Látogassa meg Nagyváradot a Google Street Viewen '

Látogasson Nagyváradra a Google Street Viewen ' Kezdje a Borsi úton. Kattintson a linkre a instantstreetview.com-ra '

2015. július 31., péntek

A Congips gyár udvarán felrobbantották a víztoronyt

 
A Congips gyár udvarán felrobbantották a víztoronyt - írja az ebihoreanul.ro.Mi lesz helyette?Mi lenne? Hipermarket.Az 1970-es években emelt 32 méter magas víztornyot 2,4 kilogramm robbanóanyaggal másodpercek alatt döntötték le.
Teljes cikk : ebihoreanul.ro

Victor Ponta nagypapája és a történelem változásai

Nagyon jó cikket olvastam a foter.hu-n Victor Pontáról és a felmenő őseiről.Idézek a cikkből,mert rámutat ,hogy mennyire tudják átírni a történelmet.Eredetileg a miniszterelnök nagyapja Triesztből jött,később már román volt, pap és alezredes:

„A Ponta-ősök Triesztből érkeztek Erdélybe, pontosan az Arad megyei Pécskára, és becsületes nevük Ponta helyett Ponte volt. Nem véletlenül választották ezt a helyet, hiszen az »osztrák-magyar uralkodó« kérésére érkeztek oda mint építőmesterek. Az »osztrák-magyar uralkodó” pedig azért hozatta oda őket, hogy megépítsék és kikövezzék a Pécska és Nagylak közötti utat.

Victor Ponta 2014-ben szeptemberében is beszélt őseiről, államfő-jelöltségi kampányának beindításakor, a bukaresti Nemzeti Arénában tartott nagygyűlésen. Ilyen alkalmakkor a román politikusok mindig szívesen hivatkoznak a történelemre, mindenekelőtt Erdély elcsatolására. A »nagy egyesülés« egyébként is mindig kéznél levő téma a románoknál, így várható volt, hogy Victor Ponta útkövező ősei most a »nagy egyesülésért« harcoltak.
 
Trieszti olasz ősökről ekkor természetesen már nem esett szó, ellenkezőleg, a miniszterelnök románnak vallotta magát, »mind minden más román, aki büszke országára«. Megtudhattuk, hogy nagyapja pap volt, aki megtanította unokáját az istenhitre.
 
Nos, ebben a pap nagypapa immár Ponta Gheorghe alezredessé változik. A közös csupán az bennük, hogy »az időtájt osztrák-magyar Erdélyben« születtek. A nagypapa most már az osztrák-magyar hadsereg tisztje volt, aki 1917-ben átment Romániába, felvette a román állampolgárságot, és a román hadsereg oldalán harcolt »karriertisztként«, majd a »nagy egyesülést« követően Bukarestbe költözött.” 
Teljes cikk : foter.ro

Victor Ponta jelenleg Miami-ban tölti a szabadságát.A tengerparton milyen meséket talál ki az őseiről,melyet majd előad, a szokásos stílusában?

Ünnepelt a mentőszolgálat

Fotó: Csikos Rolland 
 Fotó: Csikos Rolland

"Június 28-a a mentőszolgálat romániai megalakulásának évfordulója, ezt Nagyváradon csütörtökön ünnepelték meg. Az idén 109 éves mentőszolgálat székhelyén megtartott hivatalos ünnepség után több mentőautó vonult végig a városon, hogy felhívja a járókelők figyelmét az évfordulóra."
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

„Folyamatosan pénzhiánnyal küszködnek”

Kéry Hajnal főtanfelügyelő helyettes számolt be a vizsgák eredményéről. A szerző felvétele 
Kéry Hajnal főtanfelügyelő helyettes számolt be a vizsgák eredményéről. A szerző felvétele  

"A Gavril Curteanu Városi Kórházban kialakult gyógyszerkrízisről is szó esett a Prefektusi Kollégium csütörtöki ülésén. A prefektus a gyógyszerforgalmazók hivatalos álláspontjára kíváncsi."
Teljes cikk : erdon.ro 

Határidőre elkészül a PKE új székháza

Határidőre elkészül a PKE új székháza 
"Ütemterv szerint haladnak a munkálatokkal, és decemberre elkészül a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) új székháza a Sulyok István utcán. A részletekről Károlyi Róbert projektmenedzser tájékoztatta a Bihari Naplót."
Teljes cikk : erdon.ro 

Szivattyúház helyett étterem

Szivattyúház helyett étterem 
"Egy ideje körbekerítették, mivel bontási-építési területté vált, pár napja pedig már az építési szakasz is tart a volt szivattyúház helyén. A Lotus Centert üzemeltető cég nyerte el a terület használati jogát."
Teljes cikk : erdon.ro 

Arculatjavítások Nagyváradon

Már dolgoznak a váradi Körös áruház előtt, csak még nem azon… Fotó: Alexandru Niţescu 
 Már dolgoznak a váradi Körös áruház előtt, csak még nem azon… Fotó: Alexandru Niţescu 

"Közzétették a közbeszerzési felhívást a váradi Körös áruház előtti tér felújításának elvégzésére. A munkálatokkal fél év alatt kell végezni. "
Teljes cikk : erdon.ro

Réthi Brigitta zeneszerzőestjéről

Rethi Brigitta 1 
"Egy fiatal váradi hölgy, Réthi Brigitta önálló zeneszerzői estjére került sor szerda délután a nagyváradi görögkatolikus líceum dísztermében, mintegy félszáz érdeklődő előtt, váradi zenészek közreműködésével."
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

Javában dolgoznak a Gombánál

Fotó: Csikos Rolland 
 Fotó: Csikos Rolland

"A képről bizonyára még a váradiaknak is nehéz megállapítani, hol készült. A Kálvária dombon, közismertebb nevén a Gombához vezető sétány melletti övezet áll átépítés alatt. A munkát idén januárban kezdték el a váradiak körében közkedvelt helyen, ami azóta lezárt terület a látogatók előtt."
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

Felújítják a Szent László-hidat

felujitjak 
"A Firesta-Fiser Rekonstrukce Stavby Kft. nyerte a nagyváradi a Szent László-híd felújítására kiírt pályázatot, tájékoztatott a polgármesteri hivatal sajtóosztálya. A pályázatra mindössze két cég jelentkezett, a másik ajánlat a Freyrom Kft-jé volt. A cseh Firesta által felvázolt munkálatok összköltsége 5.150.599,62 lej. Az 1954-ben épült hídon ilyen nagyszabású javításokat eddig még nem végeztek, ezért a munkák megkezdéséről egyelőre nem tájékoztattak, egyelőre annyit tudni, hogy a szerződés aláírása következik majd a helyi önkormányzat és az építőcég között. A rendbehozatal nagyjából hat hónapot vesz majd igénybe az előzetes felmérések szerint."
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

Három levél Horváth Imre hagyatékából

"Horváth Imre magánjellegű és hivatalos levelei a hagyaték jelentős részét képezik. Három, irodalomtörténeti adalékokban gazdag magánjellegű levelet teszünk közzé a költő halálának tizedik évfordulóján, ezzel is gazdagítva a Horváth-életmű hivatkozási körét. A levelek címzettjei és levélírói között a harmincas években szövődött az a szakmai és baráti kapcsolat, amely mindhárom szereplő életútját végigkísérte. Az egykori Erdélyi Lapok munkatársait, Ruffy Pétert, Bélteky Lászlót és Horváth Imrét az aradi és később a váradi redakciók körül zajló bohém, eseménygazdag esztendők hozták olyan „bajtársi” közelségbe, melyet nem tudott megrendíteni sem földrajzi távolság, sem a múló idő. Levelezésük nem tükröz rendszerességet, de kiderül belőle, hogy számon tartották a barátaikkal kapcsolatos híreket és időnként hallattak is magukról, bár az évek múlásával egyre nosztalgikusabb hangvételben fogalmaztak." - olvasható Tavaszi Hajnal összeállításában.
Teljes cikk : epa.oszk.hu

Bolyai János Nagyváradon

"Most, mikor Bolyai János születésének 200. évfordulójára emlékezünk, illő, hogy újra felidézzük Nagyváradon Bolyai János varázslatos alakját és szellemét. Kezdjük talán azzal, hogy elmondjuk: Bolyai János a maga teljes fizikai valójában, ezelőtt több mint 175 évvel, már megfordult Váradon, mégpedig az alatt az idő alatt, mikor Temesvár után, 1826 és 1830 között, többször, rövidebb időre, Szegedre és Nagyváradra is vezényelték szolgálati ügyben. Ezzel kapcsolatban nemrég érdekes új dokumentumok kerültek napvilágra, amelyeket dr. Ács Tibor neves budapesti hadtörténész, Bolyai-kutató most megjelent könyvében közölt (Ács Tibor: Bolyai János a bécsi hadmérnöki Akadémián, Bp. 2002). Az egyik ilyen új írásos bizonyíték Bolyai János váradi tartózkodásáról Radetzky altábornagy (a Johann Strauss által a Radetzky-indulóban is megörökített híres tábornokról van szó) 1826. december 26-i írásos utasítása, melyben Bolyai János nagyváradi szolgálati útja költségeinek kifizetéséről intézkedik. Nagyváradon elvégzett munkáira maga Bolyai többször is utal. Példaképpen idézzük János főherceghez intézett, 1833. április 12-i folyamodványát, ahol saját munkásságát értékeli, azáltal, hogy Temesvár és Arad várai bástyasétányainak munkálatait „felülmúlhatatlan pontossággal végezhette, az állam számára teljességgel nem jelentéktelen szolgálatot teljesített".
Részben a nagyváradi és részben a szegedi állomáshelyeken is ellátta feladatait, hosszabb ideig egyedül volt beosztva az aradi helyi igazgatósághoz.
Akkori aradi és váradi tartózkodása alatt a fiatal mérnökkari alhadnagy, majd 1827. szeptember 8-i aradi előléptetése után főhadnagy, a tudományos körökben teljesen ismeretlen volt, habár akkor már a háta mögött volt az a híres felfedezés, mellyel örökre beírta a nevét a matematikai tudományok egyetemes történetébe." - írja Toró Tibor.
Teljes cikk : epa.oszk.hu

Gróf Széchenyi István, Nagyvárad és Bukarest

"Bihar vármegye elöljárósága kéri Széchenyi Istvánt, hogy járuljon hozzá a róla való arckép elkészíttetéséhez
Gróf Széchenyi István 1821 derekán járt első ízben Nagyváradon, még mielőtt erdélyi útjára indult volna. A harmincas évek közepén két mozzanat fűzte szorosabbra viszonyát Biharhoz és Nagyváradhoz. Bihar vármegye „tekintetes karai és rendei” valamikor 1835 végén vagy 1836 legelején azzal a kéréssel keresték meg, hogy járuljon hozzá a róla való arckép elkészíttetéséhez Bihar vármegye elöljárósága számára. Erre válaszolt gróf Széchenyi István 1836. február 11-én Pesten keltezett levelében. „Tetteim oly csekélyek, honosaimnak személyem iránti vonzódása ellenben annyi esetben oly érdemem fölötti, hogy igen-igen érzem, a tekintetes karok és rendek kívánata is képmásomat bírni sem lehet annyira jutalom, mert erre ok sincs, mint inkább egyik példája, mennyire méltatja a magyar a becsületes tiszta honi szándékot is, és így mily bérre tarthat az igazi érdem számot.” Szerénységére valló kezdő sorai után, kérte a bihariakat, hogy válasszanak erre „magasabb polcon” álló „érdemes" hazafi személyét, s „nem engem, kiben egyenesen megvallva, csak az a kis lélek ér tán valamit – melyet festeni nem lehet – de kinek sárgás, ráncteli képe és soványka törődött teste képnek sehogy se való.” - írja Demény Lajos.
Teljes cikk : epa.oszk.hu

Bajor Andor levele a nagyváradi Ady Endre irodalmi körhöz

Kedves Kinde Annamária, Sall László és Szűcs László!

Pillanatnyilag nem mi bolondozunk, hanem velünk bolondoznak, félnivaló, hogy nem csak április elsején.
Csak ez a bolondozás kedélytelen, humortalan és bárgyú, legfennebb utólag fognak röhögni rajta. De akkor aztán sokan, talán világsikerre lehet számítani.
A nálam lévő kötet erősen kollektív jellegű, még olyan szöveget is találtam benne, amelyet feltételezhetően Palocsay Zsiga írt. Egy olyan folyamatnak lennék-e a tanúja, mint a kora középkori irodalom kibontakozása, amikor a szerző személye mellékessé vált a kegyes tartalmak, a hit és a szent tanulságokat hordozó legendák igazsága mellett? Itt kegyes káromkodásokra is bukkantam, amelyek istenességéhez szó fér, bár a tények és anatómiai összefüggések ártatlan őszinteséggel jelentkeznek.
Föl kell azonban hívnom a figyelmet, hogy ez az irányzat nem egészen új. A váradi Imre doktor fiának latin magánórákat adtam, a gyerek jegyzett és röhögött, bár az Aeneis II. énekének első húsz sora ezt a viselkedést nem egészen indokolta. Amikor megnéztem, hogy mit jegyzett föl, hát az egy tucat szó volt, mégpedig azonos szavak, szegény Tomi még szinonimákat sem keresett. A fiú Dido királynő mivoltát rendkívül egyoldalúan leegyszerűsítette, megfosztotta személyiségétől, lelki tulajdonságaitól, és olyan részre redukálta, amelyet csak ő tartott ifjúi elragadtatásában egyedül és kizárólag fontosnak. Igyekeztem megmagyarázni neki, hogy ez a pars pro toto ugyan létező stiláris eszköz, de klasszikus költők ismereteim szerint nem használják, legalábbis eposzban. Tomi avval védekezett, hogy a kifejezést több ízben látta, valóban nem eposzban, hanem a falon. Tehát: a szöveg már nála is utánérzés volt.
Szerintem őrizkednünk kell az efféle utánérzésektől. De ha valaki minden áron ragaszkodik hozzá, annak nem a falat ajánlom figyelmébe, hanem Verlaine Les Femmes c. kötetét, ahol a képzelet gazdagsága enyhíti a kifejezés nyers őszinteségét. Hivatkozhatnék ugyan Weöres Psyché* c. kötetére is, bár – őszintén szólva – az esztétikai értékében megzavar a szadizmusa, amely a maga nemében a világirodalomban egyedülálló. Vannak részei, ahol olvasás közben elpirulok, holott mint lektor már mindenhez hozzászoktam.
Bár az áprilisi tréfa a kiadóktól, azok ügyvezetésétől sem idegen műfaj, ígéretfélét kaptam, hogy ha elfogadható véleményezéssel továbbítok a Kriterionhoz egy verskötetet, akkor esetleg a tervbe iktatják.
Ezt most tudomásukra hozom: természetesen ehhez szükség van ill. lesz egy elfogadható kötetre. Mégpedig sürgősen, mert nagy a termés, kevés az arató és a kiadó terve egyre kevesebb.
Végül, hogy a kérésüknek részben eleget tegyek, de a prezumtív szamizdat irodalmat se szaporítsam, elküldöm az egyik paródiámat: ez 1950-ben megjelent, de időszerűségét nem vesztette el minden vonatkozásban.
Szeretettel
Bajor Andor
Kolozsvár, 1988. márc. 29.
* Lehet, hogy a nevet pontatlanul írom, ugyanis a szabályt – görög nevek átírását – többször megváltoztatták.

Forrás : epa.oszk.hu

Tabéry tollához vezető emlékek

"A diófa levelei megkönnyebbülten várakoztak. Várták a tisztító szellőt, hogy ellibbentse róluk a halvány fűrészport. A magas férfi kezével tisztogatta ruhájáról. Mellette nagy kupac vágott fa várakozott. Az apró szoba ajtajában sötét ruhás asszony állt összekulcsolt kézzel, és fakó hangon ismételgette: Köszönöm. Köszönöm szépen. A magas férfi összerendezte a fűrész alkatrészeit. Aztán hátára vette, és elindult a kapu felé.
A diáklány így ismerte meg Tabéry Gézát. Mert a sötét ruhás asszony a favágásos két óra után odament a szomszéd család ajtajához, és mesélni kezdett. „Géza jó barátja a testvérem férjének, Rozsnyai Kálmánnak. Rozsnyai jelentette meg Tabéry első könyvét, még 1911-ben. Most is sokszor találkoznak Szeghalmon. Szeghalmon volt az otthona Rozsnyainak, meg a testvéremnek, a feleségének, Dapsy Gizellának – írói neve Nil. Sajnos néhány éve Nil meghalt. Géza baráti jóságát bizonyítja ez a mai szolgálata is. De az igazsághoz tartozik, hogy Géza ebből él most. Favágásra kényszerül. Akik ilyen favágó szerszámmal terhelten látják Várad utcáin, nem sokan tudják, hogy több évtizedes írói múlt áll mögötte. S akik tudják, tehetnek valamit érte? Idők változásával változnak a lehetőségek. Az idők változásával cserélődnek az emberek. Változnak a városok, a tudatok, az emlékek, a szándékok, valós és vélt bűnök.”
Így beszélt arról a délceg favágó férfiról a nyugdíjas tanítónő, Vojsza Irén, ott a felfűrészelt hasábok előtt." - írja Implon Irén.
Teljes cikk : epa.oszk.hu

Váradykon - 2002

"A vers: ünnep. A nemes és szép emberi érzésekre vágyó lélek ünnepe. Az irodalom számára is piros betűs nap. A szó, a gondolat ilyenkor levetkőzi hétköznapi, szürke gúnyáját és vasárnapi öltözéket vesz magára.
A költő versével tárulkozik legőszintébben a világ elé. Az én ilyenkor a legszabadabb, az enyémet ilyenkor nem lehet elvenni. A vers igazsága szubjektív valóság. Határai lélek től végtelenig terjeszkednek, honfoglalásának tere maga az élet egésze.
A verssel védekezni is lehet. Elutasítani a rideg és kegyetlen objektív valóságot, a minket bántó, bosszantó világot. És gyógyító ereje van. A kibeszéléssel belső feszültségeket oldun k fel, kérdezéseinkkel utat keresünk, kétkedéseinkkel utat taposunk.
A vers öntörvényű én-világ. Megfér benne a harmónia és a diszharmónia. Szövetében csend és háborgás él egymásmellettiségben. Ritmusát érzelem-értelem dobolja. Formáját a mondanivaló hogya nja és mikéntje alakítja. Ahogyan nincs két egyforma ember, egyéniség a költemény is, a sajátos és az egyedi jegyeivel vértezetten maga a megismételhetetlen." - írja Indig Ottó.
Teljes cikk : epa.oszk.hu

Ady Endre erdélyisége

"Ady Endre gondolkodását és költészetét, politikai nézeteit és közírói tevékenységét nem lehet Erdély nélkül megérteni. Erdély mindig is jelen volt gondolkodásában, az erdélyi történelem tanulságai minduntalan át szőtték azokat a terveket és látomásokat, amelyeket Magyarország jövőjéről kialakított. Ady számára az erdélyi hagyománynak és e hagyomány üzenetének "stratégiai" jelentősége volt, éppen abban a tekintetben, hogy a magyar megújulásnak, amelyet ő minden idegszálával kívánt, és amelyet az első világháború, majd a trianoni kényszerrendezés megakadályozott, az ő kívánságai szerint az erdélyi szellem minden irányú nyitottságára, a tradicionális erdélyi szabadelvűségre kellett volna épülnie.
A huszadik század nálunk kétségkívül Ady Endrével kezdődött, nemcsak a költészetben, amelynek az egyik legnagyobb, valóban "forradalmi" megújítója volt, hanem a nemzeti jövőkép kialakításban és a nemzeti önismeret kritikai értelmezésében is. A huszadik századi Magyarország igényét ő vetette fel máig ható érvényességgel, a huszadik századi Magyarország látomását először ő festette láttató erővel a jövőt fürkésző tekintetek elé. Ady jelölte meg hitelesen helyünket a század Európájában és rögzítette azokat a gyakorlati feladatokat, amelyek sikeres el végzése esetén e helyünket be tudtuk volna tölteni.
Az Ady utáni magyar gondolkodás egészen más, mint az előtte való. Vele valóban "új időknek" új eszméi hatottak: új ízlés határozta meg a művészeti gondolkodást, új normák szabták meg a közéleti cselek vés céljait és erkölcseit. Ady alakja két nagy történelmi kor szak határán állott, a jövőt fürkészte, a nemzeti megújulás lehetőségeit kutatta. Mögötte a régi Magyarország, amely látszatsikerei ellenére futóhomokra épült, és szorongásait talmi csillogással fedve várta a történelem íté letét. A felszínen a valóban példa nélkül álló gazdasági fellendülés, a tért hódító polgári civilizáció, a mélyben viszont megoldatlanul maradt szociális, nemzetiségi és kulturális kérdések, megannyi rejtett akna, amelyeket azután, ahogy az lenni szokott, a történelem rend re felrobbantott, és ezzel az ezeréves ország is darabjaira szakadt." - írja Pomogáts Béla.
Teljes cikk : epa.oszk.hu 

A váradiság mobilitás, alkalmazkodás, befogadás

"Szűcs László: Úgy hiszem, hogy a törzs asztalt elsőízben körül ülve természetes arról beszélgetnünk, eljött-e újra egy váradi folyóirat alapításának a pillanata, érzitek-e az olvasói, illetve a szerzői igényt erre. Továbbá milyennek látjátok azt a szellemi, kulturális közeget, melybe a Várad bele csöppen? Behatárolható-e lehetséges célközönségünk, az a réteg, amely felé fordulnunk ajánlatos? Tudunk-e szólni a fiatalok hangján? Egyáltalán el tud-e tartani ez a közösség - beleszámítva a pályázati úton szerzett támogatásokat - egy ilyen kiadványt?"
Válaszolnak : Gittai István,Indig Ottó,Fleisz János,Dénes László,Tavaszi Hajnal.
Teljes cikk : epa.oszk.hu

