Látogassa meg Nagyváradot a Google Street Viewen '

Látogasson Nagyváradra a Google Street Viewen ' Kezdje a Borsi úton. Kattintson a linkre a instantstreetview.com-ra '

2018. január 14., vasárnap

Híres nagyváradiak : Árvay Zsolt

"Árvay Zsolt, Árvai (Nagyvárad, 1935. március 18. –) kutató vegyészmérnök, kémiai szakíró. Atyja Árvay Árpád, anyja Lőrinczy Jolán.

A bukaresti műszaki főiskolán végzett 1967-ben. 1952-1967-ben a ICECHIM-nél vegyésztechnikusi beosztásban dolgozott, majd a RTA Szerveskémiai Kutatóintézetének mérnöke, kutatója, 1967-től főmunkatársi beosztásban. Kutatási területe: Friedel Crafts reakciók, alumíniumklorid katalizálta reakciók. Hét találmánya van. Számos cikk, szaktanulmány, tudományos közlemény szerzője. Szakcikkein lívül tudománynépszerűsítő cikkeket is szívesen közzétett a romániai magyar sajtóban. Társadalmi kérdésekkel kapcsolatos írásokkal is jelentkezett, 1989 után a Vasárnap c. lap külső munkatársaként tevékenykedett. A bukaresti Petőfi Művelődési Házban volt műkedvelő színjátszó, s népdalestek vezetője."

Teljes cikk : hu.wikipedia.org

 "A keresztény tanítás egyik alap köve a szeretet. A szeretet egyben a felkínált szeretet elfogadását is jelenti. A szerete elfogadásának lehetőségével nap, mint nap találkozunk és alkalmunk adódik gyakorolni."
Teljes cikk : imalanc.ro

"Az első betlehemi jászlat Assisi Szent Ferenc készítette 1223-ban. Ez kezdetleges jászol volt. Egy barlangot bélelt ki szalmával, ahová élő állatokat vitt be és ott tartott szentbeszédet a híveinek. Az első igazi jászlat valamivel később, Arnulfo Di Cambio készítette Rómában a Santa Maria Maggiore bazilikában. Idővel a betlehemi jászol állítás elterjedt az egész keresztény világban. Idézzük fel mi is a karácsony eseményeit lelki szemeink előtt."
Teljes cikk : imalanc.ro 

 60 éves érettségi találkozó 
"Péntek délelőtt 60 éves érettségi találkozókat tartották azon öregdiákok, akik 1951, illetve ’52-ben végeztek a Klasszikus Magyar Vegyes Líceumban, egykori Premontrei Főgimnáziumban. 

A 26 öregdiákból a tegnapi lezajlott összejövetelen a következőek voltak jelen: Kasza Árpád, Szabó Ferentz, Szilágyi Pál és Szűcs Lóránd (’51-es évfolyam), illetve Hant Laura, Pikó Paula, Ambrus Magdolna, Árvay Zsolt és Szebeni László (’52-es évfolyam)." 
Teljes cikk : erdon.ro 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése