.00–12.00, 15.00–16.00, 19.00–21.00. Helyszín: nagyváradi vár, várudvar. Szervező: Kerege Örökségőrző és Kézműves Egyesület, Pro Partium Egyesület.
10:00 Mesesarok. Gyermekfoglalkozások a Partiumi Keresztény Egyetem Tanító- és Óvóképzőjének irányításával. Helyszín: nagyváradi vár, Aranyos-terem.
10.00–13.00 Kézműves-foglalkozás, mesterségbemutató. Helyszín: Aranyos-terem.
10.00–13.00, 15.00–18.00 Vizsolyi nyomda. Papírnyomtatás az Iparművészeti Múzeum segítségével megépített, korhű nyomdagépen. Helyszín: nagyváradi vár, Bethlen-terem.
10.00–15.00 Székelyföldi Legendárium társasjáték és hangoskönyv-hallgatás. Helyszín: nagyváradi vár, kézművesudvar.
10.30–19.00 Kerekítő baba-mama pihenősátor. Helyszín: nagyváradi vár, Csonka-bástya: 11.00 Kerekítő bábos torna, 15.00 Hagyományok és szerepek a szülés körül – előadás.
12.00 Vitézi mókák, kunkori történetek: Szent László esete a kun vezérrel. Helyszín: nagyváradi vár, kézművesudvar.
13.00 A Pogányhavasról Szépvízre – Szent László a Gyimesekben.
Mesél Gál Péter. Helyszín: nagyváradi vár, Aranyos-terem.
16.00 Székelyföldi Legendárium – mesevetítés. Levetítik A Likaskő, a Babba Mária, a Rétyi Nyír, a Táltos Asszony meséket. Helyszín: nagyváradi vár, Várpince.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 A nagyváradi vár felfedezése – magyar és román nyelvű vezetéssel.
10.00–17.00 A Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) információs sátra.
Változatos programok az egyetem oktatóival és hallgatóival. Helyszín: Várudvar.
11.00–13.00 A Nagyváradról elszármazottak találkozója – A mi Nagyváradunk. Az esemény házigazdája: Boros Zoltán filmrendező, zeneszerző, televíziós szerkesztő. Helyszín: nagyváradi vár, Várpince.
11.00, 16.00 A Vizsolyi Biblia nyomtatásának hiteles története
Interaktív színházi előadás Daruka Mihály vezetésével. A szereplők maguk a nézők. Helyszín: nagyváradi vár, Bethlen-terem.
11.00–18.00 Kontrasztkiállítás – család- és ifjúságmentő kiállítás 14 éven felülieknek. Helyszín: nagyváradi vár, Királyfia-terem.
11.00 Könyvbemutató – meghívott: Tóth Ágnes. Beszélgetés Tóth Ágnes nagyváradi költővel ABC parádé című kötetéről. Helyszín: Könyv-Vár, kézművesudvar.
12.00 Nagyjaink sírjainak felkeresése a Rulikowski temetőben. Helyszín: Rulikowski temető.
14.00 Könyvbemutató – Csillagösvényeken. Életutak a változó időben. Meghívott: Aniszi Kálmán. Helyszín: Könyv-Vár, kézművesudvar.
13.30 Hetven hónap Bolívia börtöneiben. Tóásó Előddel Marossy Géza rendező beszélget. Helyszín: nagyváradi vár, Várpince.
15.00 Íjaimmal harcolva a múlt tiszteletéért! Közönségtalálkozó Mónus Józseffel, többszörös világrekorder tradicionális távlövő íjásszal. Helyszín: nagyváradi vár, Veres-terem.
16.30 Szent László a nép szívében élő hős: Ég szülte Földet, föld szülte fáját… Gál Péter előadása. Helyszín: nagyváradi vár, Veres-terem.
16.00–18.00 A Pece-parti Párizs szépségei. Városnézés idegenvezetővel. Találkozó a Vár bejáratánál. A sétát vezeti: Moldován Gellért.
17.00 Családi gyermekkoncert – Palya Bea: Altatok. Dalok, versek Álomország kapujában és azon túl. Fellép: Palya Bea (ének) és Gerzson János (hangszerek). Helyszín: nagyváradi vár, nyári színház.
17.00–20.00 Várad várának regéje Szent Lászlóról – állandó kiállítás. Helyszín: Vártemplom.
18.00 Pannóniának, Magyarországnak ragyogó csillaga… Énekek és dallamok Szent László korából. Andrejszki Judit és zenész barátai régizenei koncertje. Helyszín: nagyváradi vár, Vártemplom.
19.00 Magyar kézműves sörök kóstolója – Vásárhelyi István sörgasztronómus, sörblogger bemutatásában. Helyszín: nagyváradi vár, Várpince.
19.00 Koncert: Pribojszki Mátyás Band. Helyszín: nagyváradi vár, nyári színház.
21.00 Koncert: Koncz Zsuzsa és vendége, Bródy János. Helyszín: nagyváradi vár, nagyszínpad."