Látogassa meg Nagyváradot a Google Street Viewen '

Látogasson Nagyváradra a Google Street Viewen ' Kezdje a Borsi úton. Kattintson a linkre a instantstreetview.com-ra '

2019. április 19., péntek

Benyújtották a kézjegyeket Szent László király lovasszobrának felállításáért - Csomortányi István nyilatkozata

Benyújtották a kézjegyeket Szent László király lovasszobrának felállításáért 
"Iktatták csütörtökön a Szent László király lovasszobrának felállításáért, valamint a városnap időpontjának megváltoztatásáért létrejött petíciókat." - írja Szeghalmi Örs a Bihari Napló online oldalán. A váradiak remélhetik hogy lesz Szent László királynak lovasszobra a Szent László téren?Remény van.Ezt nyilatkozta Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt országos elnöke: 

„Másfél évszázados vágya a város magyar lakosságának, hogy a városalapítónak lovasszobra legyen a főtéren. A 19. század végén avattunk Váradon egy szobrot, amely 1923-ig állhatott a főtéren, aztán elvitették onnan. A román egyházak, civil szervezetek, a városvezetés konszenzusa révén épp ma avatják a főtér oldalán az első román szobrot, itt, a főtéren, a Beöthy Ödön utca felőli részen, a Szent Miklós görög katolikus templom mellett, emellett a Szent László tér két román temploma előtt két másik román püspök szobrát is felavatják később, továbbá Mihály vajda szobrát majd lecserélik I. Ferdinánd lovasszobrára. Azaz négy román kötődésű alkotás is lesz a város főterén, miközben a magyarság kérése, hogy a városalapító Szent László szobra is álljon a Szent László téren, évek óta napirenden van. Másokhoz hasonlóan mi is azt javasoljuk, hogy ez utóbbi szobor a Szent László plébániatemplom mellett álljon. Maga a szobor készülőfélben van, mivel Deák Árpádnak van makettje hozzá. Azt kérjük, hogy vagy ez a szobor, ha elkészül, vagy egy másik Szent Lászlót ábrázoló itt kerüljön felállításra. Pár éve már 8000 aláírást gyűjtöttünk, de ezt az ügyet akkor kisiklatták és szobor helyett egy hídelnevezést kaptunk, de azt is csak román nyelven. Most azt az aláírásgyűjtést kiegészítettük egy másikkal, amelynek során váradi civil, egyházi és politikai szervezetek támogathatták az ügyet, és azt a másik ügyet is, hogy a város napját más dátumra tegyék át. Most közel 30 támogató szervezet képviselője is aláírt. Ezt iktatjuk most. Amíg megoldás nem születik, a kérvényeinket folyamatosan megújítjuk majd. A világhálón is zajlik egy nem hivatalos felmérés, ott már több, mint 500 váradi magyar kérte, hogy a szobor a főtéren legyen, és ne a várban. Tény, hogy a várban a többi királyszobor mellett már a középkorban ott állt Szent László szobra, de akkoriban a vár volt a város központja, most viszont ez a tér. Egy 450 ezelőtti állapothoz visszautalni lehet, de a legfontosabb hely a városban ma ez. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a szobor kapcsán nem jött létre az egység, mivel az aláírók jegyzékéből kiderül, hogy az RMDSZ-hez kötődő civil szervezetek, illetve maga az RMDSZ alá sem írta a petíciót, bár őket is kértük erre. Bízunk benne, hogy legalább ennek az egyértelmű ügynek a kapcsán később meglesz a konszenzus.
Ami a város napjának áthelyezését illeti, ismert, hogy ezt a napot az 1944. október 12-i szovjet megszállás emlékére jelölték ki, jelenleg ez a város napja. De itt hősies felszabadításról nem beszélhetünk, nem is a román hadsereg foglalta el Váradot, hanem az szovjet megszállók, és értjük mi ennek a szimbolikáját, de elfogadhatatlannak tartjuk, hogy olyan időpontot ünnepeltetnek, amely a város magyarságának örömre nem ad okot. Sőt, a város magyar és román lakossága is sokat szenvedett aztán a kommunizmus miatt. Az is fontos, hogy konszenzusos új időpontot sikerüljön találni. Szándékosan nem tettünk javaslatot az új napra, annyit kérünk egyelőre, hogy ne ez a gyászos nap legyen, hanem egy másik. És ez PR-szempontból sem volna rossz, mert október 12-én már a rendezvényekhez az időjárás is rossz. Valamikor a tavaszi-nyári időszakban kellene keresni új napot, közösen megtalálva azt.”2019. április 18., csütörtök

Elfogadták Nagyvárad idei költségvetését - Mire számíthatunk?

 
Ilie Bolojan váradi polgármester a sajtótájékoztatón.A szerző felvétele

"A nagyváradi helyi tanács tegnapi ülésén elfogadták a város idei költségvetését, melynek negyvenkét százalékát beruházásokra fogják elkölteni. A tanácsülést megelőzően Ilie Bolojan polgármester ismertette a legfontosabb tudnivalókat a város idei büdzséjéről." -írja Pap István a Bihari Naplóban. Ilie Bolojan megismételte azt,hogy a kormány miatt nincs elegendő pénz a fontos beruházásokra.Idézet a cikkből : 


"Bolojan hangsúlyozta: az idén és jövőre már nem készítenek új beruházási projekteket, hanem a már megkezdett, illetve a már kidolgozott és nyilvánosságra hozott terveit valósítja meg a város." 


Mire  számíthatunk?A cikkből ezt tudjuk meg : 


"A legfontosabb projektek között említette Bolojan a Bihorului utca felújítását és kiszélesítését a szerpentinekig, illetve onnan a biharpüspöki Auchanig haladó új út építését, mindkét munkálatot az idén be akarják fejezni. Az új munkálatok között említette az elöljáró a Sztaroveszky (Magheru) úti közúti aluljáró megépítését, a Baross (Dacia) híd szélesítését és a közúti felüljáró építését a körgyűrű felett, a Rulikowski temető mellett. Bejelentette, hogy a húsvéti ünnepek után kezdődik meg a Bémer (Ferdinand) tér felújítása, továbbá hamarosan megkezdődik a Nagysándor József (Aurel Lazăr) utca felújítása is. A polgármester aláhúzta, hogy egy gyalogos átjárót építtet a vízügyi igazgatóság a Szent Lászó híd alatt a Sebes-Körös jobb partján, és csak miután ez a munka elkészül, kezdi meg a város az Ezredévi emléktér (Libertăţii) gyalogos sétánnyá való átalakítását. Az idén befejeződik a Kossuth (Independenţei) utcai mélygarázs építése is. Szintén az idén kezdődik meg a megyei és a városi kórház épületeinek hőszigetelés-rehabilitációja, ami azért lesz nehéz munkálat, mert a kivitelezés ideje alatt is működni a fog a két egészségügyi intézmény. A távfűtési rendszerben további fővezeték-cserékre és hőközpont-felújításokra lehet számítani az idén." 

Meddő költségvetési vita volt,mert az abszolút hatalom Ilie Bolojan kezében összpontosul.A cikk ezzel fejeződik be : 


"A megszavazott költségvetés bevételi oldalán 1.428.913.570, a kiadási oldalon pedig 1.535.444.830 lej van, amiből 77 millió lej a tavalyi évi többlet. A város az idén valamivel több mint 239 millió lejt tervez elkölteni beruházásokra."

2019. április 17., szerda

A civilek elégedetlenek a költségvetéssel - Volt értelme a közvitának?

 
Közvitát tartottak a nagyváradi városháza nagytermében a város idei költségvetés-tervezetéről A szerző felvétele.Forrás : Bihari Napló

"Hétfőn délután tartottak közvitát a városháza nagytermében Várad idei költségvetés-tervezetéről, melynek kapcsán az ellenzéki pártok és a civil szervezetek megjelent képviselői fogalmazták meg aggályaikat. A konkrét számadatokat Eduard Florea gazdasági igazgató ismertette." - olvashatjuk a Pap István cikkében,mely a Bihari Naplóban. Miért voltak elégedetlenek a civilek?Idézet a cikkből : Flavius Bunoiu, a Cultura în mişcare (Mozgásban lévő kultúra) nevű civil szervezet vezetője megismételte azt a javaslatot, amit egy évvel korábban az RMDSZ vetett fel, tudniillik, hogy a költségvetés egy százalékát minden évben kulturális programokra kellene fordítani. Bunoiu javaslatot tett arra, hogy Temesvár példájához hasonlóan független szakembereket kellene alkalmazni arra, hogy felmérjék a civil szervezetek tevékenységét, és ennek a felmérésnek az alapján támogathatná a város a civil szervezeteket. Egy másik civil szervezet vezetője, Barabas Filip azt kérdezte, a város miért nem támogatja a fiataloknak szóló programokat, a szintén NGO-képviselő, Szabó Georgeta pedig a 2006/350. számú törvényre hivatkozva kérte számon az önkormányzaton azt, hogy nem finanszírozza a fiataloknak szóló programokat, ezzel szemben az általa képviselt civil szervezet 12.880 lej ingatlanadót kellett fizessen. Egy másik civil felszólalásában jelezte: férjével együtt tizenegy elhagyott gyereket étkeztetnek, ezt a munkát akkreditált szociális szolgáltatásként ismerik el, és most a város 13 ezer lejes ingatlanadót vetett ki rájuk. „Mi a polgármesteri hivataltól soha egyetlen lej támogatást sem kértünk, de ez a tizenhárom ezer lejes adó azt jelentené, hogy az általunk ellátott gyerekeknek három hónapig nem tudnánk enni adni. Egy ekkora adót mi nem tudunk kifizetni” – fogalmazott." 

Volt értelme a közvitának?Nem sok.Ilie Bolojan akarata érvényesült. Még egy évig Nagyvárad korlátlan ura lesz.Talán a következő önkormányzati választások után nem lesz kétharmados többsége.Mi lesz?Idézet a cikkből : 


"Nagyvárad önkormányzata az idén 1,5 milliárd lejes bevételre számít. A bevételek 37 százalékát (571 lejt) teszik ki a város alárendeltségébe tartozó közintézmények saját bevételei, 25 százalék (383 millió lej) a polgármesteri hivatal saját bevétele, 16 százalék pedig (238 millió lej) az uniós forrás. A város saját bevételei közé tartozik az a mintegy 12 millió lej is, amit a város a volt fizetéses poliklinika épületének, az Őssi piac és a Nutrientul cég telkének, valamint különböző más telkek eladásából származik. A város az idén összesen 634 millió lejes beruházási költséggel számol, ennek legnagyobb, 37 százaléknyi hányada (239 millió lej) vissza nem térítendő anyagi forrás."

Nemzetegyesítés helyett a kommunisták elűzése - Traian Moșoiu tábornok Európa hőse?

 
A Traian Moşoiuról szóló tárlat május 26-ig lesz látható a főtéren.Forrás : Bihari Napló

"Az impériumváltás száz éves évfordulójára rendezett váradi ünnepségsorozatot több helyen is a város „felszabadításaként” hirdetik az esemény szervezői, köztük a polgármesteri hivatal." - írja Pap István a Bihari Naplóban. Florin Birta alpolgármester beszédét nem lehet minősíteni,mert meghaladja a képességét. Elgondolkoztató Cristina Puşcaş, a nagyváradi városi múzeum munkatársának a beszéde,mely szerint Traian Moșoiu tábornok Európa hőse volt 100 évvel ezelőtt.Idézet a cikkből :


"Cristina Puşcaş kijelentette, hogy Traian Moşoiunak köszönhető az, hogy Európában nem huszonöt évvel hamarabb vezették be a kommunizmust."


Történelmi fordulat Váradon: 1919.április 20.- Mi kezdődött el 100 éve??

 

 1919. május 23-án I. Ferdinánd román király és felesége, Mária királyné érkeztek Nagyváradra, hogy birtokba vegyék a várost.Forrás : Bihari Napló

 

 

"Egy város életében vannak események, amik hosszú időre meghatározzák történeti fejlődésének menetét. Ilyen sorsfordító esemény volt Váradnak az 1919 áprilisában végbement úgynevezett impériumváltás."- írja Dr. habil. Fleisz János cikksorozatának második részében.Kijózanító a cikk mondanivalója.Nem lehet megváltoztatni a történelem menetét.Idézet a cikkből : "A román királyi hadsereg bevonulásával Nagyvárad helyzete teljesen megváltozott. A város ugyan megszabadult a proletárdiktatúrától, megmenekült a pusztításoktól és visszatérhetett a polgári élethez, viszont a román katonai bevonulás egyben a magyar fennhatóság elvesztését is magával hozta. Teljesen eltérő volt a magyar és a román lakosság hangulata is. Míg a románok kitörő örömmel fogadták a kialakult helyzetet, a magyarok csak ideiglenesnek tekintették és abban reménykedtek, hogy a békeszerződés által a város visszakerül a magyar állam kereteibe. Ez is vezérelhette döntésében Nagyvárad elismert polgármesterét, amikor féltve szeretett városát, elébe ment az Antant nevében a bolsevizmus ellen fellépő román katonaságnak és lényegében átadta nekik a város vezetését. A királyi Románia vezetése és társadalma viszont véglegesnek tekintette a város birtokba vételét, az sem zavarta őket, hogy Nagyvárad addigi több mint 830 éves története során sohasem tartozott a román állam fennhatósága alá, a város lakosságának (1910-ben) pedig 91 százaléka volt magyar anyanyelvű és mindössze 5,6% román! A román csapatok a román egyesülés ismert jelszava mellett, fellépésüket akkor a proletár diktatúra elleni harccal is indokolták, ami akkor híhetőnek tűnt, azonban bő 25 évvel később, 1944. október 12-én a szovjet csapatok éppen a románok segítségével foglalják el Nagyváradot, hogy aztán röviddel később a hosszú kommunista rendszert kényszerítsék a város lakosságára." 

Olvassa el a teljes cikket a Bihari Naplóban. Ha tudja ,tegye a könyvjelzők közzé,mert ha kérdése van,a cikksorozatban választ kaphat. 


Mi kezdődött el 100 éve?A cikkben olvashatjuk a választ : 


"Az alig berendezkedett új hatalom 1919 szeptemberében megindította az offenzívát a város teljes elrománosítása érdekében. Nagyvárad város térparancsnoksága nevében Boerescu térparancsnok körrendeletet bocsátott ki, amelynek szövege kifejezte a jövőbeli szándékot: „Az érvényben lévő haditörvények értelmében a magyar nemzeti színek viselése Nagy-Románia területén tiltva van. Ezen rendelethez képest elrendelem és felhívom Nagyvárad lakosságának figyelmét arra, hogy az ellenszegülőket, kik a magyar nemzeti színeket ezután is viselni fogják, azonnal tartóztassák le, és állítsák elő ezen parancsnokságnál.” A lakásrekvirálások is elkezdődtek, az esküt nem tett tisztviselők lakásait, illetve a négyen felüli szobákat vették hatóságilag igénybe. Külön rendelet utasított a román nyelvű cégfeliratok 1919. október 1-től való kitevésére." 


Ez a folyamat nem fejeződött be,talán ezután következik a csúcspontja.Mit tehetnének a váradi magyarok?A válasz egyszerű, sajnos pontosan ezt nem teszik ...

Emlékek : Cantemir szobor melletti artézi kút

A Cantemir szobor melletti artézi kút volt egyike a legutolsó artézi kutaknak Váradon. Az Aranykorszakban fokozatosan felszámolták az artézi kutakat.Sorba álltunk a Cantemir szobor melletti artézi kút előtt ameddig felszámolták.Mindegyik negyedben voltak artézi kutak.Pallas nagy lexikon ezt írja :

;";Artézi kút, az olyan fúrott kút, amelyből a víz magától folyik ki, tehát mintegy természetes szökőkút. A név onnan van, mert Európában az első ilyen kútat Franciaországban az Artois. grófságban fúrták 1126-ban."

Szennyezték a Pece patokot - Ismeretlen az elkövető

Szennyvíz a Pecében 
A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság elismerte,szennyvíz került a Pece patakba.Az elkövető személye ismeretlen.A A Bihari Napló a következőket írja : 


"A laboratóriumi eredmények kimutatták, hogy az Adona pataknak alacsony az oldott oxigén koncentrációja és magas a nitrit-koncentrációja (N-NO2), a Pecén a villamosremíz jobb oldalán található szennyvízcsatornáknál pedig szintén a megengedett értékek túllépését észlelték nitritre (N-NO3), foszfátra (P-PO4), nitrogénre, foszforra és tisztítószerre. Vagyis mindkét patakot szennyvízzel szennyezik. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság folytatja a nyomozást a szennyezés forrásának megállapítása érdekében, illetve vizsgálja a Helyi Közszállítási Vállalat szennyvízkibocsátását is – áll a tegnap kiküldött közleményükben." 