Alkony Várad felett - Horváth Imre válogatott versei

"A pesti Noran Könyvkiadó, melynek irodalmi vezetője a váradi Kőrössi P. József Várad, villanyváros elnevezéssel indított új sorozatot. Ennek szerkesztője, a szintén egykor váradi Réz Pál, sorozatkezdőként a négysorosok poétájának, Horváth Imrének sajátos hangú és hangulatú líráját választotta. Nemrég Alkony Várad felett címmel jelent meg a válogatott verseket tartalmazó kötet, amelyet Horváth Imre Ha a múzsa táncra kérne… címen közölt önéletrajzi visszaemlékezéseinek néhány fejezete egészít ki.
A válogatás Balázs Imre József nevéhez fűződik, ő írta az előszót is. Ez a kis bevezető tanulmány alapos tárgyismerettel, a Horváth Imre költészetet magyarázó és értelmező láttatással vázol életutat és jelez lényegjegyeket. A költőt jól ismerőket is meglepi néhány új gondolatával, és a magyar irodalmi tudatban még mindig eléggé ismeretlen poétára a jellegzetes és az egyéni jegyében irányítja a figyelmet. Ezt az állítást a válogatás támasztja alá. A verseket keletkezésük időrendjében sorakoztatja fel, és a címekből, a szakaszokból Horváth halk, szerény és színes egyéniségének életfilozófiája, idő és világlátása, rezzenésekre is érzékeny versuniverzuma bontakozik ki szinte teljességében - egy korszaknyi Váradot jellemzően." - írja cikkében Indig Ottó.
Teljes cikk : epa.oszk.hu

Széljegyzetek egy helytörténeti bibliográfiához

"Az elmúlt tíz év hagyományaira hivatkozva ebben az évben is megtartották a nagyváradi kiadványok szemléjét. Ha máskor nem, de rendezvényeink elnevezésekor igyekszünk a jobbak közé felzárkózni, mert ha könyvhétre vagy könyvfesztiválra nem futja, könyvszemlére még csak telik.
Várad olvasóközönsége még emlékszik a hetvenes vagy a nyolcvanas évek könyvbemutatóira. Magánkönyvtáraink jó részét azokban az években gyűjtöttük, és a dedikált példányok ma is az emlékezetes találkozókra utalnak.
Akkoriban kultúránkért jelenlétünkkel demonstráltunk. Könyvéhségünkhöz kötelesség és mérce párosult. Ez a kötelesség és mérce nemcsak az olvasóra vonatkozott, hanem része volt a kiadó erkölcsi kódexének is. A felkínált könyvek szinte mindegyike igényes szerkesztésű, helyes magyarsággal megírt, lazaságot nem tűrő kiadvány.
Aztán elkövetkeztek a kilencvenes évek. Az első esztendők könyváradata  lassacskán apadni kezdett. A nagy találkozások elmaradoztak és mindössze a helyi kiadók (kiadó) könyvtermésére szorítkozhattunk. Ez a folyamat mérhető a könyvüzletek polcain évek óta megtalálható kiadványok számával, pedig azt már előttünk is tudták, hogy nincs rossz olvasó, csak rossz, silány kiadvány létezik.
Mit is hozhatna fel védelmére a kiadó, mért nem vásárolják a kiadványait- Mert telített a piac (többnyire saját kiadványaival), mert rossz a kiadópolitika, mert kevés a támogatás, mert… mintha… így meg úgy…
Május első hetében könyvünnepet tartottak Nagyváradon, és mert kell a jó könyv - egy könyvkiadó és két civil szervezet kereste olvasóközönségét. Az idei év is többnyire a helytörténeti jellegű kiadványoknak kedvezett, ezt a választékot bővítette a Literator Kiadó is egy ilyen  jellegű bibliográfiával." - írja Tavaszi Hajnal.
Teljes cikk : epa.oszk.hu

Vallásos öntudat és kötődés az egyházhoz Nagyváradon

"A vallás, az egyházak napjaink társadalmában is élő és fontos tényezők. A kommunizmus összeomlása után Romániában is az egyház és a vallásos értékek maradnak azok az alapvető civil társadalmi elemek, amelyek - minthogy a totalitárius rendszerben is mindvégig megőrizték autentikus közösségformáló erejüket - pótolhatatlan szerepet tölthetnek be a történelmi hagyományok folytonosságára épülő, de ugyanakkor az újat is természetes módon befogadó intézmény és értékrendszer kialakításában.
Negyvenöt évi  marginalizáltság után az  egyházak és a vallás ismét erőteljesen megjelennek a nyilvános társadalmi szférában. A megváltozott helyzetben az egyházaknak szükségképpen újra kell értékelniük társadalmi szerepüket, a közösségi szolidaritás és felelősségtudat erősítését szolgáló funkcióikat. Különös súllyal vetődnek fel e kérdések azon közösségek életében, amelyek nemzeti és vallási önazonosságukat a kisebbségi helyzet körülményei között kell megvédelmezniük és újratermelniük.
Tévedés volna azonban a régiót homogén egységként szemlélni, hiszen a kommunista diktatúra eltérő gazdasági fejlettségi szintű, társadalmi struktúrájú, más és más kulturális hagyományokkal rendelkező országokban került uralomra. A kép nem vált egységessé a "létező szocializmus" évtizedei alatt sem, így az 1989-et követő időszakot is jelentős fejlettségbeli szintkülönbségek és eltérő alkalmazkodási stratégiák jellemzik. Éppen ezért válik fontossá a vallásosság differenciált vizsgálata a térség országaiban.
A romániai-erdélyi helyzet vonatkozásában a legfontosabb sajátosságok a nemzet és vallási együttélés történelmi hagyományaiból erednek, ami szükségessé teszi a vallás és közösség közötti kapcsolat identitásalakító, identitás-meghatározó szerepének kutatását, amely a rendszerváltás és modernizáció sajátos összefüggésrendszerében értelmezze az 1989 után lezajlott folyamatokat. Az egyház számára létfontosságú, hogy világosan lássa a társadalmi és kulturális folyamatokat; azoknak a fő átalakulásoknak az alapvető irányát, amelyek most és a jövőben egyaránt meghatározhatják a vallási és egyházi munka lehetőségeit és korlátjait. A vallásos értékekhez való ragaszkodás és az egyház iránti szoros kötődés éppen ezért nemcsak alapvető társadalmi szerepeket hivatott betölteni, hanem önmagunk megtartásának létfontosságú erejévé is kell válnia."- írja cikkében
Szilágyi Györgyi - Flóra Gábor.
Teljes cikk : epa.oszk.hu

Váradi legendárium

"Minden ősi település történetéhez számtalan legenda fűződik. Nincs ez másképp az Alföld keleti peremének fontos kereskedelmi útvonalán elterülő Nagyvárad esetében sem. A Sebes-Körös partján fekvő város már az Árpád-házi királyok korától kezdve Magyarország egyik igen fontos egyházi, kulturális és közigazgatási központja volt. Ezeknek köszönhetően sok olyan történelmi esemény színhelye lett, amelyeket a krónikaírók érdemesnek tartottak feljegyezni az utókor számára. Várad a középkorban sem elsősorban méreteivel, természeti adottságaival vagy különleges építészeti örökségével tűnt ki a magyar városok sorából, hanem mindenekelőtt szellemiségével volt képes hatni, illetve központi szerepet játszani.
A Váradi legendárium jellegénél fogva nem lineáris eseménytörténet, hanem a város életében lezajlott legfontosabb vagy legérdekesebb események bemutatása, illetve többféle szemszögből való felvillantása. Éppen ezért ebben a kötetben elsősorban Várad középkorának legizgalmasabb eseményeit, illetve kultúrtörténeti vonatkozásait próbáltam meg összegyűjteni.
A korai események legnagyobb részét szájhagyomány útján őrizte meg az emberi emlékezet. Ennek persze az lett a következménye, hogy az egyes történeteket továbbszőtte a képzelet, kiszínezte és kipótolta az eseményeket ott, ahol hiányosnak vagy nem elég meggyőzőnek tartotta. Később már ezekkel a kiegészítésekkel foglalták írásba őket, így ma már nagyon nehéz bizonyos esetekben kibogozni a valóságot, vagyis azt, hogy mi az, ami valóban megtörtént, és mi az, ami már a képzelet szülötte. Nagyvárad korai történetében is sok olyan eseményről van tudomásunk, amelyeket a későbbi krónikákban megörökítettek, de némelyik esetében valódiságukat illetően kételkednünk kell. Ugyanakkor ezek a legendák is nagymértékben hozzájárultak a mai Nagyvárad szellemi arculatának kialakulásához, a város semmivel össze nem hasonlítható egyedi varázsához. Bár e legendáknak nem sok emléke maradt fenn a mai Nagyváradon, az emlékezet mégis igyekszik fenntartani egy hallatlanul gazdag múlt hagyományait és gazdag szellemi örökségét." - írja cikkében Pivárcsi István.
Teljes cikk : epa.oszk.hu

2015. július 30., csütörtök

A betegek húzzák a rövidebbet

a betegek 
"Ilie Bolojan, Nagyvárad polgármestere tegnap kora délután a Dr. Gavril Curteanu Városi Kórházban tartott sajtótájékoztatóján bejelentette: az önkormányzat által fenntartott intézmény az egészségügyi miniszter 2015/703-as módosítási rendelete miatt – amely a gyógyszerárakra vonatkozik – nem tudnak megegyezni a patikaszereket szállító cégekkel. Mint hangsúlyozta, a probléma országos szintű, mivel ez a rendelet a krónikus betegeknek gyártott drága gyógyszerek 15–20 százalékos árcsökkentésére vonatkozik. Mint megtudtuk, mindez elsősorban a dialízises és rákos betegeket érinti. Egyébként csak a városi kórházban naponta 800 beteget látnak el."
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

Tárlatnyitó vasárnap

AFIS JENI DRAGOI 2 AUGUST 2015 
"A Romániai Képzőművészek Szövetségének nagyváradi fiókja ezúton hívja a művészetkedvelőket, hogy vegyenek részt augusztus 2-án, vasárnap 18.30 órakor egy kiállításmegnyitón. A nagyváradi Gheorghe Şincai Megyei Könyvtár 2. emeleti képzőművészeti részlegén megnyitják Eugenia Drăgoi festőművész hatodik díszítő-szimbolikus festménykiállítását, A templom dísze címmel. A megnyitót Agata Chifor művészettörténész tartja."
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

Elhallgatnak és ferdítenek

"A püspökfürdői rezervátum sorsát szívén viselő sajtó – élén a Reggeli Újsággal – és a lelkiismeretes környezetvédő szakemberek évekkel ezelőtt megkongatták a vészharangot: ha a hatóságok nem tesznek határozott lépéseket az üdülőtelepen a termálvíz korlátlan kitermelése ellen, komoly veszélybe kerül az Európában és a világon is egyedi természetvédelmi terület. A Pece-patak fő forrásánál lévő Szent László-tó élővilága ugyanis a jégkorszakot is úgy vészelte át, hogy a forrásból termálvíz táplálta a tavat, amely ideális élőhelynek bizonyult a hévízi tündérrózsának (Nymphaea lotus var. thermalis), amely természetes körülmények között csak itt tenyészett, de egyediként tartották számon a különleges Racoviţă kele hal- (Scardinius Racovitzai) és a bordás homorcsa nevű csigafajt (Melanopsis parreyssi). Mint már tudjuk, a kapzsiság és a nemtörődömség oltárán feláldozták ezeket a botanikai ritkaságokat. A látszatintézkedések nem voltak elegendők ahhoz, hogy megfékezzék a termálvíz korlátlan kitermelését, aminek az lett az eredménye, hogy a forrás apadni kezdett, a tó vizének hőmérséklete drasztikusan lecsökkent, a három különösen védett faj pedig pusztulásra lett ítélve."
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

Bővítik a Rulikowski temetőt

Bővítik a Rulikowski temetőt 
"Megtelik hamarosan a Rulikowski városi köztemető Nagyváradon. Már dolgoznak a kibővítésén, új sírhelyek mellett például új járdák is lesznek."
Teljes cikk : erdon.ro 

Aluljáró az Oncsa lakónegyedben

 
"Gyalogosoknak, valamint kerékpárosoknak építenek aluljárót az Oncsa lakónegyedben, a Nagyvárad és Biharpüspöki közötti vasútvonal alatt, a Secarei utca könyékén."
Teljes cikk : erdon.ro

Csatornafelújítás felszíni ásás nélkül

Csatornafelújítás felszíni ásás nélkül 
"A Gavella cég Várad belvárosában egy új technológia alkalmazásával újítja fel a négy méter mélyen fekvő vízcsatornákat. Romániában mindeddig csak Bukarestben dolgoztak ezzel a módszerrel."
Teljes cikk : erdon.ro

2015. július 29., szerda

Hügel Ottó, a Nagyvárad atyja


" Volt Váradon nyomda, volt újság azelőtt is, hogy Hügel Ottó a városba költözött volna, de az első igazi nagyvárosi jellegű napilapot ő adta ki saját nyomdájában, 1870. július 3-án.Volt nyomda, az úgynevezett Tichy nyomda, a Szemináriumi nyomda utóda, és volt a Bihar nevű újság is, ami eleinte négy, majd heti két alkalommal jelent meg. Majd megszűnt. Hügel megalapítja a Nagyváradi Lapokat, ami hetente kétszer jelenik meg. Ezt azonban 1870 júniusában megszünteti, hogy beindítsa nagy álmát, a Nagyváradot." - írja Farkas László a bejegyzésében.
Teljes bejegyzés : farkaslaszloblogja.blogspot.ro

2015. július 28., kedd

Útvonal változás

otl 
"A Dózsa György-Louis Pasteur utcai munkálatok miatt, a 13-as vonalon közlekedő autóbuszokat csütörtökön (július 30.) 10 órától, szombaton (augusztus 1.) és vasárnap (augusztus 2.) a Dózsa György utcára terelik.
A Crișul üzlet és a Városi Kórház közötti megállók ezért nem fognak működni, helyettük a Dózsa György utcán létesül két megálló: az egyik a Barbu Delavrancea utcai kereszteződés közelében, a másik pedig a Környezetvédelmi Egyetem mellett."
Forrás : oradeamagazin.ro

Kutyakiállítás

winner-dog-24595925 
"Augusztus 22 és 23 között Nagyváradon és Debrecenben egy egy kutyakiállítást szerveznek meg.
Beiratkozni a http://achm-oradea.ro/expo.html oldalon lehet."
Forrás :  oradeamagazin.ro

Íme a következő VB selejtezőjének csoportjai

foci 
Tegnap, július 25-én kisorsolták a 2018-as labdarúgó világbajnokság selejtezőinek csoprotjait.
A selejtezőkre 2015 szeptembere és 2017 novembere között kerül sor, a VB pedig 2018 június 14 és július 15 között lesz.
Íme a csoportok:

A csoport
Hollandia
Franciaország
Svédország
Bulgária
Fehéroroszország
Luxemburg

B csoport
Portugália
Svájc
Magyarország
Faroe szigetek
Litvánia
Andóra

C csoport
Németország
Csehország
Észak Írország
Norvégia
Azérbajdzsán
San Marino

D csoport
Wales
Ausztria
Szerbia
Írország
Moldva
Georgia

E csoport
Románia
Dánia
Lengyelország
Montenegró
Örményország
Kazahsztán

F csoport
Anglia
Szlovákia
Skócia
Szlovánia
Litvánia
Málta

G csoport
Spanyolország
Olaszország
Albánia
Izrael
Makedónia
Liechtenstein

H csoport
Belgium
Bosznia és Hercegovina
Görögország
Észtország
Ciprus

I csoport
Horvátország
Izland
Ukrajna
Törökország
Finnország
Forrás : oradeamagazin.ro

Fantomkórház: van már gazdája

Az elhagyatott épületet most megkapta a Gavril Curteanu Városi Kórház. Per volt, de végül nem a nyertesé lett az ingatlan, hanem a vesztesé. Az önkormányzat átvenné az épületet.

