Látogassa meg Nagyváradot a Google Street Viewen '

Látogasson Nagyváradra a Google Street Viewen ' Kezdje a Borsi úton. Kattintson a linkre a instantstreetview.com-ra '

2017. március 26., vasárnap

Csíky Ibolya videókon

Gyászol a Szigligeti Színház 
Forrás : reggeliujsag.ro

 Csíky Ibolya színművésztől sokan elbúcsúztak március 25-én a Rulikowski temetőben.Megható volt a búcsú.Neve és szerepei a Szigligeti Színház archívumába szerepel.A nagyváradiak nagyon szerették Csíky Ibolyát. Temetésén sokan voltak,mert búcsúzni akartak,attól aki évtizedekig szórakoztatta a váradiakat.Megható volt Hajdu Géza beszéde. Csíky Ibolya teste az enyészeté lesz,de az életműve megmarad. Több mint száz szerepben mutatta meg a kivételes tehetségét.A technika csodája, a videó segítségével itt marad velünk.
Elkészült Csíky Ibolya képzeletbeli diadalkapuja

Elkészült Csíky Ibolya képzeletbeli diadalkapuja 
 „Egyszerű, bájos, vonzó egyénisége, lelkéből áradó melegsége mindannyiunkat megbabonázott.” A család, a rokonok, valamint barátok, kollégák, Várad kulturális életének hívei kísérték utolsó útjára a 72. életévében elhunyt Csíky Ibolya színművésznőt." -  írja Pap István a Bihari Naplóban.Teljes cikk : 


"Ragyogóan napos, kellemes, és mégis nagyon szomorú napként vonul be Nagyvárad kultúrtörténeti annaleseibe a 2017. március 25-iki dátum, ekkor vettek ugyanis végső búcsút a város és az erdélyi magyar színjátszás elmúlt fél évszázadának egyik legnagyobb alakjától, Csíky Ibolyától. A színművésznő koporsóját szombaton délelőtt tíz órakor ravatalozták fel a színház előcsarnokában, ahol a tisztelők, barátok virágokkal, koszorúkkal rótták le kegyeletüket a színésznő emléke előtt. A helyszínen mélyen átérezte mindenki, mekkora veszteség érte a családot, a pályatársakat és a színházkedvelő közönséget, különösen akkor, amikor a Szigligeti Színház nevében Hajdu Géza felolvasta az elhunyt pályatárs búcsúztatására írt szöveget, és amikor a kegyeleti főhajtás végén felvételről elhangzott egy rövid Csukás István írás Csíky Ibolya tolmácsolásában, ezt követően pedig videófelvételről felcsendült egy sláger, mely Csíky Ibolya fiatal- és időskori alakját idézte meg.

Diadalkapu
A temetési szertartás déli tizenkét órakor kezdődött a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Itt Fodor József vikárius Csíky Ibolya emberi és művészi nagyságát méltatva többek között elmondta: „Isten adta tehetségéből állandóan osztott több mint negyven éven át a nagyváradi közönségének, s ez a drága kincsosztás, melyet művészetével mindenkinek adott, ez megmarad. Emléke áldott lesz azoknak szívében, akik emlékeznek rá.” A továbbiakban Fodor József az ember életét és megvalósításait ahhoz hasonlította, ahogy a római császárok egy-egy hőstettük emlékére diadalkaput építtettek, és azokat e diadal jeleneteivel díszítették. Csíky Ibolya életútját és annak megvalósításait is egy effajta képzeletbeli diadalkapu-építéséhez és feldíszítéséhez hasonlítva fogalmazta meg a közvetkezőket: „Lelkünkben felsejlenek a sok-sok kedves élmények, emlékek, színházi előadások sorozata, amelyek hozzá kötődnek. Milyen figyelmes volt, segítőkész, megértő és jólelkű társaival, kollégáival, embertestvéreivel szemben. Ez a sok-sok élmény, emlék mind egy-egy fényes diadalmas jelenet, amelyeknek ott a helye ezen a képzeletbeli diadalkapun. (…) Maradtak még üres felületek, de ezeket nekünk kell most már tovább építenünk”.

A pályatársak búcsúja
A gyászbeszéd után Hajdu Géza olvasta fel ismét a Szigligeti Színház búcsúztatóját. Ebből idézünk részleteket. „Nemcsak Nagyvárad, de az erdélyi magyar színjátszás kimagasló egyéniségétől búcsúzunk. Sok tollforgató színházunk nagyasszonyának titulálta, amit ő egyáltalán nem szeretett. Sokkal szerényebb volt emberként, mintsem, hogy ilyen címet elviseljen. Inkább Thália és a színházba járó közönség szolgájának érezhette magát, az erdélyi magyar színjátszás, a magyar kultúra napszámosának. Ezért is övezte határtalan szeretet a közönség részéről is. Csíky Ibolya színművészt egyszerűen nem lehetett nem szeretni. Így volt ez a mindennapi életben, és így volt ez a színpadon. Egyszerű, bájos, vonzó egyénisége, lelkéből áradó melegsége mindannyiunkat megbabonázott. Az örök nő, az örök Éva megtestesítője. Nem csoda, hogy rajongtak körülötte és érte a férfiak, hogy a nők úgy érezhették, ilyennek kell lenniük nekik is, ilyen egyszerűnek, bájosnak, ilyen ártatlannak, ilyen hűségesnek. (…)”

Teljes élet
A továbbiakban Hajdu Géza felidézte, hogy a küzdelmes kolozsvári gyermekkor, majd a színművészeti tanulmányok befejezése után Csíky Ibolyát „Kolozsvár kivételével mind az öt magyar színház hívta, de ő nagy szerencsénkre 1969 őszén Nagyváradot választotta, és itt szinte élete utolsó pillanatáig színpadon volt. Több mint százötven szerepet játszott. Zsenialitása, sokoldalúsága előtt nem volt semmi műfaji akadály. Lírai szerepek mellett megformált sok drámai, súlyosan tragikus alakot, példátlan humorával nevettetett a vígjátékokban és nagyszerűen énekelt zenés előadásokban. Búgó meleg hangja hamar meghódította a bukaresti televízió magyar adásának nézőit, országos hírnévre tett szert, mert a televízió oda is eljutott, ahova a színház nem, pedig annak idején jócskán jártuk az országot hidegben, melegben egyaránt. (…) Irigylésre méltóan nyitott és kíváncsi volt az újra, a fiatalokra, meghökkentett minket szellemi frissességével mint Operett anyuska az Ibusárban, Iszákos mama Az esetben, Klumpetné a Mauzóleumban, és mint az örök reménykedő Didi, állandóan Godotra várva. Hogy csinálta? Mit tudom én, válaszolná rejtélyesen somolyogva Máli néniként, és elindulva valamerre a nézőtéren át. Így láttuk őt utolsó szerepében, melyet február 28-án játszott utoljára, akkor már betegen. Minden fájdalmunk ellenére úgy érzem, Csíky Ibolya teljes életet hagy maga után. Számos nívó- és közönségdíj mellett megkapta a Szentgyörgyi István Díjat, az EMKE legnagyobb erdélyi elismerését, a Poór Lili Díjat, a nagyváradi színjátszás kétszáz éves évfordulója ünnepén a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszttel jutalmazta. Mégis a legnagyobb díj számára a közönség szeretete és rajongása volt, s mellette a kollégák szeretete és megbecsülése. Nem is értette, hogyha őt ennyire szeretik, akkor miért nem gyógyul meg? Nagyon szerették a rendezők is: Szabó József Ódzsa, Farkas István, Szombati Gille Ottó, Horváth Z. Gergely, Seregi Zoltán, Parászka Miklós, Szabó K. István, akik a legtöbbet dolgoztak vele. Úgy látszik, a legjobban mégis a legfőbb rendező szerette, aki most magához szólította, hogy az égi társulatban játsszon. Ha siet, még utoléri Varga Vilmost és Ács Tibit, akik nemrég írták alá az ottani szerződésüket. (…) Ibike csillag volt közöttünk. Talán jobban meg kellett volna becsülnünk, különösen a díjakat osztogatóknak. Igen szűkmarkúan bántak eme kiváló művésszel. Ő akkor is a mi Ibink volt, aki nem csak a színházért, hanem szerető családjáért is élt (…) Hisszük, hogy van egy csillag fönt, amely nem rideg, hanem meleg fénnyel ragyog ránk, míg élünk, míg emlékezünk.”

