Látogassa meg Nagyváradot a Google Street Viewen '

Látogasson Nagyváradra a Google Street Viewen ' Kezdje a Borsi úton. Kattintson a linkre a instantstreetview.com-ra '

2014. június 28., szombat

Erősen nyitott a Szent László Napok

 
Számtalan és jobbnál jobb programok várják a váradiakat – és nem csak. Csak győzzünk válogatni.
Üdvözlégy Szent László király! – ez volt a címe annak az előadásnak, amellyel Sebestyén Márta köszöntötte Nagyvárad alapítóját a tiszteletére szervezett Szent László Napok csütörtök esti nyitógáláján. Magyarország egyik legkiemelkedőbb népzenei előadóművésze Andrejszki Judit régizenei előadóművésszel, valamint  Havasréti Pállal (tekerőlant, bőgő) és Caius Herával (lant, teorba, barokk gitár) lépett a Pece-parti Párizs színpadára, ahol a népzene és a reneszánsz századokon átívelő, örömteli világát „hangolták” össze a szónoklatokat és a nyíregyházi Cantemus gyermekkórus előadását követően.
Teljes cikk : foter.ro

Csökmöi Ifjusági Fúvószenekar a nagyváradi Szent László Napokon

A nagyváradi Szent László Napok egyik kiemelkedő eseménye a Csökmöi Ifjusági Fúvószenekar fellépése volt.Sokan hallgatták és nézték a fúvószenekart.Farkas László fotóalbumában láthatunk fotókat ...

 
 
 
 
 
Teljes album : facebook.com/farkas.laszlo7 

 Csökmöi Ifjusági Fúvószenekar - videó

Deák Bill Gyula koncerten

Deák Bill Gyula a nagyváradi koncerten.Saját fotó

Sokan tudtak, sokan nem Deák Bill Gyula koncertjéről ,melyet a nagyváradi Szent László Napok keretében tartott a Rédai , volt Rédhey-kertben,melyet ma Bălcescu parknak hívnak.Csak rövid ideig tartózkodtam a koncerten,de nagyon jó benyomásom lett.A koncert vége felé érkeztem a parkba. Meglepetésemre sokan voltak Deák Bill Gyula koncertjén,mely azt jelenti hogy nagyon népszerű Váradon.Számait a fiatalok végig énekelték és tapsolták.Nemcsak fiatalok voltak,hanem azok a váradiak is akik szinte Deák Bill Gyula korosztályához tartoznak.Deák Bill Gyula kitett magáért,mert ő is érezte a közönség és a rajongók szeretetét.A koncertről később beszámol a helyi magyar sajtó is.


 
Farkas László felvétele 

Deák Bill Gyula életrajz 
Deák Bill Gyula (Budapest, 1948. november 8. –) Artisjus-díjas magyar blues-énekes. Gyakran „a magyar blueskirály” jelzővel illetik, de Bill Kapitánynak vagy egyszerűen csak Bill-nek is szokták szólítani. 1984-ben a Budapest Sportcsarnokban Chuck Berryvel közösen lépett fel, aki így vélekedett róla:
Ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam.
Deák Bill Gyula Barcson.JPG 
Deák Bill Gyula a 2007-es barcsi koncertjén
Teljes cikk : hu.wikipedia.org


Videók


Péter I. Zoltán : Az újvárosi központi temető

Új temetői szabályrendelet elfogadásáról döntött Nagyvárad város vezetősége 1898 tavaszán. A leglényegesebb az volt, hogy kimondták: a köztemetőn belül felekezeti temetők is létesíthetők. Ha kérik a felekezetek, külön temetőrészeket kapnak, melyek rendelkezési jogát megválthatják, de ezek a részek is köztemető jelleggel bírnak - írja a cikk bevezetőjében Péter I. Zoltán.


A szakbizottságok után a váradi városi tanács is tárgyalta a temetők szabályrendeletét, amint arról az egyik napilap is beszámolt: „Nagy ideje annak, hogy rendezetlen temetőügyünk rendezését Nagyvárad város tanácsa megkezdte. Nem múlt el év, hogy e rendezést a belügyminiszter is ne sürgette volna. Most aztán, amikor a honvéd-hadapród iskola építése folytán az úgynevezett Zöldkerti temetővel kényteleníttetett a város felhagyni, még sürgősebbé vált a temetők ügyének kellő módon való rendezése. Tanácsunk utóbbi időben egész eréllyel fogott hozzá a rendezéshez, s mivel a korábban készített temetői szabályrendelet-tervezet sok tekintetben nem volt megfelelő, Komlóssy József gazdasági tanácsnok bízatott meg egy új szabályrendelet-tervezet készítésével, ki is e megbízatásnak rövid idő alatt megfelelt. A tervezetet a tanács most újból tárgyalás alá vette, s azt a lehető legrövidebb idő alatt megállapítja, s azután a közegészségügyi és jogügyi bizottság véleményének meghallgatása mellett az a közgyűlés elé fog terjesztetni elfogadás végett.”
„A szabályrendelet szerint lesz két köztemető; a Várad-Velencén levő temetőket a mostani kezelés mellett egyelőre fenntartják. A köztemetőkben mindegyik hitfelekezet részére külön területet jelölnek, ezenkívül még lesz olyan terület, melyen azokat temetik el, kikre nézve saját végakaratuk vagy örököseik, illetve hozzátartozóik valamelyik felekezeti temetőrészben való temetkezést ki nem jelölik.”
„A városi közgyűlés határozatban kimondta: az újvárosi (a Zöldkerti), a velencei, a váraljai temetőket beszünteti, s egy központi temetőt állít fel Újvároson a régi Rulikowski temető kibővítésével s rendezésével. Ezt a határozatot annak idején az egyik képviselő megfellebbezte. A miniszter a napokban döntött: jóváhagyta a közgyűlés határozatát.”
Az újvárosi központi temető az 1870-ben megnyitott Rulikowski temető átalakítása nyomán alakult ki. Első lépésként 1898-ban a bejárattól egy széles főutat alakítottak ki, s emiatt 50 sírt felástak, és a halottakat másutt helyezték el papi áldás mellett. A ma is ismert Rulikowski temetőnek a főúttól jobbra eső részét már 1870-től használták. A bal oldali részen alakították ki 1899-től az új köztemetőt.
A Rulikowski temető jobb oldali részén, a keresztények parcelláin túl mérték ki a neológ zsidó temető parcelláját, amelyet még 1899 június havában a neológ izraelita hitközség meg is vásárolt a várostól, és magas kőfallal vett körül. Ugyanitt Rendes Vilmos épített egy halottasházat is. Már az első évtől kezdve a neológok temetni is kezdtek az új temetőbe.
Az ortodox zsidók egyelőre nem igényeltek itt parcellát, ők továbbra is a velencei temetőt használták. Majd csak 1916-ban kérték a kijelölt terület átadását, mivel véleményük szerint a velencei sírkertben már nem sokáig marad hely. Végül az új ortodox zsidó temetőrész megnyitása elmaradt, talán a világháború miatt. Majd csak 1926. október 31-én került rá sor a Szentegyletnek köszönhetően. „Ezen a napon – írta Mózes Teréz – nyitották meg az új ortodox zsidó temetőt. A vallásos szertartásoknak megfelelően a főrabbi vezetésével zsidók tömege vonult ki a régi velencei temetőbe. Gyászimával vettek búcsút a város halottaitól, elsősorban a régi vallási vezetőktől, a nagy rabbiktól, majd a Zárda (ma Mihai Viteazul) utcai nagytemplomban tartott istentisztelet után kivonultak a 7000 sírhelyet számláló, Rulikowski úti temetőbe. A temetőt úgy tervezték, hogy előreláthatólag 35 évig kielégítse az igényeket, de a körülötte levő területek további 100-200 évre is biztosították volna a halálozási statisztika előirányzatait. Akkor… senki nem gondolt arra, hogy a Váradról elhurcolt zsidók gázkamrákban lelik halálukat…”
Gondolatban térjünk vissza az új köztemető előkészületeihez. Amint az egyik helyi napilap 1899 novemberében írta: „Lassankint kialakul a volt Rulikowski, most már újvárosi központi temető azzá, aminek szánták: a halottak modern, díszes nyugvóhelyévé. A város rendeztette az utakat, főbejáró kaput készíttetett, csinos lakása van ott a temetőőrnek, benn a temetőben igen sok díszes családi sírbolt készült.
A felekezetek egymás után veszik birtokukba a részükre kijelölt temetőrészeket, a római katolikusok be is rendezkedtek, tegnap pedig az ágostai evangélikusok nevében Osterlamm Ármin felügyelő s Materny Imre lelkész kérték a tanácsot, hogy az egyház részére adja át a kijelölt területet. Az átvételt a beadvány aláírói, ezenfelül ifj. Rimler Károly és Péchy Antal fogják teljesíteni. (…) A sorhelyek kitűzése megtörtént, s aki át akar venni egy-egy sírhelyet vagy sírboltnak való területet, az illető felekezethez vagy a városhoz forduljon, míg a közös temetőben levő sírhelyeket a városnál lehet megváltani. Akik igazolják, hogy a bezárt Zöldkerti temetőben valamely területet megvásároltak, s árát kifizették, hasonló nagyságú területet ingyen kapnak az újvárosi központi temetőben. A temetőben apró, fehér lécek jelzik az egyes sírok és sírhelyek nagyságát…”
A Rulikowski temetőt nem ismertetjük részletesen, hiszen azzal Kordics Imre helytörténész foglalkozott nagy szakértelemmel, részletes felméréseket végzett 2010-től. Várható, hogy a közeljövőben megjelenik erről a tanulmánykötete is.
A Rulikowski temető kápolnái
• A Steinberger római katolikus temetőkápolnát 1908-ban építette Sztarill Ferenc Steinberger Ferenc apátkanonok megrendelésére. A kápolnát az 1905-ben elhunyt kanonok hagyatéki gondnoka, Bundala Mihály kanonok építtette fel, és 1908. október 30-án áldották meg. Az eklektikus, túlsúlyban neoreneszánsz elemeket tartalmazó épületet ma is az eredeti funkciója szerint használják, de már felekezettől függetlenül.
• Alexandru Haşaş 1938-ban építtette elhunyt nejének azt a kápolnát, amelyet temetőkápolnaként használnak az ortodox hívek. A kápolnát Molnár György építészmérnök tervezte neobizánci stílusban, és Pintér István építészmérnök kivitelezte.
• Úgyszintén 1938-ban építtette Traian Valeriu Frenţiu görög katolikus püspök családi sírboltnak azt a kápolnát, amelyet 1989 után ismét használhatnak a görög katolikusok temetőkápolnaként. Tervezője Sallerbeck Antal, építője Papp János volt.
• A városi ravatalozó – amit eredetileg krematóriumnak szántak – 1936-ban épült a városi mérnöki hivatal tervei szerint. Építése idején korszerűnek számító, villamos hűtésű kamrákkal, három ravatalozóhelyiséggel és egy irodával látták el.

Forrás : biharmegye.ro  

Térkép

Szent László király születése

Szent_Laszlo_szobor1
Szent László nagyváradi szobra a római katolikus székesegyház előtt.Forrás : reggeliujsag.ru

1046. június 27-én született Szent László magyar király (ur. 1077-1095), a középkori lovagi eszményt megtestesítő uralkodó, aki 18 éves országlása során kiemelkedőt alkotott a törvényhozás, az egyházszervezés és a hadászat terén is - írja Tarján M. Tamás , a rubicon.hu-n megjelent cikkében.

A következőket írja a szerző :
"László még a Vazultól származó hercegek lengyelországi száműzetése idején született, a későbbi I. Béla király (ur. 1060-1063) és Richeza hercegnő második gyermekeként. Családja csak András (ur. 1046-1060) trónra lépése után két esztendővel, 1048-ban tért haza Magyarországra. László fiatalkora apja és testvére hatalmi harcainak fényében alakult: 1057-ben – Bélával együtt – elismerte Salamon herceg – András fia – öröklési jogát, két évvel később aztán mégis apja pártjára állt a trónviszály során. I. Béla 1063-ban bekövetkező halála után testvérével, Gézával együtt Lengyelországba menekültek, majd II. Boleszláv király (ur. 1058-1079) segítségével visszatértek és megegyeztek a trónt birtokló Salamonnal (ur. 1063-1074). Géza és László a kompromisszum eredményeként dukátust – az ország területének egyharmadát – kapott a fiatal királytól.
Béla fiai az első években számos alkalommal nyújtottak segítséget a királynak a kunok, besenyők és a bizánciak ellen folytatott háborúk során, az 1068-as, Kerlés mellett vívott ütközet nyomán született meg például a legenda László és a kun vitéz párviadaláról. Salamon király azonban később – tanácsadói befolyására – Gézáék ellen fordult, és többször is életükre tört, ami újabb belharcokhoz vezetett. László bátyja mellé állt a trónért vívott küzdelemben, és az 1074-es háború során döntő szerepet vitt a győztes mogyoródi ütközetben. A csata után Salamon elmenekült, és Géza (ur. 1074-1077) hároméves uralma következett, az ő halálát követően pedig az ország főnemesei és VII. Gergely pápa javaslatára 1077-ben Lászlót koronázták Magyarország királyává."
A cikkben olvashatunk Nagyváradddal kapcsolatban a következőket : "A köztiszteletben álló királyt Somogyváron, majd 1113 körül Váradon helyezték végső nyugalomra, sírja utóbb számos csoda színhelye és zarándokhely lett. "
Teljes cikk : rubicon.hu
 

Életszentsége kulcs és válasz

Életszentsége kulcs és válasz 
Csütörtök délután tartották a várad-újvárosi Szent László plébániatemplomnak a búcsús szentmiséjét, amelynek főcelebránsa és szónoka Balla Imre gyímesbükki római katolikus segédlelkész volt. 
Bevezetőjében Balla Imre gyímesbükki segédlelkész azt emelte ki: minden templombúcsú Isten végtelen irgalmáról szól és ugyanakkor a szeretet egyik legkézzelfoghatóbb jele. A megbocsátásé, a bennünket megsebző és rabul ejtő bűneink után járó büntetés elengedéséé. Bár a mai világ ezt nem akarja elfogadni, tudomásul venni, a bűneink ember által nem gyógyíthatóak, csakis Isten segítségével lehetséges, hogy kiszabaduljunk vétkeink kötelékéből.
Teljes cikk : erdon.ro 

2014. június 27., péntek

Nagyváradi Szent László Napok honlapja

Kiemelkedő esemény Nagyváradon a Szent László Napok.Minden szükséges információt olvashata rendezvénysorozat honlapján a 2014.szentlaszlonapok.ro-n és a a facebook.com-n '
Jó szórakozást '

Bírságok az illegális építkezésekért és elhanyagolt homlokzatokért

Bírságok az illegális építkezésekért és elhanyagolt homlokzatokért 
Június 1 és 24 között a helyi Építésfelügyeleti Hatóság rendőrei folytatták az ellenőrzési és büntető sorozatot azoknak a lakástulajdonosoknak a körében, akik építési engedély nélkül építkeztek, vagy módosítottak építményeket, valamint akik elhanyagolják a homlokzatok karbantartását.
Az ellenőrzések nyomán, az 1991-es évi 50-es törvény alapján 30 embert összesen 38.500 lejre bírságoltak, mert a kivitelezett építkezéshez nem kértek építési engedélyt a nagyváradi önkormányzattól. 
 Az a 12 magánszemély és vállalkozó, aki nem tartotta be a Helyi Tanács 837/2012-es rendeletének előírásait, ami biztosítja a homlokzatok megfelelő állapotban tartását, írásos figyelmeztetést kapott.
 A jövőben a helyi rendőrség rendszeresen ellenőrzi a rendeletek betartását.
 (digi24.ro)
Forrás : nagyvarad.ro

Nincs több fakivágás?

IMG_5601-1 
A Képviselőház megszavazott egy olyan törvényt, amely kimondja, hogy a polgármesteri hivatalok csak a megyei Környezetvédelmi Hivatal engedélyével vághatnak ki fákat.
Engedély nélkül csupán a beteg fákat lehet eltávolítani, a többihez előbb a környezetvédelmi szakértőkkel kell konzultálni. Ha ennek nem tesznek eleget, a büntetés 40.000 – 70.000 lej között lesz.
Forrás : oradeamagazin.ro

Lezárják a Roman Ciorogariu utcát

curved-road-on-white1 
Június 30-tól, három héten át a Creangă tér és a Nicolae Iorga utcák közötti részen le lesz zárva a Roman Ciorogariu utca.
A korlátozás oka a melegvízhálózat vezetékeinek cseréje.
Forrás : oradeamagazin.ro

Az eső megint megzavarta a villamosközlekedést

IMG_4689-1 
Amint már a Rogériuszon lakók megszokhatták, egy kiadós eső után a villamosközlekedés mindig leáll.
Így történt szerdán, június 25-én, 14 és 14:40 között is, amikor a villamosok utját egy hatalmas víztömeg zárta el a Stadion közelében.
Ezért a Helyi Közlekedési Vállalat egy potló autóbuszt iktatott be a December 1 park és az Olaszi között, hogy ellensúlyozza a villamosok hiányát.
Forrás : oradeamagazin.ro

Engedjük, hogy Isten szeressen

Engedjük, hogy Isten szeressen 
Szerda este tartották a nagyváradi Szent László menedékház kápolnájának búcsús szentmiséjét, melyet Tóth Attila Levente várad-újvárosi segédlelkész mutatott be, illetve ő prédikált is. 
Szerda este megtelt hívekkel az egyházmegye és a város alapító királyáról elnevezett nagyváradi Szent László-menedékház kápolnája. A búcsús szentmisén megjelent ünneplőket Tóth Attila Levente várad-újvárosi segédlelkész köszöntötte, aki bevezetőjében arra hívta fel a figyelmüket, hogy két céllal gyűltek össze: egyrészt oltalomért jöttek a Jóistenhez, másfelől pedig hogy ünnepeljék Szent Lászlót. Hozzátette: minden mise ugyanakkor egy találkozás is Istennel, embertársainkkal és önmagunkkal.
Forrás : erdon.ro 

Emlékezés egy nyár éjszakára

A fenti, Ady Endre versének címével fémjelzett műsort állított össze a nagyváradi Kiss Stúdió Színház Molnár Judit tanárnő, közíró közreműködésével az I. világháború kitörésének évfordulójára. 
A kedden délután a nagyváradi Kiss Stúdió Színházban megtartott rendezvényen Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos adtak elő válogatást az első világháború témakörében fogant magyar versekből. Az esten Ady Endre, Babits Mihály, Gyónyi Géza és Tóth Árpád költemények hangzottak el, a versek üzenetéről, szimbolikájáról, keletkezéstörténetéről Molnár Judit beszélt, aki érdekes képet festett a száz évvel ezelőtti magyar irodalmi világnak a világháborúhoz való hozzáállásáról is. Elhangzott többek között az, hogy a világháború kitörésének időszakában a magyar irodalmárok zöme osztotta azt az optimista álláspontot, hogy a háború hamar be fog fejeződni, egyedül Ady Endre volt az, aki első perctől fogva pesszimista volt azzal kapcsolatban, hogy a háború rövid időn belül véget ér. És ahogy húzódott el egyre inkább a háború, úgy vált egyre több magyar költő is egyre pesszimistábbá, és születtek meg egyre-másra költőink tollából a békét igenlő, háborúellenes költemények.
Forrás : erdon.ro  

A jó fa jó gyümölcsöt terem

A jó fa jó gyümölcsöt terem 
Szerdán 60 éves érettségi találkozójukat tartották a Nagyváradi Klasszikus Magyar Vegyes Líceum 1954-ben végzett XI. osztályának volt diákjai. A premontrei rend templomába is betértek. 
Harminchatan végeztek 1954-ben a Nagyváradi Klasszikus Magyar Vegyes Líceumban (jelenleg Mihai Eminescu Főgimnázium), köztünk olyanok is, akik még az 1948-ban államosított Premontrei Főgimnáziumban kezdték tanulmányaikat. Az egykori tanárok közül- beleértve a két osztályfőnököt, Závodszky Gusztávot és Zemlényi Zoltánt is- már senki sem él, és sajnos a volt osztálytársak közül is tizenhatan csak az égi hazából szemlélhették a történteket. Délelőtt 10 óra körül tizenketten gyülekeztek a volt alma mater főbejáratánál, többen külföldről érkeztek, hogy sok év elteltével újra, s talán utoljára láthassák szeretett városukat és iskolájukat. Mivel éppen az érettségi vizsgák zajlanak, a díszterembe vagy az osztálytermekbe nem engedték fel őket, ezért néhány perc elteltével átvonultak a közeli premontrei templomba, ahol folytatták, ahogy ilyenkor lenni szokott, a régi emlékek felidézését, vagy éppen az aktuális események megvitatását.
Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát Szent Máté evangéliumából a hegyi beszédi részt olvasta fel, amikor Jézus arról beszélt a tanítványainak, hogy a jó fáról jó gyümölcsöt lehet szedni, a rosszról pedig rosszat. Erre utalva a főtisztelendő kijelentette: akik a Premontrei Főgimnáziumban végeztek, akár az azt követő években is, hogy megszüntették ezt, olyan erényekkel vérteződtek fel, mint egyenesség, korrektség, kitartás, alázatosság, gerincesség és igazságszeretet, melyek sajnos manapság kihalófélben vannak. Hangsúlyozta ugyanakkor: mennyire fontos hogy életünk folyamán megőrizzük lelki egyensúlyunkat, útravalóul pedig Szent XXIII. János pápa jó tanácsaira hívta fel a figyelmet.
Teljes cikk : erdon.ro 