Nézhetik egy ideje a lakosok, ahogy egy további volt kórházépület tátong üresen és van tönkremenőben Nagyváradon. A Neurológiai és Pszichiátriai Kórház épületéről van szó, amely a Louis Pasteur és a Colinelor utcák kereszteződésében van. Az elhagyatott ingatlan egyre roszszabb állapotban van, már jó ideje üres, miközben betört, illetve nyitva felejtett ablakain be-betekintgetnek az arra járó kíváncsiak – és találgatják, mi van már ezzel is, hogy a neurológia kivonult onnan, és látszólag senkié immár az egész. Pedig van fejlemény.
Az ingatlan már jó ideje üres, egyre rosszabb állapotban van Kézről kézre
Nos, az épületet most átvette a Gavril Curteanu Városi Kórház. A létesítmény évek óta húzódó per tárgya volt. Az építtetője egy oktatási szövetség volt, amelynek jogutóda a Bihar Megyei Tanügyi Szabad Szakszervezet, és ez utóbbi volt az egyik peres fél. A másik a Gavril Curteanu Városi Kórház, amelyik pedig annak a neurológiai kórháznak a jogutóda, amelyik annak idején korszerűsítette az épületet. Végül nem a per nyerteséé lett az ingatlan, hanem a veszteséé. Nézzük, hogy lehetséges ez.
A bíróság még 2010-ben olyan ítéletet hozott, hogy az ingatlant vissza kell szolgáltatni a tanügyi szakszervezetnek. Ugyanakkor az is szerepelt a döntésben, hogy addig nem kell megejteni a visszaszolgáltatást, amíg a városi kórház vissza nem kap 3.610.000 lejt, ugyanis az épület még nem volt készen, amikor a román állam rátette a kezét, és utólag ennyi pénzt fektettek még a befejezésébe. A Gavril Curteanu Városi Kórház egy ideig várt a pénzére, aztán elindította a végrehajtói eljárást. A szakszervezet emiatt másik pert indított, amit elvesztett – és fizetés helyett végül maga kérte, hogy az épületet vegye át a kórház. A nagyváradi önkormányzat közleményt adott ki az ügyről, amelyben emlékeztet: ez az átvétel is eleve a végrehajtási folyamat része, és most a városi kórház válik tulajdonossá. További lépés is következhet azonban: az önkormányzat ugyanis keresi annak jogi módját, hogy átvegye az épületet az új tulajdonosától, hogy ezt követően európai uniós pénzügyi támogatással felújíttassa az ingatlant.
Forrás : Bihari Napló/pressdisplay.com/pressdisplay

Elnökválasztás a váradi PSD-nél

Liviu Sabău Popa ideiglenes elnököt választották meg egyhangúlag a Szociáldemokrata Párt (PSD) nagyváradi szervezetének élére.

A csütörtöki ülésen a 203 képviselő közül 173-an jelentek meg, s az egyedüli jelölt Liviu Sabău Popa volt, aki azóta, mióta Ovidiu Mureşan alpolgármester lemondott erről a tisztségről, a szervezet ideiglenes elnöki tisztségét tölti be. Egyöntetűen választották meg, akárcsak a filiálé többi vezetőjét: a titkár Aurel Mohan lett, az alelnökök pedig Bogdan Hossu, Călin Barabaş, Traian Costa, Ioan Ianceu, Nicolae Avram, Răzvan Puia és Sergiu David. A nőszövetség vezetője Claudia Timofte lett, a prefektúra kancelláriájának vezetője.

Álláspont a fejlesztésről
A szavazás előtt Liviu Sabău Popa ismertette a párt álláspontját arról, hogy milyen irányba és hogyan kellene fejleszteni Nagyváradot. A néhány perces ismertető során elhangzott többek között, hogy szükséges a Nagyváradi Egyetem átszervezése, a Nagyvárad Metropolisz Övezethez tartozó települések fejlesztési egyesületekbe kellene tömörüljenek, illetve, hogy könnyíteni kellene a közlekedést.

A későbbiekben Ioan Mang, a PSD Bihar megyei elnöke is felszólalt – mint kifejtette, a Félixfürdőnek nincs szüksége Nagyvárad támogatására, mivel a szállodák száz százalékban el vannak foglalva. Ezzel Ilie Boljannak a Nagyvárad és Szentmárton egyesülésére vonatkozó tervére utalt. Egyebek mellett arról is szólt, hogy a PSD fiatal csapata a jövő évi helyhatósági választásokon elérhetné a 30%-ot és többek között az RMDSZ-szel közösen vezethetné a várost. „A liberális pártiak pedig pihenhetnek, addig talán olvasnak valamit, vagy támad valami ötletük” – mondta Mang.
Forrás : Bihari Napló /pressdisplay.com

Felnőtt korban a Borsi Községi Napok

Felnőtt korban a Borsi Községi Napok 
"Immáron a 18. Községi Napokat rendezték meg az elmúlt hét végén Borson. A két napos rendezvénysorozat most is nagy sikert aratott, szombaton a késő esti órákban Radics Gigi élő koncertjén, valamint Mohácsi Brigitta fellépésén már ezrek voltak jelen."
Teljes cikk : erdon.ro 

Reggeli Újság cikk :
reggeliujsag.ro 

„Csőbe húzzák” a Páris-patakot

Csobe 1 
"Tegnap másfél órás terepszemlén mutatta be a sajtó képviselőinek Ilie Bolojan, Nagyvárad polgármestere, Pásztor Sándor, a Körösök Vízügyi Igazgatóságának műszaki igazgatója, valamint Ovidiu Gavra, a Nagyváradi Vízművek Zrt. igazgatója azokat a korszerűsítési munkálatokat, amik épp a váradi Páris-patak mintegy három kilométeres szakaszán zajlanak."
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

Jubilált az Anna Nőszövetség

jubilalt 1 
"A hagyományos Anna-napi rendezvény keretében ünnepelte fennállásának huszonötödik évfordulóját szombaton a nagyváradi Anna Nőszövetség."
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

Van, amire mindig akad pénz

van amire 2
"Úgy tűnik, a váradi főtér átépítésének históriája vagy a tervezést és a beruházást irányító hivatali vezetők megnyilvánulása hétről hétre tartogat meglepetéseket. Mircea Mălan nagyváradi alpolgármester a múlt héten terepre invitálta az újságírókat, hogy a helyszínen magyarázza el, miért lesz jó mindenkinek, ha a Szent László, vagyis az Unirii tér pontosan úgy fog kinézni, ahogyan ő megálmodta."
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

Megújul a Szacsvay-szobor

megujul 1 
"Hosszas előkészítő munka után tegnap elkezdődött a nagyváradi Szacsvay Imre-szobor felújítása. Első lépésként az állványokat állították fel, de ma már a munkához is látnak a műemléket restauráló szakemberek."
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

Ilyen volt Léda gyermekként

Léda négyesztendősen Margit húgával 
Léda négyesztendősen Margit húgával 

"Mint arról már korábban beszámoltunk, a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai egy héten át végeztek alapos rendszerező és értékmentő munkát a nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeumban.''
Teljes cikk : reggeliujsag.ro
 

2015. július 26., vasárnap

A XVI. Hegyközi Napok program

Nagyváradon és Bihar megyében köztudott a tény,hogy augusztus első hétvégén a hegyközcsatári Kis-mezőben van megtartva a Hegyközi Napok.Sokan tervezgetik a részvételt,de még nem tudják a hivatalos XVI. Hegyközi Napok programját.A szervezők közzé tették a hivatalos programot.A magyarországi sztárvendégek közül kiemelkedik az Éjjel -Nappal Budapest szereplője, Dongó , vagy Vastag Csaba és mások.Nézze meg a programot és vegyen részt, ha lehet,mindkét nap '


 
 
Forrás : Hegyközcsatár Cetariu Facebook 
 
Részletek a Községi Dobszó mellékletében, a hegykozcsatar.lapunk.hu-n '

Nagyváradi „hangvágó” az Oscarra jelölendő filmben

Nagyváradi „hangvágó” az Oscarra jelölendő filmben 
"A Saul fia nemrégiben elnyerte a Cannes-i fesztivál nagydíját, és Oscarra is jelölik. Gondolnák-e, hogy ehhez a sikerhez nekünk, Bihar megyeieknek is közünk lehet? Mert van, mégpedig Székely Tamás révén, aki Váradon született, majd Budapestre kerülve lett „hangvágó”.  
Teljes cikk : erdon.ro

Összegyűlt a pénz a szoborra

Összegyűlt a pénz a szoborra 
"Valószínűleg október folyamán avatják majd fel a Nagyváradról deportált gyermekek emlékművét, a Rhédey-kertben. A Tikvah Egyesület képviselői sajtótájékoztatón számoltak be a fejleményekről." - írja az erdon.ro.Teljes cikket olvassa el ,és gondolkozzon el ' 
 
"Az első lépéseket mintegy három évvel ezelőtt tették meg, sok nehézséggel találták szembe magukat, de sok segítséget is kaptak. Amint Emilia Teszler, a Tikvah Egyesület elnöke elmondta, az engedélyek megszerzése körülményes volt, egyes engedélyek időközben lejártak, ezeket meg kellett újítani.
A szobor Heyman Évát ábrázolja, azt a váradi, zsidó származású fiatal lányt, aki Anne Frankhoz hasonlóan naplót vezetett, melyben beszámolt a háború és a deportálás szörnyűségeiről. Tizenhárom évesen halt meg, Auschwitzban. Amint a Tikvah Egyesület képviselője kihangsúlyozta, nem csupán neki, hanem minden, Váradról deportált gyermeknek emléket kívánnak állítani a szoborral. Az emlékmű egy Heyman Éváról készült fénykép alapján készült, melyen a kislány mosolyog, azonban az alkotáson elgondolkodó, komoly arccal van ábrázolva.

Segítséget kaptak
A venezuelai származású, Angliában élő Flor Kent szobrásznő ingyen készítette el a szobor makettjét és Emődi Tamás nagyváradi építész is sokat segített a terv megvalósításában, szintén ingyen. A Városi Tanács ugyancsak támogatta a projektet – többek között három négyzetméternyi területet használatba adott az egyesületnek –, de pénztámogatást nem nyújtott, így megalapozatlanok azok a megjegyzések, melyekben egyesek azt tették szóvá, hogy a szobor a nagyváradi adófizetők pénzéből készült volna. A Művelődési Igazgatóság is hozzájárult a terv megvalósításához, többek között közbenjárt azért, hogy megkapják a szükséges minisztériumi engedélyt.
A legnagyobb pénztámogatást a Jewish Distribution Committee, ismertebb nevén JOINT nevű szervezettől kapták és több váradi támogatójuk is volt – a Messiási Zsidók Közössége, a Görög-Katolikus Püsökség, a Római Katolikus Püspökség, a Nagyváradról elszármazott Mózes Teréz, Mózes Gábor és családja, továbbá Stern Péter és Tavaszi Hajnal – rajtuk kívül pedig kanadai, angliai, amerikai, franciaországi és izraeli magánszemélyektől is támogatást kaptak. Azt, hogy pontosan mennyi költségük lesz, még nem tudják, de biztos, hogy a végső összeg túllépi a húszezer eurót.

A gyűlölet ellen
A talapzatot Magyarországról rendelték, a bronzszobrot pedig Angliában öntik, mivel a minta megsérülhetett volna a szállítás alatt – viszont az angliai árak jóval magasabbak, mint a romániaiak. A szobor és a talapzat ki van fizetve, a szállítás viszont nem, de mindent összevetve úgy néz ki, megvan a szükséges pénz és nem lesz szükség további támogatásokra.
Elképzelhető, hogy az emlékművet az egyesület a későbbiek folyamán a városnak adományozza. „Szeretnénk, ha Nagyvárad kollektív memóriája őrizné  ennek az elveszett generációnak az emlékét, ez segítene tudatosítani  a diszkrimináció, a sztereotíp gondolkodás, az előítéletek, az antiszemitizmus és minden, kisebbségek ellen megnyilvánuló gyűlölködő magatartás veszélyeit” – vallja az egyesület elnöke."
Teljes cikk : erdon.ro
 

Nem lesz annyira meleg a Szent László téren

"A nagyváradi Szent László tér felújításához használt trani mészkőburkolat nyári hőségben 12 Celsius fokkal alacsonyabb hőmérsékletű az aszfaltnál – tudatta Mircea Mălan, a város alpolgármestere a helyszínen tartott csütörtöki sajtótájékoztatón."
Teljes cikk : erdon.ro 

Félretájékoztat Nagyvárad főépítésze

Félretájékoztat Nagyvárad főépítésze 
"Nagyvárad főépítésze nem mond igazat a Kaszárnya téri 19. századi épület lebontása kapcsán, jelentette ki lapunknak Emődi Tamás építész, a zonális műemlékbizottság tagja."
Teljes cikk : erdon.ro 

Az Oscarral folytatódik hétfőn a Nyári Színházi Fesztivál

Az Oscarral folytatódik hétfőn a Nyári Színházi Fesztivál 
"Az idén 4. alkalommal megszervezett Nagyváradi Nyári Színházi Fesztivál ígéretes előadással folytatódik július 27-én, hétfőn 21 órától a Várszínházban."
Teljes cikk : erdon.ro 

Igazságügyi palota: 76 százalékban kész

Igazságügyi palota: 76 százalékban kész 
"Két hónappal meghosszabbították a nagyváradi igazságügyi palota felújításának kivitelezési határidejét; eszerint 2016. január 31-ig kell befejezni az ingatlan rehabilitációját. A munkálatok 76 százalékával már elkészültek, tudtuk meg a helyszínen."
Teljes cikk :  erdon.ro

2015. július 23., csütörtök

Csúszópénz: a DNA-hoz került az ügy

Csúszópénz: a DNA-hoz került az ügy 
"A Bihar megyei Nyugdíjpénztár orvosainak és asszisztenseinek korrupciós ügye az Országos Korrupcióellenes Igazgatósághoz (DNA) került, mivel a csúszópénzként kifizetett összegek túllépik a tízezer eurót, nyilatkozta a Bihar megyei Törvényszéki Ügyészség főügyésze."
Teljes cikk : erdon.ro 

2015. július 22., szerda

Bihari Községi Napok – vasárnap

"Biharon a fesztivál második napján vasárnap lovasbemutatóval kezdődött a rendezvénysorozat, melyet a Földvárban tartottak. Este Edda-koncert zajlott, 5–6 ezer néző jelenlétében.

A lovasbemutató keretében először lószépségverseny zajlott, melyet a Tóti községhez tartozó Bozsalyba élő lovasgazda, Ferche Marcel nyert meg, míg a másik versenyszámban – az erős lovak – vetélkedőben, ugyancsak a Bozsalyban élő Cristian Nicolau vitte el a pálmát. A lószépségversenyen 14 szép lovat láthatott a közönség. A délutáni órákban a szombatról elmaradt – szeles, esős időjárás miatt –, a Gáspár András Általános Iskola diákjai, Ispán Andrea tanítványai előadták hullahoppkarikás műsorukat. Majd a helybeli Tini Dance Center két csoportja a Hapy Dance – ők három évtől hét éves korig alkotják a csapatot –, és B-Like csoport lépett fel Oláh Katalin korregráfus irányitásával, akik a 2014-es Ki mit tudon? másodikok lettek a gyerek kategóriában. Természetesen a program keretében fellépett a székelyhídi Tini Dance Center csapata, melyet nagy elismeréssel fogadott a szép számban összegyűlt közönség. Műsoruk mintegy órát tartott. A kora esti órákban a magyarországi Polgár Peti koncerjét hallgathatták meg a Földvárban ekkor már nagy számban megjelenő közönség. Mit lehet mondani Polgár Peti előadásról, a fiataloknak nagyon tetszett, ami már igazolja jelenlétét a rendezvényen. Őt a Pataky Művek, zenész-együttese követte, a csapat szólistája nem más mint Pataky Attila fia, Gergely. Nagyszerű műsorral rukkoltak elő, volt is taps bőven a szabadtéri színpad előtt összegyűlt közönségtől.
Edda Művek-koncert
A következő műsorszámot, mely egy szenzációs Edda Művek-koncert volt, már mintegy 5–6 ezer ember vette körül a színpadot. Pataky Attila és csapata hozta magát, a közönség nagy része együtt énekelt az Edda Művek szólistájával, Pataky Attilával. Igazi siker volt az Edda számára.
A Bihari Községi Napok idei rendezvénysorozata egy nagyszerű tűzijátékkal búcsúzott a szépszámú közönségtől, akiknek egy része a tűzijáték után még hosszú ideig a helyszínen maradt. A rendezvény médiatámogatója a Bihari Napló volt."
Forrás : Bihari Napló/ pressdisplay.com

Design tárlat

11209560_1006365236060678_3027885746569651418_n 
"Július 27-én, hétfőn, 17 órától, a Nagyváradi Egyetem Könyvtárában megnyílik a Művészeti kar Design szakának egyetemistáinak a tárlata."
Teljes cikk : oradeamagazin.ro

Orvos fotóművészek tárlata

006-Alina Delle Case - Plasa 
"Július 29-én, szerdán, 19 órától, az Euro Foto Art galériában megnyílik a Bukaresti orvos fotóművészek tárlata."
Teljes cikk : oradeamagazin.ro

Adományok a gyerektábornak

tabara-briheni-300x211 
A Comunia Alapítvány egy tábort szervez 300 nehéz anyagi helyzetben lévő gyerek számára. A gyerekek 4 csoportban fognak nyaralni, augusztus 1 és 29 között és minden gyerek táborozása 300 lejbe kerül.
Akik szeretnének és tudnak segíteni a tábor finanszírozásában, hívják a 0741-013-072 telefonszámot, vagy írjanak az anca_suciu@comunia.ro címre.
Forrás : oradeamagazin.ro

Nyakunkon a pollenszezon

nyakunkon 1 foto CSikos 
"A most virágzó növények közül a pázsitfű és a csalánfélék pollenje okozza jelenleg a legtöbb allergiás tünetet. Ezek éppen csúcsszezonjukat élik, a parlagfű pollenje pedig egyelőre nagyon kis mértékben van jelen a levegőben, az igazi tünetes időszak majd augusztus elejétől várható – tájékoztatta a Reggeli Újságot dr. Ellenes-Jakabffy Zoltán allergológus."
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

Vízibiciklizhetnek Váradon

vizibiciklizhetnek 1 
"A Sebes-Körös partjának jobb oldalán, a Szováta utcai híd után (Északőssiben) ismét felbukkantak hattyú és egyéb vízimadár formájú vízibiciklik találhatók."
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

A zárónapon pótoltak

a zaronapon 1 
"Ahogy arról már hétfői lapszámunkban beszámoltunk, az eső elmosta az idei TIFF szabadtéri filmfesztivál első két napját a nagyváradi vársáncban, vasárnap este azonban, a rendezvény zárónapján egy helyett két filmet tekinthettek meg az érdeklődők – így sikerült valamelyest pótolni az elmaradást."
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

Kedvezményes termék a turistáknak

Kedvezményes termék a turistáknak 
"A nyári évad közepétől, azaz július 27-től kapható Váradon az Oradea City Card csomag, melyet kifejezetten turistáknak szán a nagyváradi önkormányzat. Erről tájékoztattak szerdán."
Teljes cikk : erdon.ro 

2015. július 21., kedd

Már Váradon Kolozsvár szemete

Már Váradon Kolozsvár szemete 
"Megkezdődött Kolozsvár szemetének Nagyváradra szállítása. 57 percenként érkezik egy szállítmány, naponta 25 kamionnyit hoznak onnan a váradi hulladéklerakóba. Állítólag csak három hónapig."
Teljes cikk : erdon.ro

Kiengedték a korrupt orvosokat és asszisztenseket

Halatele cu şpagă au câştigat 
Forrás: bihon.ro

Kiengedték a korrupt orvosokat és asszisztenseket - olvasható a Jurnalul Bihorean hasábján.Az újság leírja röviden miért engedték ki a Nyugdíjpénztár korrupt alkalmazottait.A Bihoreanul lap részletesen beszámol az ügyről. Egy kérdés foglalkoztat : Van igazság a földön?Igen,van,de még várni kell az igazságszolgáltatásra ...


U.I.
Sok betegtől elvették a pénzt.Lehet ,az utolsó pénzük ráment a hosszabbításra,vagy a betegnyugdíjra.Voltak akik kölcsönt vettek fel,mert nem volt elég pénzük kifizetni az orvosokat.Miért szabad az 5 orvos és az öt asszisztens?Értem is,de nem is ...Csak Istenben bízhatunk?

„Ez a díj egy lépcsőfok számomra”

Micle Márk, Jenei Imre (balról) és Kiss Sándor társaságában 
"Ötödször adták át a Bodola Gyula-díjat, amelyet a Bihar Megyei RMDSZ szervezete Kiss Sándor elnök ötletére 2010-ben alapított, azzal a nem titkolt céllal, hogy a labdarúgás területén is kapcsolatot teremtsen a dicső múlt és a remélhetőleg fényes jövő között.
A 2015-ös díjazott Micle Márk, a Belényesi Bihorul fiatal labdarúgója, aki nemcsak az ifjúságiak, hanem a felnőttek között is letette névjegyét a 2014–2015-ös idényben."
Teljes cikk : reggeliujsag.ro