Április 17-én készítettem a fotókat a Pecéről 


Videó 

2019. április 16., kedd

Volt egyszer egy kefegyár ...

Folyamatosan bontják a volt kefegyárat a Kórház / Pasteur utcán .Meg vannak számlálva a napjai. Hasonló sorsa jutott mint a többi gyár Váradon. Csak az emlékenkben él  ....

1919. április 20. : impériumváltás Nagyváradon magyar szemszögből

 
A román csapatok bevonulása Nagyváradra (1919. április 20–21.).Forrás : Bihari Napló

"Egy város életében vannak események, melyek hosszú időre meghatározzák történeti fejlődésének menetét. Ilyen sorsfordító esemény volt Váradnak az 1919 áprilisában végbement úgynevezett impériumváltás, amely a román fennhatóság kiterjesztését jelentette." - írja Dr. Fleisz János a Bihari Naplóban."Sorozatunk ennek az éppen 100 éve végbement gyökeres változásnak az eseményeit, körülményeit és közvetlen következményeit mutatja be." - olvashatjuk a cikkben.Örömmel olvastam a cikket ,mert Dr. Fleisz János alapos történelmi pontossággal ismerteti az eseményeket.Mi történt Váradon 100 évvel ezelőtt?A cikkben választ kaphatunk.Ez egy hiánypótló sorozat,melyet mindegyik váradinak ajánlható.Idézetek a cikkből : "Az 1918. november 13-án aláírt belgrádi fegyverszüneti egyezmény értelmében a kijelölt demarkációs vonaltól délre fekvő területeken a közigazgatás a magyar kormány kezében maradt." "Nagyváradon 1919. március 22-én kezdődött meg a Tanácsköztársaság uralma. A népszerűtlen, jogtalan rendeletek miatt a helyi társadalom törésvonalai elmélyültek. Az új intézmények közül a Munkástanács lett a legfontosabb. A magyar és a román Nemzeti Tanácsot feloszlatták, a polgári pártok maguk mondták ki feloszlásukat. Szigorú intézkedéseket hoztak, amelyeket március 25-én jelentettek be a város főterén egy nagy népgyűlés keretében." "1919. április 18-án, nagypénteken Nagyváradon már rendkívül feszültté vált a hangulat. A román hadsereg közeledésének hírére a kommunisták a helyi román közéleti személyiségek letartóztatást határozták el. Ez nagyrészt meghiúsult, mindössze hat román vezetőt vettek végül őrizetbe, élükön Roman Ciorogariu püspöki helynökkel és Iustin Ardelean ügyvéddel, akiket a görögkatolikus püspökség székházában helyeztek el. Időközben nyilvánosságra hozták, hogy a románok megkezdték az offenzívát. Ennek hírére Oroszlán (Lőwy) Pál, a Hadügyi Népbiztosság nagyváradi politikai megbízottja kihírdette Nagyvárad város területén az ostromállapotot és ismertette tervét: Váradot ideiglenesen teljesen kiürítik, s védelmi vonalat állítanak a román hadsereg feltartóztatására." "A feszült helyzetben a városi tanács sürgősen összeült, ahol Rimler Károly polgármester a következőképpen foglalta össze véleményét: „A legfontosabbnak tekintem a város nyugalmát és a város közbiztonságát. Én nem politizálok, én csak azt nézem, hogy ennek a városnak, melyet 35 éve szolgálok, egyetlen polgárát se érje baj, és hogy a bevonuló román csapatoknak ne legyen oka arra, hogy megtorlással éljen.” 

 