A nézők búcsúja
Ezt követően egy váradi színházbarát, Kemenes Eli olvasta fel búcsúztató szövegét. Elhangzott többek között: „Szerény voltál, túl szerény ahhoz képest, hogy mennyi mindent kaptunk tőled a színpadon, és azon kívül. Téged a szeretetből gyúrt a Mindenható, és ez a szeretet lehetett a titkod. Szeretted az embereket, a színházat, a szerepeidet, és persze a családodat. Olyan művész vagy, aki szívet szaggat és megnevettet. A legkisebb szerepben is sorsokat mutattál meg, és a sorsok már csak ilyenek: szomorúak és nevettetőek egyszerre. (…) Hálásak vagyunk, hogy noha hívtak, sohasem mentél el Váradról. Velünk maradtál, a te közönségeddel, akit szerettél, és aki szeretett. Most talán azt játszod, hogy elmentél, de a művészet nem hal meg, te is itt vagy a város lélegzetében, a színház deszkáiban és falaiban, bennem, bennünk, akik nagyon-nagyon szerettünk.” A beszédek elhangzása után a család, a pályatársak és a tisztelők népes tábora kísérte végső nyughelyére Csíky Ibolya, városunk, Erdély kimagasló színművészének porhüvelyét."
Forrás : erdon.ro

2017. március 24., péntek

Élni akart volna a gyilkos – de lezuhant

Helyszínelés annál a nagyváradi tömbháznál, ahol életét vesztette a gyilkos Helyszínelés annál a nagyváradi tömbháznál, ahol életét vesztette a gyilkos

"Újabb részleteket tudtunk meg a kettős tragédiáról – amelynek ügye még most sem zárult le, akkor sem, ha az ügy főszereplői már halottak. Mint értesültünk, a gyilkos semmiképp nem akart öngyilkos lenni, menekült éppen, amikor a negyedikről a mélybe zuhant." - írja Szeghalmi Örs a Bihari Naplóban.Teljes cikk : 


"Folytatódik a nagyváradi gyilkossági üggyel kapcsolatos részletek felderítése, és magát felfedni nem akaró, ám mérvadó hatósági forrásból több részletet tudtunk meg. Mint ismeretes, március 15-én Adrian Hladii agyonlőtte barátnőjét, és megsebesített egy férfit, majd amikor pár nappal később a rendőrség rajtaütött az elkövetőn, az kiugrott a negyedik emeleti lakásának ablakából, és meghalt. Úgy tűnik, nem a gyilkosság áldozatául esett Dalia Duca új barátja volt viszont az a férfi, akire először tüzet nyitott Adrian Hladii. Az látszik most valószínűbbnek, hogy Duca baráti köréhez tartozott, és a nő arra kérte, egyfajta testőrként vigyázzon rá, mert Hladii, akivel már szakított, fenyegeti és zaklatja. Ezért volt a nővel a „testőre” is március 15-én, amikor ketten kiléptek a nő lakásából. Hladii már ott körözött az autójával ekkor, és amikor volt barátnője a férfivel együtt megjelent, és autóba ültek volna, Hladii odament, és Dalia barátjaként mutatkozott be. Amikor a nő jelezte, hogy már nincsenek kapcsolatban, vita bontakozott ki, Hladii pisztolyt vett elő, és a férfire lőtt (aki – mint ismeretes – elszaladt, mindössze egyszer találták el őt a lövések, túlélte).

Trükközni próbált
Ezt követően tuszkolta a nőt saját autójába a támadó. Az még kérdéses, mikor végzett vele, de most az tűnik valószínűbbnek, hogy már elrablása után nem sokkal. A nőt a hátsó ülésre kényszerítette, és most úgy tudni, az Adi Grasunak is nevezett, erős testalkatú gyilkos rátérdelt a hátul fekvő nőre, így fogva le őt, és ez követően lőtte fejbe kétszer. Az autóval ezt követően a városi víztisztító mögé hajtott, ahol a dombos, köves terepen körülbelül 500 métert még ment a járművel, majd a holttesttel együtt hátrahagyta.
Kérdés volt mostanáig, hogy lehet, hogy a menekülő tettes vérnyomokat hagyott maga után a köveken, majd gyalog átment a Körösön, a túloldalon is vezetnek még a vérnyomok, aztán hirtelen eltűnnek. Nos, a nyomozás állása szerint Hladii vélhetően a saját pisztolyával véletlenül meglőtte a kezét. Nem ütötte át a golyó, hanem súrolta, ám így is olyan módon, hogy a vérzést nem tudta elállítani. Így menekült aztán. A nyomok pedig azért tűnnek el, mert valószínűleg odébb valaki felvette autóval, és elvitte. Egy lakásban bújt meg, mindaddig, amíg azt a – tévesnek bizonyult – információt nem kapta, hogy immár hazamehet a saját lakásába. A jelek szerint tehát cinkosai is voltak, így a nyomozás ebbe az irányba halad most.
Az viszont a rendőrség számára már irreleváns, hogy pontosan hogyan sebesítette meg magát, mivel a gyilkossági ügy kapcsán bebizonyosodott, hogy ő volt a tettes, és az elkövető halálával az ügy ezen részét lezárták.

Menekült, lezuhant
A rajtaütés kapcsán újdonság, hogy amikor a rendőrség először megjelent, úgymond „rutinellenőrzésre” Hladiiék Lotus Centerrel szemben lévő lakásánál, és ezt követően a tettes azt hitte, hogy ott már többé nem keresik, ezért hazament, a hatóságok pontosan tudták, mikor érkezett, és folyamatosan egyeztettek arról, mikor indítsák az akciót az elfogására. Amikor végül behatoltak a lakásba, nem törték be az ajtót, hanem a feleség segítségével jutottak be. Az akció egyik fő felelőse így folytatta: „Amikor Hladii hallotta, hogy mozgás van odabent a lakásban, azonnal menekülésre gondolt. Az embereink már csak egy óriási üvöltést hallottak, ekkor zuhant le a negyedikről a férfi. Egyértelmű, hogy nem öngyilkos lett, és nem akarta levetni magát onnan, hanem kimászott az ablakon, és azt tervezte, hogy az alatta lévő ablakon pedig átugrik az alsó lakrészbe. Ez azonban csak a filmeken ilyen egyszerű, neki kivitelezhetetlen volt, és túlsúlyos lévén még nehezebb. Ráadásul nem is tudott rendesen kapaszkodni a párkányba, hiszen egyik keze sérült volt. Így végül lecsúszott onnan a keze, és a férfi a mélybe zuhant.” Esés közben megváltozott a testhelyzete, így végül nem lábbal előre csapódott a talajnak, hanem hassal, és számos sérülést szerzett, amelyekbe percek múlva belehalt. A tettes sérüléseinek kérdése úgy merült fel, hogy egyes lapok szerint a boncoláskor azt állapították meg, hogy nem voltak ilyen jellegű sérülései – a rendőrség azonban ezt a sajtóértesülést cáfolja. Információink szerint a boncolását videóra vették, a rendőrök nemsokára megnézik a felvételt, bár az ügy ezen része már véget ért – most már inkább azok után nyomoznak, akik segíthették Hladiit a gyilkosság után a rejtőzködésben.

Boncolás
További érdekesség, hogy a gyilkos holttestének boncolásakor a szakértők nem törődtek azzal, hogy külön belefoglalják a jelentésbe, mely sérüléseket szerezte a férfi a zuhanása miatt, illetve melyek voltak a testén azt megelőzően. Így arról sem tettek említést, hogy pontosan hogyan szerezhette a kezén lévő sérüléseket – amelyek a rendőrség szerint tehát úgy keletkeztek, hogy véletlenül meglőtte magát is (azzal a fegyverrel, amelyik azóta sem került elő). Különben a derekán is van egy sérülés. Szemtanúk szerint ezt akkor szerezhette, amikor a nőt az autójába tuszkolta, és véletlenül a jármű hátsó ajtajának szélével megsebezte magát."
Forrás : erdon.ro

Magyar Filmek Klubja Nagyváradon

A Nem élhetek muzsikaszó nélkül című, Jávor Pál főszereplésével készült filmet vetítik szerdán 
Forrás:erdon.ro 

2017 első napjaiban a helyi magyar sajtó beszámolt egy eseményről : megalakult Nagyváradon a Magyar Filmek Klubja a Szent László Egyesület és az Erdélyi Magyar Néppárt szervezésében politikai tevékenység nélkül.

A Bihari Napló ezt írta :" Havonta jelentkeznek egy-egy, 1945 előtt készült magyar filmmel, de nem csak vetítésről szólnak majd az esték, hanem lehetőség nyílik kötetlen beszélgetésre is, Farkas László kezdeményező pedig olyan filmtörténeti kuriózumokkal készül minden alakalomra, amelyeket hiába keresünk a Wikipédián." A vetítés az EMNT-irodába (Kálvin János utca 1. szám) lesz.Teljes cikk : biharinaplo.ro
További információ a reggeliujsag.ro-n.

A terv szerint minden hónapban lesz egy régi magyar film vetítése. Januárban a Nem élhetek muzsikaszó nélkül filmet,februárban a Halálos tavaszt,márciusban a Dankó Pista filmet láthatták a váradiak.Ki lehet emelni Farkas László szervező munkáját,aki érdekességeket mond a vetítés után.Ha sikeres a Magyar Filmek Klubja,akkor 2018-ban tovább folytatják a régi magyar filmek vetítését Nagyváradon.

A klub tevékenységéről értesülhet a Facebookon,és Szent László Egyesület eseményein.

Farkas László készített néhány fotót a Dankó Pista film vetítésén
Farkas László fényképe. 
Farkas László fényképe. 
Farkas László fényképe. 
Farkas László, a szervező
Forrás : Farkas László Facebook 

Kálvin János utca térképen

2017. március 23., csütörtök

Kerek évfordulót ünnepelt Jenei Imre mesteredző

A 2011-es NAC Gálán, Szepesi György és Buzánszky Jenő társaságában 
 A 2011-es NAC Gálán, Szepesi György és Buzánszky Jenő társaságában 

"Nyolcvanadik születésnapján köszöntötték tegnap Jenei Imre érdemes labdarúgóedzőt, a román és a magyar válogatott volt szövetségi kapitányát." -  írja a Reggeli Újság.Teljes cikk : 

"A nemzetközileg is elismert és megbecsült szakember, játékosként 12-szer öltötte magára a román válogatott mezét, edzőként pedig egyedüliként nyert romániai csapattal Bajnokcsapatok Európa Kupáját (1986-ban a Bukaresti Steaua edzőjeként a Barcelónát győzte le büntetőrúgásokkal az emlékezetes sevillai fináléban), az utóbbi években kevesebbet foglakozott a labdarúgással, és közszereplést is ritkábban vállalt, de azért nem szakadt el teljesen kedvenc sportágától.

Emlékek és remények

Imi bácsinak – merthogy a bihari focikedvelők többsége így említi őt – a pihenés mellett volt ideje elmélkedni, s feleleveníteni a 1989-es dánok elleni sorsdöntő meccset, amelyen 3–1-re nyert csapata, amely húsz év után ismét világbajnokságon szerepelhetett. A 1990-es olaszországi foci vb-n a nyolcaddöntőig jutott a román válogatott.
„Emlékezetes meccs volt, november 15-én, ragyogó napsütésben, zsúfolásig megtelt lelátók előtt a Ghencea Stadionban. A dánok hamar vezetést szereztek, de még az első félidőben megfordítottuk az állást, s a végén 3–1-re nyertünk, így kijutottunk az olaszországi tornára. Előzőleg az 1970-es mexikói világbajnokságon szerepelt a román válogatott, és a dánok elleni siker emiatt is fontos volt. Visszakerültünk a nemzetközi foci körforgásába” – emlékezett vissza Jenei Imre, aki nem tart a vasárnapi találkozótól sem. „Miért kapnánk ki? Úgy vélem képesek vagyunk úgy játszani, hogy megnyerjük a meccset, s tovább reménykedjünk a vb-szereplésben. A kolozsvári közönség támogatása is sokat számít majd, bízom benne, sikerrel vesszük majd az akadályt, s a végén ott leszünk majd Oroszországban” – jelentette ki a mesteredző a Digi Sport csatornának adott nyilatkozatában.
Az emlékezetes 86-os sikert követően Helmuth Duckadammal, a sevillai döntő hősével
Az emlékezetes 86-os sikert követően Helmuth Duckadammal, a sevillai döntő hősével

Vb- és EB-szereplés

Jenei Imre 1986 és 1990 között, majd pedig 2000-ben volt szövetségi kapitánya a román válogatottnak, előbb világbajnokságon, majd pedig a holland-belga közös rendezésű Európa-bajnokságon szerepelt eredményesen csapatával. Utóbbi tornán negyeddöntőt játszottak a románok. Játékosként háromszor, edzőként pedig ötször nyert román bajnokságot, emellett háromszor a Román Kupát egyszer pedig a BEK-serleget is magasba emelhette. A magyar fociválogatottat 1992 és 1993 között irányította, ám nem tudott hasonlóan sikeres lenni.
Egy 2013-as jótékonysági meccsen Gheorghe Hagival a Bodola Gyula Stadionban
Egy 2013-as jótékonysági meccsen Gheorghe Hagival a Bodola Gyula Stadionban

Elnöki kitüntetés

Az elismert futballszakember március 8-án, magas rangú állami kitüntetést kapott a köztársaság elnökétől, Klaus Iohannistól. Jenei Imre Románia csillaga érdemrend lovagi fokozatát kapta meg teljes labdarúgói és edzői pályafutása elismeréseként. Az elnöki hivatal által kiadott közlemény érdemeként említi még a román futball legemlékezetesebb eredményeinek elérésében, valamint több futballnemzedék felkészítésében játszott szerepét.

A Bihar FC-nél is dolgozott

Az Arad megyei Bélegregyen (Agrişu Mic) született szakember, aki tábornoki fokozattal is rendelkezik, Nagyváradot tekinti igazi otthonának, hiszen több évtizede itt él feleségével Gyulai Ilona világbajnok tőrvívó olimpikonnal (román csapattal kétszer volt olimpiai bronzérmes 1968-ban és 1972-ben és négyszer világbajnoki bronzérmes). Jenei Imre edzőként váradi kispadon is ült, 1978 és 1979 között a Crisul csapatát irányította. A Nagyváradi Bihar FC-nél is dolgozott elnökként, majd pedig szakmai tanácsadóként dolgozott a 2005-ben. A bihari focikedvelők elismeréssel tekintenek munkásságára"
Forrás : reggeliujsag.ro

2017. március 22., szerda

Csíky Ibolya a szerepeiben

 
Csíky Ibolya.Forrás : szigligeti.ro

Csíky Ibolyát gyászolja a Nagyváradi Szigligeti Színház és a közönsége. Egy legnépszerűbb színésznő volt Váradon.Majdnem 72 éves volt.Csíky Ibolya megmarad a váradiak szívében.Milyen volt a szerepeiben?Az alábbi néhány fotó választ adhat a kérdésre '

 
 A hülyéje - Mme Pinchard

Gőzben - Mrs. Meadow

Az üvegcipő - Roticsné, bordélytulajdonos


Tudós nők - Philaminte, a felesége

Lili bárónő - Illésházy Christina

Csongor és a Tündér - Mirigy
  A dada - Bolygóné

Tom Jones - Miss Western, Sophie nagynénje


Hippolyt, a lakáj - Aranka, a felesége

Az arany ember - Teréza asszony

Amit akartok - Mária
 
Freud avagy az álomfejtő álma - Schratt Katalin / Madám 
 
Kurázsi mama és gyermekei - Kurázsi mama
 
Régimódi történet - Bényai Rákhel, Emma nagyanyja 
 
Olympia - Eugénia hercegnő, a felesége 
 
Zárt ajtó mögött - Mrs. McCoy
 
Macskajáték- Orbánné
 
A mi kis városunk - Mrs. Gibbs 
 
Nem élhetek muzsikaszó nélkül - Pepi néni
Az év-század kabaréja 

 
Műtét - Nagysád
 
Az elefántember - Miss Sandwich, ápolónő 
Forrás : szigligeti.szigligeti.ro


 
 A Szent László-évre készül Nagyvárad

IMAG0139_b 

„Hazatér” nyughelyére Szent László koponyaereklyéje: a győri hermában féltve őrzött kincs a nagyváradi római katolikus püspökség által szervezett, május 14-ei körmenettel érkezik a várba, ahová a lovagkirályt eltemették."- írja Bálint Eszter a Krónikában.Teljes cikk : 


Nagy sürgés-forgás fogadja a betérőt a nagyváradi római katolikus püspökség háza táján, már csak egy kevés van hátra a bazilika külső felújításából, s párhuzamosan bent is munkálatok kezdődtek, épp szerdai ottjártunkkor kezdték meg a váradi egyházmegye két egykori püspöke, Andrea Scolari és Kusalyi Jakcs Dénes síremlékének kiemelését a hátsó bejárat mellől, hogy a felújítást követően méltó helyükre kerüljenek a bazilika Szent László-oltárának két oldalára. A síremlékeket egyébként korábbi ásatások során fedezték fel, állapotuk nem túl jó, több darabból állnak, így restaurálásra szorulnak – mondta el a sajtó érdeklődésére Lakatos Attila, az egyházmegyei vallásturisztikai iroda vezetője.

Az újságírók az egyházmegye által szervezett Szent László-évi események beharangozó sajtótájékoztatójára érkeztek a püspökség székhelyére. Mint ismeretes, a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Szent László évének nyilvánította a 2017-es esztendőt. Mivel Szent Lászlót – aki Nagyváradot és az egyházmegyét is megalapította – 1192-ben a nyughelyéül szolgáló nagyváradi várban avatták szentté, egyértelmű, hogy a Körös-parti város az eseménysorozat egyik kiemelt helyszíne.

Az egyházi kötődésű események megszervezését a püspökség vállalta magára, a váradi városházával közösen kiállításokkal, koncertekkel is készülnek megemlékezni az év folyamán Szent Lászlóról. Az eseménysorozat kiemelkedő pontja a május 14-ei Szent László egyházmegyei zarándoknap lesz, amire idén nem csak az egyházmegyéből, hanem az egész Kárpát-medencéből várják a zarándokokat. Mint Böcskei László püspök a sajtótájékoztatón kiemelte, Szent László szentté avatását követően is európai szintű búcsújáró hely volt a váradi vár, alapítója ünnepe pedig nem csak a katolikusoké vagy a váradiaké, hanem a szélesebb körben vett régióé, amibe beletartozik Magyarország mellett Ukrajna, Csehország, Szlovákia, Horvátország vagy Ausztria is.
IMAG0134_b
A zarándoklat további újdonsága, hogy idén nem csak a Schlauch-kertben vonul majd a körmenet, hanem a római katolikus bazilikától a várig zarándokolnak a hívek, és ezúttal nem csak a nagyváradi Szent László-herma kíséri útjukat, hanem a kivételes alkalomra a városba érkezik, vagyis tulajdonképpen „hazatér" a koponyaereklye, amelyet jelenleg Győrben őriznek.

Nem volt ez különben mindig így. Mint Lakatos Attila felidézte, Szent László hermája a törökdúlás miatt került Váradról előbb Gyulafehérvárra, majd Pozsonyba, és végül Győrbe, a veszély elmúltával viszont a váradiak mindhiába próbálták azt visszaszerezni, egy 196 éves pert is lefolytattak, mégsem jártak sikerrel. Végül egy ereklyedarabot kaptak Győrből, ezt őrzi a váradi herma, amit immár hagyományosan kivisznek minden évben a körmenetre.

A zarándoklatra legalább 3000 érdeklődőt várnak, de az eddigi tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy több tízezerre rúg majd azoknak a száma, akik kimondottan azért keresik fel Nagyváradot, mert az emlékév ráirányítja a figyelmet Szent László kultuszára.

Az események népszerűsítésében, finanszírozásában, lebonyolításában különben a városháza is partner, és bevonva a Helyi Közlekedési Vállalatot (NHKV) szerdán a sajtótájékoztató végén – stílusosan a Szent László térről – útjára indították a Szent László-évet hirdető villamost, az első utasok pedig Böcskei László püspök és munkatársai, Florin Birta, a város alpolgármestere, Mihai Jurca, a város idegenforgalmát népszerűsítő egyesület vezetője és a sajtósok voltak. A villamos ezt követően beállt a „sorba", és októberig szállítja a váradiakat és a turistákat.

Mint ismert, a Szent László-év másik kiemelkedő nagyváradi rendezvénye a Szent László Egyesület által június 19–25. között a várban megszervezett Szent László Napok."
Forrás : kronika.ro

Vízilabda: nagy különbséggel kapott ki a Nagyvárad a Fraditól

"A Ferencváros férfi vízilabdacsapata fölényesen, 12-6-ra nyert Nagyváradon az Eurokupa döntőjének szerdai első mérkőzésén. A Kádár Kálmán vezette Körös-parti gárda így nehéz helyzetbe került a visszavágó előtt." - írja a Krónika az MTI-re hivatkozva.

"Gyakorlatilag tökéletes első negyedet produkált a Ferencváros, annak ellenére, hogy a várakozásoknak megfelelően a hazai csapat több labda nélküli kiállítást is kapott. A budapestiek kapuját védő Vogel Somának az első nyolc percben még komoly bravúrt sem kellett bemutatnia, ami a zöld-fehérek kiváló védekezését jelzi. A magyar csapat támadásban ötletesen, jól játszott, így három góllal vezetett az első szünetben.

A második felvonásban a nagyváradi együttes már jobb százalékban használta ki emberelőnyeit, de a Ferencváros támadásban ellensúlyozni tudta, hogy a játékvezetők több esetben könnyebben adták meg a lehetőséget az ellenfélnek. Elől Tóth Márton, majd Jansik Szilárd is klasszis centergólt szerzett, így a nagyszünetre nem változott a különbség.

A harmadik negyed elején „megtörte" ellenfelét a Ferencváros: előbb a kétszeres olimpiai bajnok Madaras Norbert, majd Marko Cuk is bevette az ötkarikás aranyérmes Gojko Pijetlovic kapuját (2-7). A hazaiak Ramiro Georgescu bombájával szépítettek, de Mitrovic szinte azonnal válaszolt. Nem sokkal a negyed vége előtt a kilencedik váradi emberelőnyből megszületett a negyedik gól (4-8).

A zárófelvonást egy újabb magyar kiállítás és hazai gólt nyitotta meg, de a túloldalon Szirányi Balázs akcióból, centerből válaszolt. A Nagyvárad továbbra is futószalagon kapta az előnyöket – melyek közül kettőt értékesített –, Cuk találata viszont újra lecsendesítette a hazai közönséget. Innen már nem volt visszaút a Nagyvárad számára, különösképpen azért, mert Mitrovic harmadszor, Varga Dániel pedig először betalált.

Az április 5-én sorra kerülő visszavágót így jelentős előnnyel várja a Ferencváros, amely 19 esztendő elteltével emelhet magasba európai kupatrófeát azután, hogy 1998-ban a KEK-ben diadalmaskodott. Egy évvel korábban, az Eurokupa elődjének számító LEN Kupa döntőjében alulmaradt az Újpesttel szemben.

Férfi Eurokupa, döntő, 1. mérkőzés:
Nagyváradi VSK - FTC-PQS Waterpolo 6-12 (0-3, 2-2, 2-3, 2-4)
---------------------------------------------------------
gólszerzők: Gheorghe 2, Diaconu, Georgescu, Asanovic, Radjen 1-1, illetve Mitrovic 3, Cuk 2, Avramovic, Pohl, Tóth M., Jansik, Madaras, Szirányi, Varga Dá. 1-1

Forrás : kronika.ro 

Ötödször lesz HolnapUtán Fesztivál

Fazakas Márta, Czvikker Katalin és Szűcs László 

"Április 6–9. között szervezi meg a Szigligeti Színház ötödik alkalommal a HolnapUtán Fesztivált. A rendezvényen – melyről Czvikker Katalin, a színház főigazgatója, Fazakas Márta, a Szigligeti Társulat művészeti titkára, egy személyben a fesztivál főszervezője, Szűcs László, a Várad irodalmi és kulturális folyóirat főszerkesztője és Biró Árpád Levente kommunikációs felelős tájékoztatott – több előadással és koncertekkel is várják a nézőket." - írja Fried Noémi Lujza a Reggeli Újságban.
Teljes cikk : reggeliujsag.ro

Új járat és új halasztás

Ioan Mang (balra) és Gheorghe Pasc a keddi tájékoztatón. A szerző felvétele Ioan Mang (balra) és Gheorghe Pasc a keddi tájékoztatón. A szerző felvétele 

"További járat indul ősztől a váradi reptérről. Felmerült az is, miért halasztották el a torinói járatot." - írja Szeghalmi Örs a Bihari Naplóban.

"Újabb járatot vett fel menetrendjébe a Ryanair – tudatta kedden a nagyváradi reptéren tartott sajtótájékoztatóján Gheorghe Pasc, az objektum parancsnoka. A Várad-Memmingen (Németország) járatról van szó, amely azonban csak október 31-től közlekedik majd, hetente kétszer, kedden és szombaton. Memmingen 114 kilométerre van Münchentől, 145-re Stutgarttól, 170-re Innsbrucktól, 55-re Ulmtól. Ezzel 5-re nőtt a váradi repteret érintő várható járatok száma – a barcelonai, az eindhoveni, a bergamói és a londoni indulásáról írtuk már régebben. Denis Barabas, a Ryanair képviselője jelezte: folytatják a járatbővítést Várad vonatkozásában. A most bejelentettre amúgy holnapig 19,99 eurós reklámáron lehet helyeket foglalni.

A halasztás okairól
A tájékoztatón felmerült az is, mi az oka, hogy a Blue Air elhalasztotta a tervezett torinói járatok beindítását. A cég azóta sem adott hivatalos magyarázatot erre, a reptéren Pasc parancsnok pedig azt válaszolta a váradi sajtónak, hogy ő nem beszélhet a cég nevében. Végül azt állította: „azért halasztották el, mert a cég vezetői is itt akarnak lenni az április 13-ra áthelyezett ünnepségen, amely a járatok beindítását jelzi majd”. Hozzátette: a cégek úgy kötnek szerződéseket a repterekkel, hogy azokban a járatok üzemeltetése szerepel, de konkrét célállomások és időpontok soha nem – ezek ugyanis kizárólag az adott cégek ügyei. A parancsnok megjegyezte: „kérem az embereket, vegyenek jegyeket a beharangozott járatokra, mert ha nem lesz utas, akkor járatok sem”.
A repteret adminisztráló Megyei Tanács alelnöke, Ioan Mang azt közölte: már zajlik egy járda kiépítése a kifutóig. Ezt a légitársaságok kérték, és később folyosószerűen be is fedik majd a járdarészt."
Forrás : erdon.ro


Hétvégén óraátállítás

Hétvégén óraátállítás 
"Romániában évente kétszer van óraátállítás, tavasszal és ősszel: március, illetve október hónapok utolsó vasárnapján, hiszen így mindig van egy szabadnapunk arra, hogy némileg megszokjuk az új napi ritmust, amit az óraátállítás okoz." - írja a Bihari Napló.

"2017-ben a tavaszi óraátállítás ezen a hétvégén, vagyis március 26-án, vasárnap lesz, amikor is hajnali 3 óráról 4-re kell átállítani az órákat."
Forrás : erdon.ro 

Elhunyt Csíky Ibolya - Gyászol a Szigligeti Színház

Elhunyt Csíky Ibolya 
"A Szigligeti Színház mély megrendüléssel tudatja, hogy életének 72. évében elhunyt Csíky Ibolya, a Szigligeti Társulat színművésze, az erdélyi színjátszás kiemelkedő személyisége." - írja a Bihari Napló.


"Csíky Ibolya a kolozsvári műkedvelők városi stúdiószínpadán lépett először közönség elé. 1965-től a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben folytatta tanulmányait. 1969-ben végzett, és haláláig a nagyváradi közönséget szolgálta. Vígjátéki és drámai szerepekben egyaránt kiemelkedő alakításokat nyújtott. Munkássága elismeréséül Poór Lili-díjjal, Szentgyörgyi István-díjjal, valamint a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki.

Csíky Ibolya április 9-én lett volna 72 éves.

Temetéséről gyermekei, a méltóságteljes színházi búcsúztatásról pedig a Szigligeti Színház gondoskodik."
Forrás : erdon.ro

 Gyászol a Szigligeti Színház

"Újra gyászlobogó leng a Szigligeti Színház művészbejárója fölött. Az erdélyi magyar színjátszás kimagasló egyéniségének elhunytát hirdeti"- írja Hajdu Géza a Bihar Naplóban.


"Csíky Ibolya színművésznő e világból való eltávozása borított ismét gyászba bennünket, kollégákat, s velünk együtt a színházszerető kedves váradi közönséget. Április 9-én lett volna 72 éves. Nagy fájdalmunkra nem érte meg. A Mindenek Rendezője elszólította rajongásig imádott kedves családja és alázattal szolgált színháza, közönsége köréből.

Életpálya
1969-ben került Nagyváradra, s azóta élete utolsó pillanatáig jelen volt városunk színházi életében. Kolozsváron született szegény munkáscsaládban. Édesanyja egyedül nevelte és taníttatta. A híres Stúdió Színházban ismerkedett meg a színjátszással, mely rabul ejtette. Innen került a marosvásárhelyi főiskolára, majd Nagyváradra. Rövidesen a rendezők, a kollégák és a közönség kedvence lett. Istenáldotta tehetsége, különös szépsége, megjelenése, bársonyos lírai hangja, nőiessége rabul ejtette nemcsak Nagyvárad, de egész Erdély színházszerető közönségét. A televízió révén, amelyben sokat énekelt, oda is eljutott, ahová a színháznak nem sikerült. Országos hírnévre tett szert. Híre nemsokára az anyaországba is eljutott. Tehetsége mellett lenyűgöző egyénisége révén tisztelettel és szeretettel vették körül rajongói, szerettei, kollégái. Színházunknak csak dicsőséget szerzett. A kolozsvári lány rövid időn belül nagyváradivá vált. Jól érezte itt magát, különösen miután családot alapított, s két reményteli gyermekkel ajándékozta meg egyre zsugorodó magyarságunkat.

Több mint 100 szerep
Színpadon szinte mindent eljátszott a magyar és világirodalom drámai és vígjátéki szerepei közül, amit színházunk bemutatott. 48 éves váradi pályája során több mint 100 szerepet játszott. O’Neill Boldogtalan holdjának Josie szerepében debütált, és jöttek a szerepek egymás után, drámaiak és vígjátékiak, zenések egyaránt. Felsorolni lehetetlen, csak kiemelni lehet a legjelentősebbeket, mint Julikát a Liliomból, Zoét Az elveszett levélből, Ledért a Csongor és Tündéből, Ági a Mi férfiakból, Maricica Tunsu a Miniszter a barátomból, Charlotte Az ifjú W újabb szenvedéseiből, Beatrice a Pillantás a hídról-ból, Polly a Koldusoperából, Bese Anna a Budai Nagy Antalból, Benkéné a Miniszterelnökből, Stuart Mária A korona aranyból van című darabból, Rozika az Úri muriból, Sostrata a Mandragórából, Éva a Káin és Ábelből, W a Deficitből, Chandebisené a Bolha a fülbenből, Margit a Szűz és a gödölyében, Emma a Vidám siratóban, Stéphanie a Kaktusz virágában, Viktória az Imádok férjhez menniben, Martha a Nem félünk a farkastólban, Mamóka a Padlásban, Tarcali Darázs Katalin a Tokaji aszúban, Margit királyné a Haldoklik a királyban, Agata a Bűntény a Kecske szigeteken című színműben, Török Róza a Róza néniben, Helen Damson A szörny ajándékában, Golde a Hegedűs a háztetőnben, Mrs Cambell a Kedves hazugban, Pepi néni a Nem élhetek muzsikaszó nélkül címűben, Orbánné a Macsakjátékban, Aranka a Hippolyt a lakájban, és legutóbb a Máli néniben. Nem feledkezhetünk meg a szerepek szerepéről sem: Éváról Az ember tragédiájában, amit kedvenc rendezőjétől, Szabó Józseftől kapott, s ami színészi pályájának egyik csúcsa volt.

Elismerés és szeretet
Most már csak az emlékkel maradunk. Csíky Ibolya nem boldogít minket többé brilliáns tehetségével. Művészi nagyságáról kitüntetései tanúskodnak. Elsőként kapta meg Erdélyben a Szentgyörgyi István-díjat, az EMKE kimagasló díját, a Poór Lili-díjat, a magyar állam pedig a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tisztelte meg a nagyváradi magyar színjátszás 200 éves évfordulója alkalmával.
Számára a legnagyobb díj a közönség szeretete és ragaszkodása volt, amely végigkísérte tüneményes pályáját. Vigasztaljon bennünket, hogy szinte élete végéig köztünk lehetett, elárasztva bennünket anyai szeretetének melegével. Mindnyájan, akik ismertük, akik megperzselődtünk tehetségének kisugárzó lángjában, kedves egyéniségét örökre a szívünk mélyébe zárjuk. Élete, művészete, a színpad és közönség iránti ragaszkodása, szeretete, tisztelete példaként lebeghet előttünk, míg szolgáljuk Thália porlepte, megszaggatott, de mindig újrafoltozott, újramosott aranyköpönyegének varázserejét, isteni géniuszát. A boldog feltámadás reményében kívánunk örök nyugodalmat, drága Ibike!"

A Szigligeti Színház egész közössége nevében
Hajdu GézaForrás : erdon.ro

2017. március 20., hétfő

Örök nyugalomra helyezték a meggyilkolt lányt

Fotó: ebihoreanul.ro 
Fotó: ebihoreanul.ro 

"Örök nyugalomra helyezték szombaton a nagyváradi városi köztemetőben azt a 24 éves  fiatal nőt, akit múlt szerdán gyilkolt meg a volt barátja. Lelki üdvéért a Haşaş kápolnánál imádkoztak, majd több százan kísérték utolsó útjára. " - írja a Bihari Napló.Akkor még nem lehetett tudni hol rejtőzködik a gyilkos.A helyi román nyelvű lapok részletesen foglalkoztak a gyilkossággal.Az áldozat családjának volt a legnehezebb,mert egy fiatal lányt veszítettek el.Alig múlt el a temetés, este a gyilkos meghalt.

"A temetésen megjelentek közül többen úgy nyilatkoztak: még mindig nem tértek magukhoz a sokkból. „Eljöttem, mert a saját szememmel kellett lássam. Nem tudom elhinni, hogy ez történt vele” – mondta a Bihoreanulnak a fiatal nő egyik barátnője.
A család fájdalma mérhetetlen, egy adott ponton az édesanya lánya gyilkosára is utalt: „Mit tettél? Csak azért, mert nem akart veled lenni!” – kiáltotta.
Mint ismeretes, a gyilkossággal D. D. volt barátját, Adrian Hladiilt vádolják, aki szerdán a nagyváradi Barcaului utcában többször rálőtt arra a férfira, aki a lánnyal volt, volt kedvesét fegyverrel az autójába kényszerítette, és elhajtott vele. A meglőtt férfi csak felületes sérüléseket szenvedett, D. D. holttestére viszont lőtt sebbel a fején találtak rá pár órával később abban a szürke BMW-ben, amelyikkel elrabolták. Az autót, benne a holttesttel Várad közelében találták meg, Hladiinak pedig nyoma veszett."
Forrás : erdon.ro

Áldozatának temetése napján halt meg a gyilkos - Kiugrott az ablakon a gyilkos

Áldozatának temetése napján halt meg a gyilkos 
"Nem várta meg, amíg elfogják: amikor a Lotus Markettel szembeni lakásba behatoltak a kommandósok, kiugrott a negyedikről és a mentőben meghalt a napok óta keresett váradi gyilkos." - írja Szeghalmi Örs a Bihari Naplóban.Megrázta Nagyváradot ez a szörnyű gyilkosság.Mi történt ? A cikkben ezt olvashatjuk : 


"Épp aznap halt meg a gyilkosa is, amikor eltemették az áldozatát: szombaton örök nyugalomra helyezték Váradon, a városi köztemetőben a 24 éves Dalia Ducát, akivel volt barátja, a 38 éves Adrian Hladii két fejlövéssel végzett. Néhány órával később, azaz szombat délután megrohamozták a kommandósok azt a lakást, ahol a gyilkos rejtőzködött – és az akció megkezdésekor kiugrott a negyedik emeleti lakrészből. Még nem világos, hogy Adrian Hladii menekülni akart-e, vagy öngyilkossági szándékkal tette, ami biztos, az az, hogy már a helyszínen újra kellett éleszteniük a kiérkező mentősöknek, majd a férfi a mentőben belehalt sérüléseibe. „A gyilkos halott, most viszik a bonctani intézetbe. Kiugrott az erkélyről” – erősítette meg a Bihar megyei mentőszolgálat menedzsere, Gheorghe Pintea. „A nagyváradi Nufărul negyedben fogtuk volna el, ahová volt házkutatási engedélyünk. Tegnap már jártunk ott és akkor nem találtuk azon a helyen. Ma vissza akartunk menni a törvényszéki ügyésszel, amikor az ajtóhoz értünk kiugrott a negyedik emeletről az ablakon keresztül. Elvitte a mentőszolgálat. Úgy értettem, hogy elhunyt” – mondta az Agerpres hírügynökségnek Alina Dinu, a Bihar megyei rendőr-felügyelőség szóvivője. A lakás épp átellenben van a Lotus Markettel, és a férfi anyjának nevén van, ám Hladii és a felesége használta, amikor épp Romániában tartózkodtak. Úgyhogy kettős tragédia lett a vége a – vélhetően – szerelmi drámának: a nős férfi megtámadta volt barátnőjét, és annak egyik barátját, az utóbbit pisztolylövésekkel megsebesítette, a nőt magával hurcolta, majd agyonlőtte, végül maga a napokig keresett tettes kiugrott egy lakás ablakából és életét vesztette.

Részletek
Még épp elfogta a rendőrség szombat délután Nagyváradon Adrian Hladiit, a 24 éves Dalia Duca feltételezett gyilkosát, percekkel később azonban a vélt tettes is meghalt. Mint ismeretes, Hladii március 15-én lesben állt volt barátnője lakásánál, megvárta, amíg a nő egy férfi társaságában kijön a házból, és odament hozzájuk. Vita alakult ki, Hladii pisztolyt rántott, mégpedig nagy kaliberűt, és négy-ötször a férfire lőtt. Ám csak egyszer találta el a közben futásnak eredt illetőt, akit végül megműtöttek, és élve megúszta. Nem úgy a másik két érintett: Hladii a nőt az autójába kényszerítette, elhajtott vele, majd két golyót eresztett a nő fejébe, és a holttestet a saját autójával együtt hátrahagyta, a városi víztisztító mögötti elhagyatott, dombos részen, a Kaufland mögött. A lányt Dalia Duca személyében azonosították, aki egy, a kilencvenes években a rendőrség jogi osztályán dolgozó tiszt lánya volt. A rendőrség az autó és a halott lány megtalálásának térségében mintegy száz főnyi különítménnyel napokig kutakodott – ám közben más szálakon is nyomoztak.

Akció
Végül szombaton 18:30-kor megrohamoztak egy lakrészt, amely épp a Lotus Markettel átellenben, az út másik oldalán van. Ott, a negyedik emeleten bujkált a gyilkos, az anyja nevén lévő lakásban, amit azonban maga Hladii és felesége használt – már amikor épp nem külföldön voltak. Az akció megindulásakor a keresett személy kiugrott a negyedikről, és földet éréskor olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy néhány perccel később, már a mentőben meghat, más források szerint még a helyszíni újraélesztés után halottnak nyilvánították.
A helyszínen még aznap este megjelent Hladii felesége, aki sírva és ordítozva vette tudomásul a fejleményeket. Sőt, a gyilkos ismerősei a helyszínre mentek, de a sajtónak már letagadták, hogy ismerték volna a tettest. Ugyanakkor az aznap eltemetett Dalia Duca rokonai is elmentek a végjáték helyére.

Kérdések
Már közvetlenül az akció után felmerült: hogyan lehetséges, hogy nem fogták el hamarabb a gyilkost, ha egész egyszerűen a saját lakásában volt? A hatóságok verziója szerint erre az a magyarázat, hogy ők csalták oda. Előző nap ugyanis házkutatási engedély birtokában már voltak a lakásban, és állítják: ellenőrizték az ingatlant, de a férfi akkor még nem volt ott, sőt, a felesége nyitott ajtót, és a kutakodás után a rendőrök azt sugallva távoztak, hogy ott nem keresik többé az illetőt. Viszont valójában továbbra is megfigyelés alatt maradt a lakás. A rendőrség tehát azt sejteti, hogy Hladii ennek nyomán azt hihette, viszonylag biztonságban megbújhat ott, és csak órákkal az akció indulása előtt érkezhetett oda.
További kérdés, hogy Duca főbelövése után a menekülő férfi miért hagyott útvonala kezdő szakaszán vérnyomokat a köveken. Erre az egyik lehetséges magyarázat, hogy a lövöldözés közben maga is megsérülhetett – ám biztosat csak a boncolás fog kideríteni.
A rendőrség egyébként még szombaton befejezte a helyszínelést ott, ahol a büntetett előéletű Hladii a mélybe vetette magát: három és fél órával a lakásba való behatolás után, azaz 22 óra tájban a környék zárlatát megszüntették. Ennek nyomán is maradt azonban egy kérdés: hol a gyilkos fegyver? Azt ugyanis – legalábbis az eddig információk szerint – nem találták meg, az sem kizárt, hogy nem lesz meg, Hladii ezt az információt a sírba viszi magával."
Forrás : erdon.ro

 kiugrott
"Mint a Reggeli Újságban is olvashatták, március 15-én brutális gyilkosság történt Nagyváradon. Egy ismert alvilági személy, Adrian Hladii valószínűleg féltékenységtől vezérelve agyonlőtte volt barátnőjét, a 24 éves Dalia Ducát, illetve súlyosan megsebesített egy 41 éves férfit, aki a lánnyal együtt lépett ki annak lakásából." - írja Szőke Mária a Reggeli Újságban.Röviden összefoglalja a történteket : 


"Az elkövető, akit Adi Grasu (Kövér Adi) becenéven ismertek a nagyváradi alvilági körökben, a gyilkosság reggelén Barcăului utcai lakásán kereste fel az áldozatot, állítólag virágot vitt a lánynak, akivel ki akart békülni. A féltékeny Hladii lesben állt a lakás előtt, majd pisztolyával többször rálőtt a házból kilépő lányra és barátjára. Ezt követően a lányt erőszakkal saját kocsijába rángatta, elhajtott vele a Körös-part elhagyatott részére, ahol főbe lőtte egykori kedvesét. Hladii elmenekült a tett helyszínéről, a gyilkosságot követően nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, ugyanis a hatóságok azt feltételezték, hogy külföldre szökött.
A 24 éves áldozatot szombat délután temették el a nagyváradi Rulikowski temetőben.
Szombat este a rendőrség különleges egysége körbevett egy, a Lotus Center bevásárlóközponttal szemben levő tömbházat, ahol az értesülések szerint az elkövető családjának is volt egy lakása, ugyanis a rendőrök arról kaptak információt, hogy a gyilkos ott rejtőzködik.
Az elkövető azonban nem hagyta elfogni magát: amikor a rendőrök megpróbáltak behatolni a lakásba, kiugrott a negyedik emeleti ablakon. Az azonban egyelőre nem derült ki, hogy menekülni akart vagy véget vetni életének. Az ablakon kiugrott férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen többször újra kellett éleszteni, majd kórházba szállítása után belehalt sérüléseibe."
Forrás : reggeliujsag.ro

2017. március 19., vasárnap

Énekel és zongorázik kezek nélkül egy 14 éves lány

Egy 2017-es romániai tehetségkutattatón énekel és zongorázik egy 14 éves lány,akit az édesanyja két hónapos korában elhagyott,nevelő anyja nevelte fel.Könnyekkel küszködök mint a zsűri,vagy a nézők ...Neve Lorelai Moşneguţu


2011-ben tűnt fel egy fiataloknak kiírt tehetségkutatón '

Története

2017. március 18., szombat

Utolsó, szomorú szerepét is eljátszotta

Utolsó, szomorú szerepét is eljátszotta 

"Végső búcsút vettek barátai, tisztelői, pályatársai a múlt héten elhunyt Ács Tibor színművésztől, akit kedden délben ravataloztak fel a nagyváradi Szigligeti Színház előcsarnokában, majd délután örök nyugalomra helyeztek a Rulikowski temetőben." - írja Pap István a Bihari Naplóban.

A népszerű váradi színész temetéséről ezt olvashatjuk : 

"Kedden déli tizenkét óra után fél órával ravatalozták fel Ács Tibor koporsóját a Szigligeti Színház előcsarnokában. Elsőként Czvikker Katalin és Daniel Vulcu, a Szigligeti Színház és a Mária Királyné Színház menedzserei álltak gyászőrséget a koporsó mellett, majd egymást váltva sorra következtek a Szigligeti Színház színművészei és munkatársai. Eközben virágokkal, koszorúkkal érkezve rótták le kegyeletüket a koporsó előtt mindazok, akik tisztelték és szerették a város nagy nevettetőjét. Eljött a ravatalozásra többek között az egykori színészpartner, Miske László, Jenei Imre neves labdarúgóedző, Tőkés László EP-képviselő, volt református püspök és Delorean Gyula, Bihar megye alprefektusa is.

Kincsek
Ács Tibor temetési szertartására két órától került sor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájánál. Itt Fodor József, a nagyváradi római katolikus püspökség általános helynöke mondott beszédet. A nagy számban megjelent gyászolók előtt így fogalmazott: „Ács Tibor testvérünk már odaállt az örök bíró elé, elvitte cókmókját és kiteregette az Úr színe előtt. Megnyugtató és vigasztaló számunkra az a tudat, hogy ezen cókmókok között, ha volt is limlom, emberi gyarlóság, hiba, sok volt az értékes kincs is. Ott volt az ő szeretete, közönsége iránti megbecsülése és annak szolgálata, lelkiismeretes kötelességteljesítése. Ács Tibor nem ment üres kézzel az Isten ítélőszéke elé. (…) Tisztelt és szeretett színháza, művésztársai, rokonsága, barátai, jó szomszédai, betegségében őt szolgáló jótevői, hűséges váradi közönsége, és nem utolsó sorban az anyaszentegyház fog jó szót szólni érette az Isten előtt.” Fodor József hangsúlyozta, hogy az irgalmasság lelki cselekedetei között szerepel a szomorúak vigasztalása is. „Minden művész hivatása ilyen vigasztalás nyújtás, ő is ezt tette” – tette hozzá végül.

Közkedvelt színész
Ezt követően az egykori pályatárs, Hajdu Géza búcsúzott Ács Tibortól, akit az utóbbi évtizedek egyik legismertebb váradi színészének nevezett. Mint elmondta, Ács Tibort a színház varázsa hamar rabul ejtette. „Megpróbált ő az építészet, a futball felé menekülni, de nem sikerült. Orvosira felvételizni indult el Marosvásárhelyre, de valamilyen isteni sugallatra a színin kötött ki. Az akadémia elvégzése után Szatmárra, egy igazi családi légkörű színházba került. Az igazi sikert A rút kiskacsa bonvivánjának szerepe hozta meg neki, amit a mi Szabó Józsefünk rendezett, aki egyből felismerte az ő megfejthetetlen, csak a váradiakra jellemző tehetségét. Az öt év szatmári szolgálat után hazahozta Váradra. Tibi 1977-ben tér meg szülővárosának kebelére, mint a tékozló fiú. A közönség hamarosan a szívébe zárta, rövid időn belül az egyik legnépszerűbb színésze lett a városnak.”

Harmincegy év
A továbbiakban elhangzott, hogy Ács Tibor „sehová nem tartozott, csak a színházhoz: itta, habzsolta a sikert. (…) Értett a közönség nyelvén, tudta, hogyan kell feldobni a lankadó érdeklődésű közönség hangulatát, mindig partnere volt a közönségnek, nem egyszerű szemlélőnek tekintette, hanem játszótársnak, ezért lelkesítette, néha provokálta a színházba betérőket. Harmincegy évig szolgálta határtalan szeretettel Nagyvárad színházkedvelő közönségét. Tibi szinte mindenben játszott, és mindent játszott: drámát, vígjátékot, zenés darabot, kabarékban énekelt, táncolt. Ő volt a legkelendőbb a színészek körében, és ezzel párhuzamosan a közönség körében is. Életrevalósága, humora, csibészsége révén mindenki szeretetét kivívta, s erre törekedett egy életen át. Erre volt szüksége, a szeretetre. Ezáltal táltosodott meg, ezáltal volt képes csodákra a színpadon. De nemcsak ott, hanem az élet mindennapjaiban is. Utánozhatatlan humorával mindig fején találta a szöget, mindig feloldotta a vérre menő nagy dilemmákat. Ács Tibor tudta, hogy egy életünk van, s hogy mennyire egymásra vagyunk utalva, egy láncolatban élünk és dolgozunk, és minden láncszemre szükségünk van, és minden láncszemnek megvan a maga szerepe”

Az utolsó évek
A pályatárs felidézte Ács Tibor életének talán legnehezebb, utolsó kilenc évének megpróbáltatásait is: „Amikor a nagy szereposztó leszólította a világot jelentő deszkákról, kicsúszott a lába alól a talaj. Sok idő telt el, míg magához tért, de a színház nélküli létet soha nem tudta megszokni. Kijárt a piacra kofákat szórakoztatni, a szomszédoktól hálát, szeretetet, mosolyt kapott, de tapsot, ami a színész lételeme, soha. Nagyon meggyötörte a kilenc évig tartó betegség, de az, hogy soha többé nem léphet az általa is verejtékkel áztatott deszkákra, elviselhetetlenné tette életét. Már csak álmaiban tündökölt a reflektor fényében”. Hajdu Géza ekképpen zárta visszaemlékezését: „Hosszú őszeinek során megedzett, megsárgult életlevele is lehullott, nem várván meg az idei rügyfakadást. Szeretnénk hinni, hogy levele az édes anyaföld termőtalajába esik, hogy tovább táplálja a jövő színésznemzedékeit”. A visszaemlékezés és az ima után a gyászmenet végső nyughelyére kísérte Ács Tibort."
Forrás : erdon.ro

Vége a félelemnek Nagyváradon : Csak holtan sikerült elfogni a gyilkost

Csak holtan sikerült elfogni a gyilkost: a negyedik emeletről vetette ki magát Adrian Hladii 
Forrás : erdon.ro

Szombat este sok váradi felsóhajthatott,mert a körözött gyilkost körbevették a rendőrök,aki a negyedik emeletről ugrott le Szőllősön,de nem élte túl.A sors fintora,hogy a meggyilkolt lányt szombaton temették el.Este meghalt a gyilkos is,aki szerdán gyilkolta meg D.D.-t.Az egész várost felkavarta a brutális gyilkosság.Sokan este féltek kimenni az utcára. Voltak vélemények,melyek szerint Adrian Hladii külföldre szökött,mások szerint valahol elbújt a rendőrök elől.Végül szombat este pont került az i-re. Nehéz három napon vagyunk túl.Nyugodtan aludhatunk,mert a gyilkos nem árthat többet.Igen,vége a félelemnek Nagyváradon ' 

Teljes cikk a Bihari Naplóban : 

"Szombaton este, a nagyváradi Nufărul negyedben találta meg a rendőrség Adrian Hladiit, akit a 24 éves D. D. meggyilkolása miatt már több napja köröztek. A Lotus Center bevásárlóközponttal szembeni egyik tömbháznál került sor a rendőrségi akcióra, melynek célja a gyanúsított elfogása volt. Úgy tűnik, hogy Hladii menekülni akart a készenléti rendőrség megjelenésekor, emiatt ugrott ki a negyedik emeleten lévő lakás egyik ablakából.

A tömbházat körülzárta a rendőrség, a gyanúsítottnak tehát gyakorlatilag semmi esélye nem volt a menekülésre. Valószínűleg már régebb óta beazonosították a rejtekhelyét, a környéket pedig figyelték a rendőrök, és az alkalmas pillanatra vártak, hogy elfogják.
Rendőrségi források szerint a készenléti rendőrség tagjai este fél hét után jelentek meg a lakás ajtajánál. Hladii menekülni próbált, és kiugrott a 4. emeletről.

A férfi a tömbház elé zuhant, a sugárút és a Lotus felőli részre. A becsapódás különösen erős volt. A helyszínen tartózkodó gyorsmentők próbálták újraéleszteni, de a férfi rövid időn belül belehalt sérüléseibe."
Forrás : erdon.ro
Részletes beszámoló : ebihoreanul.ro 
                                     bihon.ro


2017. március 14., kedd

’48-ra emlékeztek Szőllősön

’48-ra emlékeztek Szőllősön 
"Vasárnap délben az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek Nagyvárad-Szőllősön, a római katolikus templom melletti emlékműnél. Gyermekek szolgáltak ünnepi műsorral. " - írja Ciucur Losonczi Antonius a Bihari Naplóban.
Teljes cikk : erdon.ro 

Miért nem tud együtt ünnepelni március 15-én Váradon a két magyar párt?

 
Forrás : bihorel.ro

Miért nem tud együtt ünnepelni március 15-én Váradon a két magyar párt? - kérdezem magamtól.A kérdésre nem tudom a választ,mert egyik magyar pártnak sem vagyok,illetve voltam tagja.Nem ismerem a háttért.Nagy "blamának" tartom,hogy egy napra sem tudják "elásni a csatabárdot " Váradon a magyarok.Az egyik helyi román lapban jelent meg egy cikk, mely részben választ adhat a kérdésre.Részlet a bihorel.ro cikkéből :" Munca edilului a fost uşurată de faptul că părţile implicate au căzut de la bun început de acord asupra unui lucru: în niciun caz nu vor sărbători împreună!" Az ok : nem egyszerre fognak ünnepelni,vagyis nem azonos órában.Miért kellett egy bíró,vagy közvetítő a két magyar pártnak? Számomra rejtély.Március 15-e minden magyarnak az ünnepe. Pontosabban fogalmazva : kellene.Az sem vigasz,hogy a magyarországi pártok sem fognak együtt ünnepelni március 15-én.Csak bizakodni és reménykedni tudok,hogy egyszer együtt fognak ünnepelni március 15-én a magyarok Váradon '

Ügyintézés – Váradon magyarul is?

Ügyintézés – Váradon magyarul is? 
"Egyeztet az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) itteni szervezete a váradi önkormányzattal arról, hogy magyar nyelven is lehessen ügyeket intézni az önkormányzatnál. A formanyomtatványok fordítására önkénteseket várnak." - írja Szeghalmi Örs a Bihari Naplóban.Részlet a cikkből :


"Újdonságként amúgy Csomortányi elmondta: az EMNP tárgyalásokat folytat a Bolojan-adminisztrációval arról, hogy magyar nyelven is lehessen ügyeket intézni az önkormányzatnál. Be is mutatott egy több száz oldalas paksamétét, amely a szükséges formanyomtatványok román változatait tartalmazza. Ezek fordítását nem akarják hivatalos fordítóra bízni, mert “az nagyon sokba kerülne, és nem is dolgoznak jól”. Ehelyett önkénteseket várnak, akik szeretnének fordítani. Jelentkezni a 0762248691 számon lehet. A lefordított iratokat tervezik benyújtani az önkormányzathoz. Megkérdeztük, mikor dől el, hogy lesz-e végül magyar nyelvű ügyintézés – szerintük még a tavasz folyamán. Sőt, hozzátették:" 

Teljes cikk : erdon.ro

2017. március 13., hétfő

Hol lehet kifizetni a villanyszámlát?

 
"Mivel Őssiben már nem lehet kifizetni a villanyszámlát, ezért Nagyváradon már csak három Electrica pont van, ahol meg lehet tenni: a Rogériuszon, a Cantemiren és a Nufărulban.

Léteznek azonban más fizetési módszerek is:
– online, az Oficiul Virtualon keresztül: http://oficiulvirtual.electricafurnizare.ro/
– a bankban, vagy a bankautomatáknál
– az OMV kutaknál, ahol van PayPoint, PayZone, Westaco, Orange jelzés
– a Rompay, Qiwi és ZebraPay termináloknál
– mobiltelefonról, az M-Pesa alkalmazással a Vodafone-nál
Marcu András
Forrás :oradeamagazin.ro

A védőoltások beadatására biztatja a szülőket az egészségügyi miniszter

A védőoltások beadatására biztatja a szülőket az egészségügyi miniszter 
"A védőoltások jelentik az egyetlen hatékony módszert a betegségek megelőzésére – nyilatkozta pénteken Florian Bodog egészségügyi miniszter, arra biztatva a szülőket, hogy oltassák be gyermekeiket." - írja a Bihari Napló.Teljes cikk :


“A kanyarójárvány 2016 februárjában ütötte fel a fejét valahol Kolozs és Beszterce-Naszód megye határán, az ott élő nomád népesség körében kimutatott vírutörzs hasonló az Olaszországban elterjedttel. Jelen pillanatban 37 megyében összesen 3.446 esetről van tudomásunk, ezek közül 17 halálos kimenetelű volt. Minden esetben beoltatlan gyerekek betegedtek meg. Az egészségügyi minisztérium azt üzeni minden szülőnek, hogy a védőoltások jelentik az egyetlen hatékony módszert a betegségek megelőzésére. Megfelelő oltási lefedettség hiányában a betegség tovább terjed. Az első dózist tekintve a romániai lakosság átoltottsága 80%, a második dózissal való átoltottság azonban csupán 50 százalékos és ez aggasztó”—nyilatkozta az egészségügyi tárca vezetője.
A hiányzó vakcinákkal kapcsolatban a miniszter elmondta, a 153.800 adag tetravalens oltás szétosztása már megkezdődött, a hexavalens oltásra már aláírták a szerződést, így március végén kerülhet a kórházakba a vakcina.
“Ugyanakkor elindítjuk a beszerzési eljárást a pneumococcus elleni védőoltásra is, amelyet az egészségügyi minisztérium kötelező oltási listájára is felvettünk, de eddig nem volt rá anyagi keret. Idén belefoglaltuk a költségvetésbe és beszerezzük” — mondta Bodog.

www.agerpres.ro