2014. június 25., szerda

Történet a honvágyról : Kerekesszékben ismét Váradon

  
Illusztráció.Forrás : retroradio.hu

Megható igaz történetet hallottam a honvágyról a napokban:Az egyik nagyváradi zsidó család több évtizede kivándorolt Izraelbe.A család egyik hölgy tagja megbetegedett és kerekesszékbe került.Mint mozgássérült nem tudott menni segítség nélkül.Szinte egész nap a számítógépe előtt ült és chattelt több váradi ismerősével.Nem tudta elfelejteni Nagyváradot.Nagyon erős honvágyat érzett,mely nem hagyta nyugodni.Elhatározta ha törik,ha szakad hazajön.Nem kapott segítséget a családjától,mert kevesen maradtak mellette.Talált egy repülőjáratot,mely segítségével feltudott szállni a repülőgépre. Nagy öröme volt amikor leszállt a nagyváradi repülőtérre.A nagyváradi ismerősei nem hittek a szemüknek amikor meglátták az ajtajuk előtt.Többen nem tudták,hogy kerekesszékben él.Segítettek neki abban,hogy nagyon sok helyre eljusson.Megnézte a zsinagógát,azt a házat ahol született és azt az iskolát ahol tanult.Kerekesszékben bejárta a központot és a környékét.Meglátogatta az ismerősöket és szinte reményt adott a betegeknek.A szeretete Nagyvárad iránt nem ismert határt. Elérkezett az indulás ideje.Mindenkitől elbúcsúzott és könnyes szemekkel búcsút intett Nagyváradnak. Hazaérkezése után tovább ápolta a kapcsolatokat a nagyváradi ismerőseivel.Azt mondta az ismerőseinek hogy nyugodtan hal meg,mert ismét látta Váradot.Óhaja teljesült ,mert a volt nagyváradi kerekesszékes hölgyet eltemették valahol Izraelben ...

Sok váradi akiket a sors messze elvitt Nagyváradtól éreznek honvágyat.Elbeszélésük szerint a honvágy nagyon erős érzés és nehezen tudnak megbirkózni vele.A fenti igaz történet is ezt bizonyítja ...

Kártyás bérlet nyugdíjasoknak

otl
Június elsejétől a nyugdíjasok bármelyik jegyárusítónál ingyenesen meghosszabbíthatják az ingyenes bérleteiket.
Akiknek nincs még kártyás bérletük, azok június 30-ig a következő helyeken szerezhetik be:
- Idősek Rogériuszi Többfunkciós Központja – hétfőtől péntekig 08:30 – 16:00 között
- A Duliu Zamfirescu utcán lévő Idősek Többfunkciós Központja – hétfőtől péntekig 08:30 – 16:00 között
- Auchan – naponta 12:00 – 20:00 között
-Nufărul autóbuszpályaudvar – hétfőtől péntekig 05:00 – 21:00 között, valamint szombaton és vasárnap 06:00 – 20:00 között.
E dátum után az ellenőrök elveszik a nyugdíjasok régi bérleteit, hogy újjakat lehessen készíteni. A kártya kiadásához a személyi igazolvány és a nyugdíjas kupon másolatai szükségesek.
Forrás : oradeamagazin.ro

Emlékezetes zongoraest és Haydn-bemutató

Április elején újra megajándékozta a váradi közönséget játékával a fiatal zongoraművész, DEMÉNY BALÁZS. Ezúttal is a Partiumi Keresztény Egyetemen lépett fel. A filharmóniában Haydn Requiemjének premierjén tapsolhatott a hallgatóság.
Zongoratanulmányait szülővárosában, Kolozsváron kezdte, majd a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában és Gimnáziumban Eckhardt Gábor tanítványa. 2009-től Kemenes András zongoraosztályában a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója, 2011 októberétől Erasmus ösztöndíjjal a berlini Hochschule für Musik hallgatója, azt követően a berlini Universität der Künste zongora mesterszakán Pascal Devoyon növendéke. Jelenleg a budapesti és berlini egyetemek zongora mesterszakát végzi.

A Bihar megyei Prefektúra perben a Nagyváradi Városházával

 A Bihar megyei Prefektúra perben a Nagyváradi Városházával
Jogi háború folyik a prefektúra és a Városháza között a sárga jelzésű parkolók miatt. A kormány képviselői beperelték a helyi önkormányzatot, az okiratot Cristian Bitea alprefektus írta alá.
A Prefektúra törvénytelennek minősíti a Polgármesteri Hivatal azon rendelkezését, mely szerint a városban 700 parkolóhelyet két órás tartózkodásra jogosító parkolóvá alakított. 
 „A kérelmet a múlt héten nyújtották be, legtöbb 60 napon belül kihirdetik a tárgyalás idejét”, erősítette meg Cristian Monenci, a Bihar megyei Törvényszék szóvivője.
 (digi24.ro)
Forrás : nagyvarad.ro

Könyv egy elfeledett győzelemről

Vasárnap este szépszámú közönség jelenlétében mutatták be Cey-Bert Róbert Gyula író legújabb könyvét, A pozsonyi csata  – Hadiparancs: „Irtsátok ki a magyarokat” című kötetet, a nagyváradi Góbé csárdában. Az egybegyűlteket és a szerzőt Pápay Zoltán köszöntötte, majd Püski István, a kötet kiadója vezette fel a bemutatót. Mint elhangzott, a kisebb megszakításokkal 1939 óta működő kiadónak célja, hogy olyan könyveket publikáljon, amelyek „a magyarság lelkét emelik”. Ezen alapelvek mentén jelentették meg már Cey-Bert Róbert Gyula számos írását, köztük a vasárnap bemutatott könyvet is, amely egy történelmi trilógia második részét képezi. A trilógia első kötete Attiláról szólt, és mint a kiadó elmondta, az utolsó kötet Koppánnyal foglalkozik majd.
konyv 1
Cey-Bert Róbert Gyula egy székelyföldi körútról érkezett a váradi eseményre. Legújabb könyvét előzőleg Erdély számos egyéb pontján, Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Székelyudvarhelyen és Csíksomlyón is bemutatták. Váradi prezentációja keretében mesélt a 907. évben július 4-én és 5-én lezajlott pozsonyi csatáról, amelyben Árpád seregei legyőzték a magyarság elpusztítására küldött, többszörös túlerőben levő keresztes hadsereget. A szerző ugyanakkor beszélt a csata egyházpolitikai előzményeiről is, valamint azokról az okokról, amelyek miatt a hatalmas győzelem nem szerepel a korabeli magyar krónikákban, és amelyek miatt a mai köztudatban sem él.
Forrás : reggeliujsag.ro

Térkép

Öngyilkosnak hitték a festőt

Humoros jelenetnek lehettek tanúi tegnap reggel a nagyváradi Garasos hídon sétálók. Kevéssel 9 óra előtt ugyanis jelentős hatósági erők – négy rendőr és három mentőautó – rohamozták meg a karcsú gyalogoshidat, és berángatták a fémkorlát festésén dolgozó közalkalmazottat.
ongyilkosnak
Mint kiderült, az egyik Körös-parti horgász távolról meglátta a korlát külső oldalán egyensúlyozó munkást (aki nem könnyen észrevehető módon ugyan, de egy hevederrel be volt biztosítva), és azt gondolta, hogy öngyilkosság elkövetésére készül, ezért azonnal tárcsázta a 112-es segélyhívó számot. A rendőrök így abban a tudatban érkeztek a helyszínre, hogy az illető le akar ugrani.  A helyzet végül tisztázódott, az incidens azonban jó ideig hátráltatta a munkát.
Megjegyzendő hogy a Garasos híd fém részeinek festésén lassan egy hete folyamatosan dolgozik három-négy ember, a környező éttermek, üzletek alkalmazottai pedig, akik gyakran arra járnak, az esemény óta gyakran odakiabálják a munkásoknak: „Nehogy leugorjanak!”
Forrás : reggeliujsag.ro

Térkép

Megoldatlan a guberáló bandák problémája

Felháborodott olvasók figyelmeztettek bennünket a minap ismét arra az örökzöld váradi problémára, hogy minden szombaton agresszív sereg lepi el a villamosokat és az állomás mellett levő villamosmegállót.
Megoldatlan 2 
A környékbeli falvak cigánytelepeiről vonaton érkezők csapatostól lepik el a villamosokat, kora reggel érkeznek, szétszélednek a városban, majd délután három és négy óra között összegyűlnek az állomással szemközti üzletsor előtt, s onnan indulnak vissza falujukba. Ez a menetrendszerű program persze nem múlik el nyomtalanul. Mint olvasóink jelezték, az üzletsor előtt levő zöldövezetet hiába kerítette el az önkormányzat pár éve, a guberálók pár helyen elbontották a kerítéseket, hogy a fűre tudjanak telepedni, s szemetes batyuikkal felfegyverkezve igazi karaván-hangulatot varázsolnak minden szombat délután az állomás környékére. A legnagyobb gond velük azonban az, meséli régi olvasónk, Cs. Eszter, hogy szemtelenkednek a járókelőkkel, belekötnek a villamosra várókba, nem beszélve arról, hogy sokan közülük a zöldövezetben válogatják szét guberálásuk zsákmányát és hatalmas koszt hagynak maguk után. Az meg a nyári melegben különösen kellemetlen, hogy a karaván tagjai fényes nappal ott végzik a dolgukat a villamosmegálló mellett, ahol ettől egyre elviselhetetlenebb bűz terjeng. „Félelmetesek ezek az emberek. Nem ítélek én el senkit azért, mert szegény, de nem lehet ezt így folytatni. A villamoson is csapatokban utaznak, belekötnek az utasokba, jegyük természetesen nincs, mégsem mer rájuk szólni senki”– vélekedett olvasónk.
Tegnapi terepszemlénken, hétfő lévén, nem találtuk ott a szombati bandát, azonban a nyomukat nemcsak látni, de bizony érezni is lehetett. A környék boltjainak, bódéinak árusai elmondták, valóságos lidércnyomás minden szombat délután a guberáló csapatok miatt. Teleszemetelik az üzletek előtti részt, csapatostul zúdulnak be a boltokba, ahol sajnos nemcsak vásárolnak, de legtöbbször lopnak is. Az állomás környékén takarító utcaseprők elmondták, minden szombat estére döbbenetes mocskot hagynak a kukázók maguk után.
Megoldatlan 1
Azt viszont egyetlen panaszos sem érti, hogyan lehetséges, hogy a rend őrei, habár ismétlődő jelenségről van szó, egész egyszerűen nem vesznek erről tudomást, nyomuk sincs olyankor, amikor sokszor hatvan, hetven „vándorguberálós” lepi el az állomás zöldövezeteit – tette fel a kérdsét az egyik közeli üzlet alkalmazottja, hozzátéve, hogy akkor, amikor egy senkinek sem ártó öregasszony árulta virágait az aluljáró mellett, azonnal ott termett két helyi rendőr, s bátran elzavarták onnan a nénit.
A nagyváradi önkormányzat által fenntartott helyi rendőrség tegnapi megkeresésünkre csak annyit üzent a városháza sajtóosztályán keresztül, hogy ők eddig nem találtak ott egyetlen rendbontó guberálót sem, ezért nem intézkedtek a felsorolt problémák kapcsán.
Forrás : reggeliujsag.ro

Kerékpártúra Biharkeresztesig

Kerékpártúra Biharkeresztesig 
Az eső ellenére mintegy harmincan vettek részt tegnap a nagyváradi Szent László Napok előrendezvényeként meghirdetett biciklis zarándoklaton, melynek végállomása Biharkeresztes volt. A tizenegy évestől a hetvenévesig minden korosztály képviselte magát; volt, aki csak az országhatárig tekert, de olyan is, aki csak ott csatlakozott. 
Reggel a római katolikus püspöki palota kertjében, a Szent László-szobor előtt gyülekeztek a résztvevők, akik egy-egy Szent László-napi pólót kaptak ajándékba a szervezőktől. A csoportkép elkészítése, és egy gyors eligazítás után lódultak neki a biciklizők. Zarándoklatukkal nemcsak a Szent László Napokat népszerűsítették, hanem a kerékpárutak szükségességére, valamint a környezettudatosságra is felhívták a figyelmet. A határ átlépése után Ártándon pihenőt tartottak, ahol Semlyéniné Mizák Ágota és Orosz Béla református lelkész köszöntötte a őket.
kerek2
Erősödő kapcsolatok
Biharkeresztesre érkezve személyesen Barabás Ferenc polgármester, valamint az önkormányzat képviselői fogadták a kerékpárosokat a Hősök terén található Szent László-szobornál. A koszorúk elhelyezése után a kultúrotthonban szavalattal és szeretetvendégséggel kedveskedtek a nagyváradiaknak. Barabás Ferenc elmondta: Biharkeresztest nemcsak a kerékpárút köti össze Váraddal, a település lakói mind a mai napig a történelmi Bihar központjaként tekintenek a városra. A polgármester szerint erősödnek a kapcsolatok a határ mentén élők között. Ezt igazolja az összetartozás jegyében megszervezett mostani kerékpártúra, de a honosítási eskük során is ezt lehet tapasztalni. Barabás Ferenc tájékoztatta a szervezőket: sokan készülnek Biharkeresztesről és a térségből a Szent László Napokra; örömöt jelent számukra, hogy a települést is bevonták a programokba.
kerek3
A Szent László Napok szervezői közül Zatykó Gyula és Nagy József Barna köszönte meg a szívélyes fogadtatást a biharkeresztesieknek. Programfüzeteket, szórólapokat nyújtottak át a jelenlévőknek ezzel is jelezve: a Szent László Napok nemcsak a nagyváradiak, hanem az térség lakóinak közös ünnepe, mely élő kapcsolatot teremt a határ két oldalán élő magyar és magyar közt.
A Szent Lászlótól Szent Lászlóig mottóval megrendezett kerékpártúrán a székelyhídi születésű Juhos Gábor maratonfutó is részt vett, aki futva tette meg a 40 kilométeres távot.
A Szent László Napok sajtószolgálata

Forrás : erdon.ro

Útvonal
 

Kezdődnek a Szent László Napok

Kezdődnek a Szent László Napok 
Kiállítás, koszorúzás, régi- és népzenei koncert: többek között ezek szerepelnek a nagyváradi Szent László Napok első napjának a kínálatában. 
Teljes cikk : erdon.ro

Folytatódhat a múzeumfelújítás

Folytatódhat a múzeumfelújítás 
A Bihar Megyei Tanács meghosszabbította a Körösvidéki Múzeum új székhelyének felújítási munkálataira vonatkozó kivitelezési szerződést.
A Bihar Megyei Tanács 2009-ben kötött 58.860.087 lej összértékű kivitelezési szerződést a Körösvidéki Múzeum új székhelyének kialakítására a váradi Selina céggel. 2010-ig a felújítási munkálatok 81 százaléka elkészült, azt követően azonban mostanáig állt a munka. A tegnap a tanácsban megszavazott határozat értelmében a tanács erre az évre 6.022.010 lejt irányzott elő a felújítás folytatására, és tizenkét hónapot biztosít a kivitelező Selina cégnek, hogy befejezze a munkát, ezért ezzel a határozattal meghosszabbítják a kivitelezési időszakot is. A napirendi pont vitáján Kiss Sándor a megyei tanács alelnöke, a jogi bizottság elnöke jelezte, hogy a szerződéshosszabbítás jogszerű, viszont a Selina részéről még nem érkezett semmiféle kérés arra vonatkozóan, hogy folytatnák a felújítást. Ionel Avrigeanu a megyei tanács demokrata-liberális frakciójának a vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a Selina csődeljárás alatt áll, tehát a megyei tanácsnak a felszámoló biztossal kellene kapcsolatba lépnie. A politikus arra is kíváncsi volt, hogy ki a hibás amiatt hogy 2010 és 2014 között gyakorlatilag nem létezett szerződés a megyei tanács és a kivitelező között, hiszen ha lett volna, akkor most a megyei tanács nem kellene döntsön egy szerződéskiegészítésről. Cornel Popa a megyei tanács elnöke erre reagálva elmondta, hogy azért kell ezt a szerződéskiegészítést a megyei tanácsban megszavazni, hogy mindenki vállalja a felelősséget ezért a projektért. Mihaela Rosan a megyei tanács jogi osztályának képviselője Avrigeanunak válaszolva kifejtette, hogy a szerződés a mai napig érvényben van, csak a kivitelezési időszakot kell meghosszabbítani. Végezetül a határozattervezetet hét tartózkodás mellett szavazta meg a tanács. Ugyancsak a tegnapi megyei tanácsülésen fogadták el azt a határozattervezetet is, melynek értelmében a Bihar Megyei Tanács átveszi a Körösvidéki Múzeumtól a Hévjó (Haieu) településen lévő falumúzeum 11.065 négyzetméternyi területét.
Forrás : erdon.ro 

2014. június 24., kedd

Problémás épület

IMG_5630-1 
2013-ban, a Nagyváradi Városháza engedélyt adott, hogy a Sovata utca 3. szám alatt (az Episcop Roman Ciorogariu ortodox iskola mellett), egy 12 lakásos épületet húzzanak fel.
Az ellenőrzések után kiderült, hogy a tulajdonos az eredeti tervvel ellentétben 25 lakást létesített az épületben.
A tulajdonosra ezért a maximális 10.000 lejes büntetést szabták ki, mivel az épületet már nem lehet a tervben szereplő változatra alakítani.
Ezért, azok akik szeretnének lakást vásárolni ebben az épületben vigyázzanak, mert ez nem lett átvéve, vagyis nem írható be a telekkönyvbe, tehát bármiféle adás-vételi szerződés semmis.
Forrás : oradeamagazin.ro


Sétálóutca lesz-e a Vasile Alecsandri

 Sétálóutca lesz-e a Vasile Alecsandri
Június 20-án a nagyváradi önkormányzat főépítészi hivatalának meghívására a Zöldfa (Vasile Alecsandri) utca lakói, valamint az ott működő kereskedelmi egységek tulajdonosai informális találkozón vettek részt, amelyen bemutatásra kerültek a környékre vonatkozó tervezett módosítások a Szent László tér rehabilitációja során.

A találkozó középpontjában az a projekt állt, melynek során hőegységeket telepítenek az ingatlanhoz, egyben új vízelosztó csővezetéket helyeznek el, amivel növelik a víz nyomását és azzal a hőkomfortot a környék lakásaiban. 
 A találkozón ismertették azt is, hogy a Zöldfa utca sétálóutcává alakítása milyen előnyökkel járhat és kitértek a homlokzatok rehabilitációs munkálatainak összehangolására az ott lévő létesítmények és helyiségek tulajdonosaival. 
 A találkozón részt vett Mircea Mălan alpolgármester, Adriana Lipoveanu főépítész és az önkormányzat más képviselői. Az alpolgármester kifejtette, hogy előnyös volna a Szent László tér felújításával párhuzamosan végezni a Zöldfa utca rehabilitációját is, amelyek hatékonyságához egy köz-és magánszféra partnerséget ajánlott fel. E partnerségben az önkormányzat végezné a rehabilitáció műszaki tervének megvalósítását, az engedélyek beszerzését, lehetőséget adna a teraszok kiterjesztésére, mint azoknak akik jelenleg a Republicii sétányon működnek és három éves adómentességét biztosítana a közterület használatáért. Mindezekért a vállalkozásoknak az épület homlokzatának teljes rehabilitációjára kell ígéretet tenniük. 
(oradea.ro)
Forrás : nagyvarad.ro

Felújításra kerül a Ferdinánd híd

Felújításra kerül a Ferdinánd híd
Nagyvárad legforgalmasabb hídja, a Ferdinánd híd, szakértők szerint sürgős rehabilitációra szorul, hiszen több mint félévszázada épült és azóta nem végeztek rajta nagyobb korszerűsítési munkát.
 Az eredeti terv szerint a Szent László tér felújításával egyszerre korszerűsítették volna, de az önkormányzat – a híd tartószerkezetének leromlott állapotára való tekintettel - úgy döntött, hogy még ezen a nyáron elkezdik a felújítását.
 Ahhoz, hogy a város építészeti stílusába beilleszkedjen, a Ferdinánd híd korlátait kőből készítik, amit a város címere fog ékesíteni, az erkélyek speciális vaselemekből épülnek majd és díszvilágítást kapnak, ami összhangban lesz a történelmi városrész építkezési stílusával. 
 A beruházás 1,2 millió euróba kerül és három hónapig tart, amelynek során a hidat lezárják a forgalom elől.
 (digi24.ro)
Forrás : nagyvarad.ro
 
 

Nemes ügyekért fognak úszni

Nemes ügyekért fognak úszni 
Szombaton jótékonysági úszóversenyeket szervez a Nagyváradi Közösségért Alapítvány a Ioan Alexandrescu olimpiai uszodában, SWIMATHON 2014 címmel. Egyéni és csapatversenyek is lesznek. 
A részletekről az alapítvány vezetői tájékoztatták június 23-án, hétfőn a sajtó képviselőit a székhelyükön. Ioana Şandor ügyvezető igazgató kiemelte: tevékenységeikkel bátorítani szeretnék az önkéntességet, a civil kezdeményezéseket, a nagyvonalúságot és a szolidaritást. Az országos lefedettségű Közösségért Alapítvány Mozgalom először 2009-ben szervezte meg Kolozsváron a SWITMATHON elnevezésű jótékonysági úszóversenyt annak érdekében, hogy a résztvevő fizikai személyek, kezdeményezőcsoportok és kereskedelmi társaságok jóvoltából pénzt gyűjtsenek különféle nemes célokra. Az elmúlt években aztán Bukarestben, Jászvásáron, Marosvásárhelyen, Bákóban és Ploieşti-en is voltak hasonló események, ennek köszönhetően tavaly Váradon 26.162,10 lej értékben tudtak finanszírozni 11 projektet.
Teljes cikk : erdon.ro 

Jakobovits Miklós nagyváradi festőművész alkotásai

Jakobovits Miklós festőművész egyik kimagasló egyénisége volt a nagyváradi művészetnek.Ezt írja a Wikipédia : "Jakobovits Miklós (Kolozsvár, 1936. augusztus 9.Nagyvárad, 2012. december 16.) Munkácsy Mihály-díjas romániai magyar festőművész, muzeológus, művészeti író. Jakobovits Márta kerámiaszobrász férje. A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti tagozatának tagja (2004).". Tovább : hu.wikipedia.org. Nézzen meg néhány Jakobovits alkotást '

  A marosvásárhelyi Képzőművészeti Középiskolában érettségizett (1954), majd a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán mint Kádár Tibor és Miklóssy Gábor tanítványa szerzett diplomát (1959). A nagyváradi Állami Színház magyar tagozatának díszlettervezőjeként működöttás haláláig Nagyváradon élt - írja a Wikipédia.Fotó : Zintz Maria - Jakobovits Miklós könyv.

Jakobovits Miklós 2012-ben végleg letette az ecsetet ... Forrás : Maria Zintz Jakobovits Miklós könyv
Fotóalbum : facebook.com