 "1919. április 20-án, húsvét vasárnapján kora reggel Jánossy Gyula főkapitány, Halász századossal felkereste Iustin Ardeleant, azzal a céllal, hogy felhívják telefonon a román hadsereg Mezőtelegden állomásozó 6. hadosztályának parancsnokságát a Váradra való bevonulás meggyorsítása érdekében. A románok közölték, hogy Fugyivásárhelyen csak gyenge előőrseik vannak, a Váradra való bevonulást csupán hétfő délutánra tervezték. Emiatt délután 4 óra előtt nem vonulhatnak be ha a sértetlen bevonulásra nem kapnak garanciát. Ennek biztosítása érdekében Halász százados egy küldöttség élén a román csapatok elé ment, akikkel megállapodtak a bevonulás módozatairól." "A város vezetése Rimler polgármesterrel az élen, a Kolozsvári út végén lévő vízműnél várakozott. Úgy határoztak, hogy a város román polgársága nevében Ardelean Iustin üdvözölje az érkező parancsnokot. Ő először Dumitru Sachelarie tábornoknak jelentette, hogy a város nyugodt és rend van mindenütt. A vízműtelep mellett több száz főnyi tömeg várakozott. Traian Moşoiu (1868–1932) tábornok, az északi seregek főparancsnoka kíséretével délelőtt fél 12 körül érkezett a nagyváradi vízműtelephez, ahol a város küldöttségének élén Rimler Károly polgármester, Lukács Ödön főjegyző, helyettes polgármester és Thury László főügyész várakozott. Rimler magyar nyelven a következő szavakat intézte a parancsnokhoz: „Tábornok úr! Nagyvárad város tanácsa és polgársága képviseletében jelentünk meg, hogy fogadjuk parancsnok urat és az általa vezetett hadsereget. E város polgársága mindenkor testvéri egyetértésben és békében élt a város falai között és békésen akar élni a jövőben is. Éppen ezért az a remény táplálja, hogy a megszálló csapatok részéről jóindulatú bánásmódban lesz része. Városunk semminemű ellenállást nem tanúsít, benne csak a rendfenntartók vannak fegyverrel ellátva, éppen ezért tisztelettel kérem tábornok urat, hogy a város békés polgárságát, amely nehéz öt hónapon át teljes rendet tudott fenntartani, jóindulatú oltalmába venni szíveskedjék.” Traian Moşoiu tábornok román nyelven így válaszolt: „Polgármester úr! Nagyrészt megértettem magyarul is szavait. Kijelentem, hogy mint az antant megbízottjai, a rendet és békét megteremteni jövünk. Minthogy jelszavunk a testvériség, egyenlőség és szabadság, reméljük, hogy ezen feladat teljesítésében e város polgársága és tanácsa, amelynek béke- és rendszeretetéről már előzetesen is tudomásunk volt, bennünket ebben a feladatunkban hathatósan támogatni fog. A rend fenntartására nagy súlyt helyezek, és ehhez kérem a város lakosságának és vezetőségének közreműködését és támogatását. A rendzavarókkal, anarchista elemekkel a legszigorúbban fogunk elbánni, és a rendet minden eszközzel fenn fogjuk tartani. Aki a rend ellen vét, az legyen elkészülve a szigorú büntetésre.” Rimler Károly polgármester hozzátette: „Kérem tábornok urat, méltóztassék figyelembe venni, hogy hat hónap óta folytonos politikai változáson ment keresztül a város közönsége, de – és ezt különösen figyelmébe óhajtom ajánlani a tábornok úrnak – a város közönsége igyekezett mindenkor a rend fenntartása érdekében alkalmazkodni a viszonyokhoz és soha semmi rendzavarás nem történt.” Moşoiu tábornok válaszában kifejtette: „Mindenről a legpontosabban vagyok tájékozódva, tudom, hogy milyen magatartást tanúsított a közönség minden időben, és örvendek, hogy senkinek sem történt bántódása. Ezentúl bárki jöhet hozzám, ha rajta valami sérelem esik és én igazságosan fogom orvosolni azt. Szívélyesen fogadok bárkit bármiféle kéréssel és türelemmel fogok mindenkit meghallgatni.”" 

Teljes cikk : biharinaplo.ro

Hétköznapi bosszúság : gyalog hamarabb haza érek?


Meg kell szokjam az új váradi tömegközlekedés irányelvét.Nem elég a hétvégi tömegközlekedési káosz,hétköznap a csúcsidőn kívül több időbe kerül az utazás Nagyváradon.Történt ma délelőtt,hogy az Őssi piactól a Rogériusz negyedig 45 percbe került az utazás.Miért?Mert ritkították  a járatokat. Meg lehet érteni a HKV/OTL vezetőség mentalitását,spórolni kell.Az utazók érdekeit ki képviseli?Az önkormányzat?Kétlem,mert Váradon a legmagasabb a jegy és bérletek árai. Megértettem,áldozatokat kell hozni  város fejlődéséért,mega és giga beruházások korszakát éljük Váradon.A váradiak jogosan büszkék a polgármesterükre,mert az EU pénzek lehívásában magasan az elsők vagyunk az országban.

Ha nem lettem volna kényelmes,gyalog hamarább hazaérkeztem volna.Siettem volna,ha tudtam volna,hogy 45 percig tart az utazás.Volt olyan helyzet,hogy 30-35 perc alatt érkeztem haza gyalog. Hétköznapi bosszúság ért.Lett volna egy megoldás,ha lett volna nálam pénz,a taxi.Ezt majd akkor fogom igénybe venni,ha nagyon fogok sietni.Néhány évvel ezelőtt 20-25 perc alatt értem haza ezen az útvonalon.Hozzá kell szokjak az új irányelvhez,a ritkított járatokhoz.Ha nem tetszik,akkor járhatok gyalogosan,mint az elődeink a XX. század elején.

Térkép 

Betörők jártak a Nagypiacon - Egyetlen térfigyelő kamera sem működött

"Betörők jártak csütörtök hajnalban a váradi Nagypiacon: a fedett csarnokban három kereskedelmi helyiségbe próbáltak behatolni, az egyik kereskedő bevételével távoztak. " - olvashatjuk a Bihari Naplóban . 

Mia hír pikantériája? "Az elkövetők kézre kerítését nehezíti, hogy a Nagyváradi Közterület-fenntartó Vállalat (ADP) felügyelete alá tartozó csarnok egyetlen térfigyelő kamerája sem működik. „Tájékoztattak a betörésről és arról is, hogy nem működnek a kamerák. Valószínűleg egy technikai hiba történt, amit kijavítunk. A csarnokban négy kamera van, mindegyik folyosóhoz egy-egy, ezek nem fedik le teljesen a csarnok területét, és mivel az épület lebontásra vár, nem is terveztük azt, hogy befektetünk a rendszerbe” – nyilatkozta Liviu Andrica, az ADP igazgatója. "

Hoigyan lehetséges hogy egyetlen térfigyelő kamera sem működött? Ki a hibás? 3.500 lejt vittek el a tolvajok.Nem nagy összeg. A lopás körülményei nagyon érdekes. Az ígéret szerint több száz térfigyelő kamerát vesz a Városháza.Ez azt jelenti, biztonságban élhetünk, ha működni fognak.

Lángokban a párizsi Notre-Dame

"A lángok a világhírű épület felső részében pusztítottak. A tűz következtében összeomlott a felújítás alatt álló gótikus katedrális kúp alakú tornya, a huszártorony, és a teljes tetőszerkezet odaveszett. "- írja a  Híradó. 

