Látogassa meg Nagyváradot a Google Street Viewen '

Látogasson Nagyváradra a Google Street Viewen ' Kezdje a Borsi úton. Kattintson a linkre a instantstreetview.com-ra '

2013. május 22., szerda

Rulikowski Kázmér és a Városi temető

Rulikowski Kázmér (1827. – Nagyvárad, 1849. augusztus 28.) lengyel dzsidás kapitány.
Édesapja Rulikowski Leon, lengyel főnemes volt, akit Szibériába száműztek az (1830-as) varsói felkeléssel való rokonszenvezése miatt.
Miután Kázmér elvégezte a varsói katonai akadémiát, magas ranggal a cári hadseregbe került. A lengyel származású orosz tiszt 1849-ben megszökött a 7. ulánusezredből, és a magyar szabadságharc mellé állt. Bem József oldalán harcolt a temesvári csatában. A lengyel légió parancsnoka, Visocki tábornok az emigrációt javasolta számára, de a fiatal tiszt haza akart térni a szülőföldjére. Elfogták és Világos után a magyar tisztekkel együtt az orosz lovasezred kíséretében Gyulára vitték. Augusztus 22-én lefegyverezték és Görgey Artúr személyesen adta át a lengyel kapitányt az oroszoknak. Később Nagyváradra került, ahol a rögtönítélő hadbíróság halálra ítélte. 1849. augusztus 28-án Ivan Fjodorovics Paszkevics orosz tábornagy, a cári hadsereg főparancsnoka kivégeztette a 22 éves lengyel tisztet.Forrás : hu.wikipedia.org  


Holott létezett a valódi mártír, Rulikovszky Kázmér dzsidás kapitány, aki "lengyel lelkületű [bizonyára katolikus] lévén", a 7. ulánusezredbôl átszökött Görgey seregébe. Sokféle könyvben olvashatunk róla, neve és sorsa mégis ismeretlen számunkra.
Megemlékezik az esetrôl A magyar háború című följegyzéseiben a kortárs Pjotr Vlagyimirovics Alabin, a IV. hadtest 22. kamcsatkai vadászezredének segédtisztje, aki kétszázezredmagával "béketeremtôként" jött "a magyar lázadók" ellen, hogy "lecsendesítse" Magyarországot. (Alabin naplója A magyarországi hadjárat 1849 című kötetben jelent meg az Európa Könyvkiadónál, 1988-ban, Rosonczy Ildikó—Katona Tamás válogatásában és szerkesztésében.)
A huszonegy-huszonkét éves Rulikovszky kapitányt 1849 augusztusában Nagyváradon végezték ki: "...amikor közölték vele, hogy ítéletét másnap reggel végrehajtják, megôszült egyetlen éjszaka alatt!" — meséli Alabin.
A kivégzést a gyulai fegyverletétel elôzte meg. Világos után a mintegy ezerháromszáz magyar tisztet három orosz lovasezred kísérte Gyulára. Kohn Dávid gyulai helytörténész 1929-ben megjelent, Az 1848—49-iki honvédtisztek fegyverletétele Gyulán című könyvébôl tudjuk, hogy a Magyarországra és Erdélybe vezényelt orosz sereg színe-java volt a kísérô ármádia. Az egyik ezred lova csupa pej, a másiké csupa szürke, a harmadiké mind tiszta fekete.
Rulikovszky Kázmér is Gyulára került Görgey többi tisztjével együtt, s még megtarthatták kardjukat. Az oroszok augusztus 22-én hajnalban fegyverezték le, és adták át ôket az osztrákoknak. Rulikovszky is megszökhetett volna, de ô is kivárta a végzetes hajnalt. Paszkevics ôt elkülöníttette, Nagyváradra vitette, orosz hadbíróság elé, s egy hét múlva halott volt. Sírja, ahogy száz évvel késôbb az '56-osok sírjai, sokáig jeltelen. A kiegyezés után díszes emléket állított neki Nagyvárad, s utcát neveztek el róla*. Nagy cinizmus, hogy Rulikovszky Kázmér mártírhalálának centenáriumán, 1949-ben a hamisítványról neveztek el utcát Budapesten — még akkor is, ha az eredetirôl esetleg nem is hallottak a névadók. Ahogy az 1990-es visszakeresztelôk se tudtak Rulikovszky Kázmérról. Hiszen a történelmi igazságszolgáltatás — ha már ez a teljesíthetetlen, kétes értékű, gondolati megvesztegethetôségre csábító dolog a szemünkben drágább az aranynál — az lett volna, ha Guszevból Rulikovszky Kázmér utca lesz.  