A franciák gyászolnak, a világ értetlenül szemléli ahogyan a tűz martalékává válik Franciaország "szíve ". Kevés a remény a helyreállítására.Nagy veszteség az emberiségnek.Hasonló volt a váradi görög katolikus püspöki palota pusztulása 2018 augusztus 25-én .
Fotók 
 
Fotó: MTI/EPA/Ian Langsdon
 
Fotó: MTI/EPA/Ian Langsdon
 
Fotó: MTI/EPA/Ian Langsdon
 
Fotó: MTI/AP/Lori Hinant
 
Fotó: MTI/EPA/Ian Langsdon
 
Fotó: MTI/AP
 
Fotó: MTI/AP/Thibault Camus

2019. április 15., hétfő

Emlékek a Crișana moziról

Crișana mozi 1964-ben.Forrás : oradea-nagyvarad-grosswardein.ro 


Népszerű volt a Nagyállomás melletti Crișana mozi. Mint fiatal többször megfordultam ebben a moziban .Ha nem tudtam mozi jegyet venni a Fekete Sas alatti Nagyvárad /Oradea moziba, vártam egy-két hetet ,mert a filmet megnézhettem a modern Crișana moziban.A Crișana mozit lebontották ,mert lakóparkot fognak építeni a helyén .Maradok az emlékeimmel. Kézelje el ,hogy a Crișana mozi nézőterén ül ,várja izgatottan a filmet  ... 
Crișana mozi nézőtér 1966-ban. Forrás : oradea-nagyvarad-grosswardein.ro 


2019. április 14., vasárnap

Lesz szobra Szent László királynak a Szent László téren?

 
Deák Árpád szobrászművész az elkészült Szent István-makettel: még nem tudni, lesz-e belőle szobor • Fotó: Varadinum Kulturális Alapítvány.Forrás :Erdélyi Napló

Nagyon sok váradi felteszi ez a kérdést : Lesz szobra Szent László királynak a Szent László téren? Volt szobra,de 1923-ban megmentették,és katolikus székesegyház elé helyezték,azóta Szent Lászlónak nincs szobra Nagyvárad főterén.Felcsillant a remény,de a politikai akarat hiánya miatt szinte reménytelen helyzetbe került.A Szent László tér átalakításakor ismét felvetődött egy új Szent László szobor elhelyezése,de a javaslat "elvérzett",mert Ilie Bolojan polgármester a várba helyeztetné el.

A váradi magyarok nem nyugodnak bele,mert aláírásgyűjtést indítottak el.Eddig számottevő eredményt nem tudnak elérni,de ha összefognak,akkor esetleg lehet egy új Szent László szobor a Szent László téren,melyet ma Unirii térnek neveznek.Remény van,de nem sok,mert az önkormányzat hallani sem akar erről a kérdésről.Szép gesztus lenne,ha beleegyeznének a szobor elhelyezésébe.

A napokban három új szobort helyeztek el a Szent László téren.A váradi magyarság jogos óhaja a városalapító Szent László király szobor elhelyezése.Az EMNP sajtótájékoztatóján elhangzott egy kezdeményezés az új szobor az őt megillető helyre való elhelyezéséért.Ezt olvassuk Szeghalmi Örs cikkében,mely a Bihari Naplóban jelent meg :

"Más témára térve az EMNP-sek elmondták: továbbra is azt szeretnék, ha a városalapító Szent László szobra Váradon a főtérre kerülne. Négy éve 8000 aláírást gyűjtöttek ennek támogatására, Csomortányi szerint „akkor az RMDSZ frakciója azzal vette el a kezdeményezés élét, hogy kialkudták a központi híd Sfântul Ladislaura való átkeresztelését, de hivatalosan még a híd sem kapott magyar nevet”. Most is tart viszont egy olyan aláírásgyűjtés, amelynek során magyar szervezetek képviselői támogathatják a főtéri szoborállítás tervét. Eddig 30 szervezet reprezentánsa írta ezt alá, rövidesen iktatni fogják a városházán, ugyanis a szobrot a Polgármesteri Hivatal elé, a Szent László plébánia mellé szeretnék elhelyeztetni. Tartanak tőle, hogy a főtéren végül három román vonzatú köztéri alkotás is lehet, magyar pedig egy sem. Azt kérik, ha van még olyan szervezet, amely nem támogatta az aláírásgyűjtést, annak képviselői vegyék fel velük a kapcsolatot, vagy a Kálvin utca 1. szám alatti székhelyen, vagy a párt Facebook-oldalán." 

Az Erdélyi Naplóban olvashatjuk a következőket : 


"A helyi politikai egyezség szerint a városalapító szobra állítólag a várban kapna helyet, míg a Főutca végében kialakítandó új teret ifj. Rimanóczy Kálmánról neveznék el. Az RMDSZ magára hagyta a civileket, hadd vesződjenek az aláírásgyűjtéssel, de amíg az aláírásgyűjtés zajlott, lelkesen mutatkozott a helyszíneken. És amikor ki kellett volna állni mellettük a hivatali bürokrácia útvesztőiben, „senki nem ért rá” – magyarázták a civilek. A város magyarságát megmozgató civilkezdeményezés ellenére a Varadinum Alapítvány, valamint Böcskei László megyés püspök is elfogadta az RMDSZ javaslatát a várban felállítandó szoborról."

Lehangoló amit Sütő Éve írt az Erdélyi Napló cikkében :

"Egyelőre mégis úgy tűnik, sem a főtéren, sem a várban nem lesz egyhamar szobra a városalapító királynak. Miközben lassan 20 százalék alá csökken a nagyváradi magyarság, a politikai érdekek előtérbe helyezése, a közös konzultációk hiánya és a civilkezdeményezések elbagatellizálása érdektelenné teszi a lakosságot minden további kezdeményezésre."

Az új Szent László szobor alkotója ezt nyilatkozta a Varadinum lapnak :

„Nagyon komoly dokumentálást végeztem el, kifejezetten törekedtem arra, hogy a hagyományos ikonográfiai megjelenítéseket használjam, például a királyi palást a zágrábi katolikus egyház múzeumában megmaradt eredeti, Szent László által viselt királyi ruhadarab mintáit jeleníti meg. Ugyanakkor Szent László király mellé a korban használt ikonográfiailag kettős kereszt található, kezében pedig a vitézséget és szilárdságot jelképező csatabárd van” – mondta Deák Árpád képzőművész.

Nem szabad feladni a reményt,mert a helyzet változhat,sőt a politikai akarat is.Nagyon fontos volna az összefogás a magyar pártok és civilek között.Lehetne mozgósítani a váradiakat?Igen.Nagyvárad polgármesterének egyik főtanácsadója Zatykó Gyula.Már ez a tény is reményt adhat.

Elhelyezték a Szent Mihály görögkatolikus katedrális mellett Iuliu Maniu szobrát

 
Elhelyezték a Szent Mihály görögkatolikus katedrális mellett Iuliu Maniu szobrát Fotó: ebihoreanul.ro

"Csütörtökön délelőtt helyezték el a nagyváradi Szent Mihály görögkatolikus katedrális mellett Iuliu Maniu szobrát. Deák Árpád alkotása álló helyzetben, kalappal a kezében ábrázolja a román politikust, akinek meghatározó szerepe volt abban, hogy az első világháború után Erdély és Partium Magyarországtól Romániához került. A szobrot egy betontalapzatra helyezték. Az alkotást április 20-án fogják leleplezni az impériumváltás századik évfordulójára rendezendő ünnepség keretében." - írja a Bihari Napló a rövid hírek rovatában.  
Bihoreanul fotók 
 
  
 
 
 
  
 

Videó 

Virágvasárnap és a Biblia

Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe 
Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe.Forrás : hu.wikipedia.org 

A nyugati kereszténység ma a Virágvasárnapot ünnepli,egy hét múlva a keleti kereszténység fogja ünnepelni.Miért?Mert különböző naptárakat -Gergely,illetve Júlián - használnak,ezért ünneplik más időpontban.A Virágvasárnapról ezt olvashatjuk a Wikipédián : 

"Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap neve, a nagyhét kezdete a keresztény ünnepkörben. A húsvét előtti 7. nap, míg a farsangi ünnepkör vége után a 40. nap.
Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe kereszthalála előtti vasárnapon. Az ókorban szokás volt a Közel-Kelet országaiban, hogy az arra méltó személyek útját valamilyen módon befedjék. Az emberek mind a négy evangélium szerint megadták Jézus Krisztusnak ezt a tiszteletet. Máté, Márk és Lukács szerint a felsőruháikat az útra terítették és gallyakat vágtak a fákról, János az egyedüli, aki pálmaágakról számol be.
A nyugati keresztény egyházak liturgiájában e kiemelten fontos vasárnap legkorábban március 15., legkésőbb április 18. dátumra eshet a Gergely-naptár szerint. A katolikusoknál a nagyböjt utolsó, legfontosabb hetének kezdete: a napján a templomban barkaszentelést (a magyar néphagyomány szerint rontás, betegség, vihar, jégeső ellen), barkás bevonulást vagy körmenetet szoktak tartani.
A keresztény kultúra országaiban ez kiemelten fontos ünnep, melynek hagyományára gazdag népszokáskincs épült."

Az eseményről ezt írja a Wikipédia :

"Jézus bevonulásának útvonala a Biblia szerint Betániából az Olajfák hegyén és a Kedron patak völgyében vezető országúton át, majd az Aranykapun keresztül vezetett, célja pedig a jeruzsálemi templom volt. Szintén a Bibliában olvasható, hogy szamárháton érkezett, és a nép ünnepléssel fogadta. Mind a négy evangélium említi, hogy a „Hozsanna Dávid fiának” felkiáltással fogadták, ami a 118. zsoltár fényében egyértelműen teszi, hogy a „messiás királyt”, a római uralom alól való felszabadítót várták benne. A szamárháton való érkezés, valamint a templom mint cél ugyanakkor egy szolgáló, papi messiásképre utal; a királyi messiásmodellt Jézus távolságtartással kezelte, és nem kívánt azonosulni a politikai felhangokkal.A jeruzsálemi egyház virágvasárnapi hagyománya jól dokumentáltan a 4. századtól, a szentföldi zarándoklatok megsokasodásával terjedt el."
Teljes cikk : hu.wikipedia.org 

A Károli Gáspár fordítású Bibliában ezt olvashatjuk Máté evangélium 21. rész 1-7 versekben :

1. És mikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bethfagéba, az olajfák hegyéhez jutottak vala, akkor elkülde Jézus két tanítványt,
  2. És monda nékik: Menjetek ebbe a faluba, a mely előttetek van, és legott találtok egy megkötött szamarat és vele együtt az ő vemhét; oldjátok el és hozzátok ide nékem.
  3. És ha valaki valamit szól néktek, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk: és legott el fogja bocsátani őket.
  4. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék a próféta mondása, a ki így szólott:
  5. Mondjátok meg Sion leányának: Ímhol jő néked a te királyod, alázatosan és szamáron ülve, és teherhordozó szamárnak vemhén.
  6. A tanítványok pedig elmenvén és úgy cselekedvén, a mint Jézus parancsolta vala nékik,
  7. Elhozák a szamarat és annak vemhét, és felső ruháikat rájuk teríték, és ráüle azokra.
  8. A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra teríté; mások pedig a fákról galyakat vagdalnak és hintenek vala az útra.
  9. Az előtte és utána menő sokaság pedig kiált vala, mondván: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!
  10. És a mikor bemegy vala Jeruzsálembe, felháborodék az egész város, mondván: Kicsoda ez?
  11. A sokaság pedig monda: Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta.


 A Károli Gáspár fordítású Bibliában ezt olvashatjuk Márk evangélium 11. rész 1-10 versekben :

1. És mikor Jeruzsálemhez közeledének, Bethfagé és Bethánia felé, az olajfák hegyénél, elkülde kettőt tanítványai közül,
  2. És monda nékik: Eredjetek abba a faluba, a mely előttetek van; és a mikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, a melyen ember nem ült még soha; azt oldjátok el és hozzátok ide.
  3. És ha valaki azt mondja néktek: Miért teszitek ezt? mondjátok: Az Úrnak van szüksége reá. És azonnal elbocsátja azt ide.
  4. Elmenének azért és megtalálák a megkötött vemhet, az ajtónál kívül a kettős útnál, és eloldák azt.
  5. Az ott állók közül pedig némelyek mondának nékik: Mit míveltek, hogy eloldjátok a vemhet?
  6. Ők pedig felelének nékik, úgy, a mint Jézus megparancsolta vala. És elbocsáták őket.
  7. És oda vivék a vemhet Jézushoz, és ráveték felső ruháikat; ő pedig felüle reá.
  8. Sokan pedig felső ruháikat az útra teríték, mások pedig ágakat szegdelnek vala a fákról és az útra hányják vala.
  9. A kik pedig előtte menének, és a kik követék, kiáltának, mondván: Hozsánna! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében!
  10. Áldott a mi Atyánknak, Dávidnak országa, a mely jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!

 A Károli Gáspár fordítású Bibliában ezt olvashatjuk Lukács evangélium 19. rész 29-38 versekben:

 29. És lőn, mikor közelgetett Béthfágéhoz és Bethániához, a hegyhez, mely Olajfák hegyének hívatik, elkülde kettőt az ő tanítványai közül,
  30. Mondván: Menjetek el az átellenben levő faluba; melybe bemenvén, találtok egy megkötött vemhet, melyen soha egy ember sem ült: eloldván azt, hozzátok ide.
  31. És ha valaki kérdez titeket: Miért oldjátok el? ezt mondjátok annak: Mert az Úrnak szüksége van reá.
  32. És elmenvén a küldöttek, úgy találák, a mint nékik mondotta.
  33. És mikor a vemhet eloldák, mondának nékik annak gazdái: Miért oldjátok el a vemhet?
  34. Ők pedig mondának: Az Úrnak szüksége van reá.
  35. Elvivék azért azt Jézushoz: és az ő felsőruháikat a vemhére vetvén, Jézust reá helyhezteték.
  36. És mikor ő méne, az ő felsőruháikat az útra teríték.
  37. Mikor pedig immár közelgete az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Istent fenszóval mindazokért a csodákért, a melyeket láttak;
  38. Mondván: Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!


 A Károli Gáspár fordítású Bibliában ezt olvashatjuk János evangélium 12. rész 12-15 versekben :

12. Másnap a nagy sokaság, a mely az ünnepre jött vala, hallván, hogy Jézus Jeruzsálembe jő,
  13. Pálmaágakat vőn, és kiméne elébe, és kiált vala: Hozsánna: Áldott, a ki jő az Úrnak nevében, az Izráelnek ama királya!
  14. Találván pedig Jézus egy szamarat, felüle arra, a mint meg van írva:
  15. Ne félj Sionnak leánya: Ímé a te királyod jő, szamárnak vemhén ülve.

2019. április 13., szombat

Nem ciánnal szennyezett a Pece

Au verificat gurile de canalizare din cartierul Nufărul 
Forrás : Jurnalul Bihorean 

A Jurnalul Bihorean online oldalán olvasható cikk  szerint azt jelentette ki a Vízügyi Igazgatóság, hogy a Pece nem ciánnal szennyezett.Még folynak a laborvizsgálatok.A szennyezés okát még nem tudták kideríteni.Sőt álhír terjesztéssel vádolják azokat,akik a Facebookon jelentették meg egy jászvárosi professzor laboreredményeit,melyet a Pece vizéből vettek.Mint ismeretes sok hal tetemét szedték össze a Vízügyi Igazgatóság alkalmazottai.Mitől döglöttek meg a halak?Ez még egy rejtély.Annak örvendhetünk,hogy nem ciánnal szennyezett a Pece.

Elhelyezték a Szent László téren Radu Demetriu és Roman Ciorogariu püspökök szobrait

 
Radu Demetriu görög katolikus püspök szobra.Forrás : ebihoreanul.ro 

Szombaton elhelyezték Radu Demetriu görög katolikus és Roman Ciorogariu ortodox püspökök szobrait a Szent László /Unirii téren.Az eBihoreanul cikkében olvashatunk az eseményről.Értelem szerűen Radu Demetriu görög katolikus püspök szobrát a görög katolikus székesegyház elé,míg Roman Ciorogariu ortodox püspökök szobrát a Holdas templom elé helyezték.Mădălina Sim cikkében láthatunk fotókat és videót az eseményről,és azt is megtudjuk,hogy a két püspök köszöntötte a bevonuló Moșoiu tábornokot 1919 április 20-án és a Váradra látogató román királyi párt május 23-án.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
   
 
Forrás : eBihoreanul