Rulikovszky Kázmér, aki meghalt értünk, kinéz egy pillanatra a vesztesek diadalkapuján, csodálkozik rajtunk, a magyar forradalmak ivadékain, ahogy idegesen nyeljük az antimemória-tablettákat, ámítjuk és kábítjuk magunkat.
*Az 1872-ben emelt Rulikovszky-síremlék ma is áll a lengyel dzsidás kapitányról elnevezett nagyváradi temetôben. (A szerk.) 


Teljes cikk : epa.oszk.hu

Augusztus 27-én végezték ki az addig orosz szolgálatban lévő Rulikovszky Kázmér lengyel dzsidás kapitányt, mert egy sor lengyellel át akart állni a magyarokhoz.
Forrás : sokkaljobb.huA Rhédey-kert a város legszebb és legérdekesebb kertje. Közelében, a Rulikovszky (központi) temetőben nyugszik Rulikovszky Kázmér, a lengyel származásu 1849-iki vértanú. Gránit-síremlékén, melyet 1872-ben emeltek, a következő felirás olvasható:
Rulikovszky Kázmér
lengyel születésü
volt orosz dzsidás százados.
A magyar szabadság pártolásáért
kivégeztetett
1849 augusztus 28-án.
Béke hamvaira. 
Forrás : mek.oszk.hu

"Rulikowski Kázmér, az orosz hadseregből átállt lengyel főhadnagyot,
akiről Nagyvárad egyik szép fasorát nevezték el mindaddig, amíg Nagyvárad a miénk volt."- mondta  Prof. Dr. Körösvölgyi László . Forrás : baratiegyesulet.civilkiser.hu

Rulikowski temető ,ma Városi temető 

A temetőről olvashatóA városi temetőt hivatalosan 1870-ben nyitották meg, amikor itt helyezték örök nyugalomra (az addig jeltelen sírban eltemetett) Rulikowski Kázmér 1848-as mártír-tábornokot. Több vitát, félreértést és félremagyarázatot eredményezett azonban az, hogy a városi temetőben olyan sírkövek is vannak, amelyeket az 1700-as évek elején faragtak akkoriban elhunytak emlékezetére. Kordics Imre elmondta az egyszerű magyarázatot, melyből kiderült, mindez azért van így, mert körülbelül 1870-ben zárták be az akkorra megtelt egyik városi temetőt, melyet Zöldkerti temetőként ismertek az akkori váradiak. Az új temetkezési hely megnyitásakor pedig több váradi család vitette át ide elhunyt hozzátartozói maradványait, sírköveit, esetenként egész kriptákat.

Rulikowski Kázmér sírja közelről 
Rulikowski Kázmér sírja távolról 
Rulikowski temető bejárata 

Városi Temető, volt Rulikovszki temető

 A temetkeztési osztály fő tevékenysége: a közterület gondozása és felhasználása, temetkezési-szolgáltatás nyújtás valamint saját temetkesésel foglalkozó üzletén keresztül  temetkezési kellékek árusítása. 

A temető területén található ingatlanok:
a). Neológ zsidó temető
b). Otrodox zsidó temető
c). Városi ravatalozó: a köztemető felügyelet gondozásába 
d). Haşaş kápolna: az ortodox egyház gondozásába
e). Frenţiu kápolna: a Görög-katolikus egyháa gondozásába
f). Steinberger kápolna: a Római-Katolikus egyház gondozásába  
Látogatási program:
Április elseje és november 15 között  -    8:00 - 21:00
Novembe 16 és március 31 között     -    8:00 - 17:00 
További információk : adporadea.ro 
Fotók 
Forrás : adporadea.ro
 

Térkép


Forrás : facebook.com
Forrás : hartaoradei.ro

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése